Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Poslovna sekretarka v vzgoji in izobraževanju 2017
STROKOVNO SREČANJE

Poslovna sekretarka v vzgoji in izobraževanju 2017


Cena:
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 14.40
- +

Prijave sprejemamo do 2. 10. 2017.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

POSLOVNA SEKRETARKA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2017

Aktualna zakonodaja in vsakodnevni izzivi administracije v vzgoji in izobraževanju

Poslovne sekretarke in sekretarji nedvomno sodite med ključne zaposlene v vašem vrtcu, šoli ali katerem koli druge vzgojno-izobraževalnem zavodu, naj bo ta z več stotimi ali z le nekaj zaposlenimi. Zaradi prepletanja različnih področij je vaše delo izjemno zahtevno, saj vzpostavljate prvi kontakt s starši, udeleženci izobraževanj, predstavniki lokalnih skupnosti in pristojnih ministrstev ter ostalimi strankami, nudite podporo vodstvu, tesno sodelujete s sodelavci, upravljate različna in obsežna administrativna dela, poznati pa morate tudi številna druga strokovna področja, ki so na področju šolstva izjemno pestra ... Zato ste ogledalo ustanove!

Zato smo samo za vas s pomočjo priznanih predavateljic pripravili aktualne teme, ki vam bodo v pomoč pri spopadanju z vsakodnevnimi opravili. Srečanje bodo vodile najuglednejše slovenske strokovnjakinje Mojca Prelesnik, Štefka Korade Purg, mag. Špela Kramberger in mag. Franka Bertoncelj.

Na srečanje vabimo vas – poslovne sekretarke in administratorke v vrtcu, osnovni ali srednji šoli, dijaškem domu, glasbeni šoli, zavodu za otroke s posebnimi potrebami ali zavodu za usposabljanje.

Ob prijavi do vključno 15. septembra prihranite več kot 69 EUR!


Program srečanja

Šolska tajnica - varuh zasebnosti otrok in zaposlenih
(Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka)

 • Kaj nova Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov prinaša na področju vzgoje in izobraževanja
 • Vloga šolske poslovne sekretarke kot zaščitnice zasebnosti otrok in zaposlenih in kako lahko oz. mora šolska poslovna sekretarka ravnati z osebnimi podatki otrok/zaposlenih
 • Postopki v okviru varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značajakatere podatke lahko posredujete in kako ter predvsem komu (starši, mediji, zunanji prosilci)
 • Aktualna problematika zagotavljanja zasebnosti zaposlenih in otrok ter informacijske zasebnosti – primeri iz prakse

Kaj mora poslovna sekretarka vedeti o zaposlovanju
(Štefka Korade Purg, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo)

 • Urejanje delovnih razmerjih (objave prostih delovnih mest, postopek zaposlitve izbranega kandidata, priprava in vsebina pogodbe o zaposlitvi)
 • Določanje plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v povezavi z interventnimi ukrepi in dogovorom o odpravi plačnih anomalij
 • Določanje letnega dopusta javnemu uslužbencu v povezavi z interventnimi ukrepi in dogovorom o odpravi anomalij v sistemu plač javnih uslužbencev

Notranja revizija in vloga šolske poslovne sekretarke
(mag. Špela Kramberger, vodja Službe notranje revizije, Mestna občina Maribor)

 • Cilji notranje revizije v vzgojnoizobraževalnem zavodu
 • Vlogi poslovne sekretarke pri izvajanju notranje revizije poslovanja – kako sodelovati z revizorji, kako se pripraviti na pregled, kako se revizija izvaja v praksi in katera področja pregleduje
 • Poročilu revizorja in kakšne so pri tem obveznosti poslovne sekretarke v VIZ

Komunikacija s težavnimi sogovorniki in odziv na medije v prvem trenutku
(mag. Franka Bertoncelj, magistra psiholoških znanosti)

 • Vsakdanja komunikacija s starši in otroci ter sodelavci
 • Komunikacija v nevsakdanjih situacijah, tudi konfliktnih
 • Kako staršem sporočati neprijetne novice
 • Pogovor kot sredstvo za preprečevanje neprimernih oblik komuniciranja
 • Pogovor s »težavnimi« sogovorniki (sodelavci, starši, učenci in dijaki, poslovnimi partnerji)
 • Kako ustrezno komunicirati z medijih (pisna ali ustna prošnja medija za izjavo, neprimerne oblike komunikacije z mediji)

Predavatelji

Franka Bertoncelj,

magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih.

Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike.

Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

Mojca Prelesnik,

se je rodila leta 1968 v Ljubljani. Po končani naravoslovno-matematični gimnaziji leta 1987 je leta 1992 diplomirala na ljubljanski Pravni fakulteti, leta 1995 pa je nato po zaključeni praksi na Višjem sodišču v Ljubljani opravila še pravosodni izpit. Odvetniško prakso je po zaključku študija najprej pridobivala v odvetniški pisarni odvetnika Emila Lipovca, po opravljenem pravosodnem izpitu pa še pri odvetniku Alešu Rojsu v Ljubljani. Med letoma 1997 in 2002 je imela svojo odvetniško pisarno, katere glavna dejavnost je  bila predvsem reševanje primerov s področja gospodarskega in kazenskega prava. Po zaključku samostojne kariere je tri leta pridobivala znanje in izkušnje tudi v državni upravi, na tedanjem Ministrstvu za informacijsko družbo, katerega pomembno poslanstvo je bilo med drugim tudi predložitev predloga Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v sprejem Državnemu zboru. Pri Pooblaščencu je zaposlena od marca 2005. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar jo je dne 16. 2. 2006 imenovala za svojo namestnico za področje varstva osebnih podatkov.

Štefka Korade Purg,

je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Mag. Špela Kramberger,

je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.


 

Kotizacije in prijava

Za naše zveste stranke
180 € Cena ne vključuje DDV.

Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Priročnik za ravnatelje ob prijavi do 15. 9. 2017.
Ob prijavi nas opozorite, da ste zvesta stranka.

Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Za prijave do 30. 9.
199 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
249 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta

Ali ste morda naša zvesta stranka?

Če ste aktivni naročnik priročnika Priročnik za ravnatelje, se lahko posveta udeležite precej ceneje.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani


 


 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.