Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Nova Uredba o upravnem poslovanju v praksi
SEMINAR

Nova Uredba o upravnem poslovanju v praksi


Cena:
288,00 €
259,20 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 28.5.2018
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 14.00
- +

Prijave sprejemamo do 7. 6. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Z razvojem tehnologije organi državne uprave ter pravne in fizične osebe, ki imajo javna pooblastila za  opravljanje upravnih nalog, vedno več upravnih postopkov in nalog ter upravljanje dokumentarnega gradiva izvajate elektronsko.

Temu sledi tudi nova Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 9/18), ki prinaša nova pravila v sodobnem upravnem poslovanju, s katerimi se bistveno zmanjšajo administrativna bremena uradnim osebam, strankam pa olajša dostop do storitev in uveljavljanje pravic.

 

Ali poznate nova pravila, ki so potrebna za ustrezno vodenje postopkov in pravilno odločanje?

Kako primerno sprejeti stranko in ji zagotavljati potrebne informacije?

Kako urediti pisarniško poslovanje, da bo v skladu z novo uredbo?

Kako urediti elektronsko poslovanje in sodobno elektronsko upravljanje z dokumentarnim gradivom?

Kako se izogniti nepravilnostim in nepotrebnim napakam pri vodenju upravnega postopka ter upravljanju in hrambi dokumentarnega gradiva?

 

Da boste razjasnili vse negotovosti, nasvete iz prakse pa uporabili v svojem upravnem poslovanju vabimo na strokovni seminar s strokovnjakinjo iz prakse dr. Bojano Zadravec.

 

Da bi pravilno, pregledno in učinkovito vodili postopke ter pravilno izvajali obveznosti iz nove Uredbe o upravnem poslovanju, v ta namen  na seminarju:

Seminar je zastavljen praktično, tako da boste:

 • podrobno spoznajte zakonske zahteve pisarniškega in upravnega poslovanja, vodenja upravnega postopka in upravljanja ter hrambe dokumentarnega gradiva po novi uredbi,
 • spoznajte novosti uredbe (obveznost poslovanja organov z dokumenti v elektronski obliki, poenotena obravnava dokumentov v fizični in elektronski obliki, odpravi štampiljke (žiga); postopanje organa s prejetim dopisom; postopek izločanja dokumentov v fizični obliki, ki so bili pretvorjeni v elektronsko obliko; varovanje ljudi in premoženja, kontrola skeniranja in način; komisijsko odpiranje poškodovanih pošiljk; okvirnem načrtu klasifikacijskih znakov …) in jih na primeren način uporabljate v vsakdanji praksi;
 • seznanite tudi s primeri neprimernih ali zakonsko neustreznih primerov poslovanja, vodenj postopkov in upravljanja z dokumenti ter neustreznega stika s strankami v postopku, s tem pa tudi z morebitnimi sankcijami,
 • izmenjate izkušnje s predavateljico in ostalimi udeleženci seminarja.

 

Prav tako boste dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki izhajajo iz vaše vsakdanje prakse: v  razgovoru s strokovnjakinjo in udeleženci pridobite nasvete za najustreznejše rešitve na področju upravnega poslovanja v vaši organizaciji.   Vprašanja nam pošljite vnaprej  – na naslov:  petra.ertl@zfm.si

  Seminar je namenjen vsem javnim uslužbencem zaposlenim v organih državne uprave, zaposlenim v organih lokalnih skupnostih ter pri drugih pravnih ali fizičnih osebah, če na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge. Posebej ga priporočamo direktorjem občinskih uprav, vodjem glavnih pisarn, svetovalcem za pomoč strankam in vsem, ki skrbijo za poslovanje z dokumentarnim gradivom.

  Vsebina

  Uredba o upravnem poslovanju

  Splošne določbe, zagotavljanje splošnih informacij, zagotavljanje javnosti dela, uradni elektronski naslov organa, zagotavljanje odzivnosti, poslovanje s strankami v posamičnih zadevah, enotni državni portal e-Uprava, enotni kontaktni center državne uprave, poslovni čas in uradne ure; upravljanje z dokumentarnim gradivom, prejemanje pošte, razvrščanje, dodeljevanje, evidenca dokumentarnega gradiva, evidentiranje dokumentov, zadev, dokumentnih seznamov in dosjejev, priprava dokumentov, odprema dokumentarnega gradiva, zbirke in hramba dokumentarnega gradiva, posebni primeri krajevne pristojnosti, uradna dejanja, vročanje, pridobivanje in posredovanje podatkov, upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij, elektronska vloga brez elektronskega podpisa, enakovrednega lastnoročnemu podpisu, uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti; nadzor nad izvajanjem uredbe.

  Zaključek seminarja, povzetki bistvenih določb, razprava in odgovori na vprašanja.

  Lokacija

   

  Lokacija

  Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana
  Splošni pogoji

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

  Posebne ugodnosti

  • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
  • Brezplačen parkirni prostor.

  NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

  *Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.