Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Nova gradbena zakonodaja kmalu v prakso
SEMINAR

Nova gradbena zakonodaja kmalu v prakso


Cena:
288,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 14.00
- +

Prijave sprejemamo do 23. 1. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

17. novembra 2017 so začeli veljati:

 • Gradbeni zakon (GZ; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017) in
 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017).

KAJ PRINAŠAJO?

 • novosti glede pridobivanja mnenj in gradbenega dovoljenja objektov različnih vrst zahtevnosti in vplivov;
 • predodločbo, ki spominja na lokacijsko dovoljenje;
 • poostren nadzor na začetku gradnje in med samim izvajanjem gradnje;
 • novosti v postopkih pridobivanja uporabnega dovoljenja in evidentiranja objektov;
 • legalizacijo neproblematičnih nedovoljenih gradenj;
 • nove regulirane poklice, kot so: pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt, pooblaščeni prostorski načrtovalec, vodja del;
 • prenovljene pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja, nadzora in gradbeništva;
 • novosti glede izdelave projektne dokumentacije.
Novosti morate začeti uporabljati 1.6.2018.

Čas je, da se na novosti pripravite! Organiziramo praktičen seminar.

KORISTI ZA VAS:

 • Razumevanje novosti
 • Odgovori na vprašanja
 • Pravilno in hitro ukrepanje po novem

Vsebina

VSEBINA SEMINARJA:

Novi gradbeni zakon (GZ); (Helena Kovač)

 • Bistvene razlike nove ureditve v primerjavi s prejšnjo
 • Udeleženci pri graditvi
 • Bistvene zahteve
 • Projektna dokumentacija
 • Pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Pogoji za začetek del
 • Gradnja in odstopanja od gradbenega dovoljenja
 • Uporabno dovoljenje
 • Gradbeno inšpekcijski nadzor
 • Legalizacija
 • Inšpekcijski nadzor
 • Podzakonski akti
 • Namen Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
 • Zaščita poklicnih nazivov, poklicne naloge in način opravljanja
 • Pogoji za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti za domače in tuje ponudnike
 • Strokovne zbornice
 • Nadzor nad izvajanjem zakona

Objekti z vplivi na okolje ter načrtovanje in umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena (Margita Žaberl)

 • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • Stranski udeleženci in civilna iniciativa
 • Sodelovanje javnosti
 • Pravno varstvo
 • Kaj sodi med ureditve državnega pomena
 • Dopustne dodatne prostorske ureditve
 • Možnost izbire postopka
 • Združen postopek načrtovanja in celovitega (gradbenega in okoljskega) dovoljevanja

Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-2 in ukrepi zemljiške politike (mag. Tomaž Černe)

 • Novi udeleženci pri urejanju prostora
 • Prostorski strateški in izvedbeni akti – novosti
 • Lokacijska preveritev in sodno varstvo zoper zakonitost prostorskih izvedbenih aktov
 • Kaj so namen in cilji ukrepov zemljiške politike?
 • Razvoj stavbnih zemljišč, varovanje zemljišč, preskrba in pridobivanje zemljišč ter pravic na njih
 • Finančna sredstva zemljiške politike
 • Prostorski informacijski sistem

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.