Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Nič delovnih nezgod 2017
STROKOVNO SREČANJE

Nič delovnih nezgod 2017


Cena:
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 30.9.2017
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 14.30
- +

Prijave sprejemamo do 27. 10. 2017.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

NIČ DELOVNIH NEZGOD 2017

Strošek usposabljanja za varno delo se hitro povrne

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu


inšpektorji ugotavljajo, da so na delovnih mestih nezgode delavcev še vedno najpogosteje povezane z običajnimi napakami. To so zlasti nepazljivost in nezbranost delavcev pri delu, slabša organizacija dela, hitro in nezanesljivo opravljanje dela, površnost in nedoslednost pri delu. Med ponavljajoče se nepravilnosti pri delu se uvršča tudi neupoštevanje varnostnih zahtev in ukrepov, odstranitev varnostnih naprav, popravljanje naprav med obratovanjem, neuporaba ustrezne osebne varovalne opreme in ne nazadnje neustrezno usposabljanje.

S skrbjo za varnost pri delu podjetja omejujejo število poškodb in bolniških odsotnosti, hkrati pa izboljšujejo delovne razmere in razpoloženje med zaposlenimi. Pomembno vlogo pri tem imajo kakovostni programi izobraževanja in usposabljanja, ki morajo slediti določilom Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Uspešna podjetja so z usposabljanjem zaposlenih za varno delo uspela precej zmanjšati obseg poškodb na delovnem mestu.

 • Ali že imate izdelane programe usposabljanja, ki sledijo spremembam v delovnem procesu in izjavi o varnosti z oceno tveganja? Jih učinkovito izvajate?
 • Ste si že zastavili cilj za koliko boste znižali število delovnih nezgod?
 • Veste kako povečati motiviranost zaposlenih za varno in zdravo delo?

Ukrepajte preventivno! Ustrezno usposabljanje delavcev je ključni dejavnik, ki zagotavlja, da se vaši zaposleni pri delu NE poškodujejo!

Posebej za vas smo v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki pripravili že drugo strokovno srečanje.

Cilj strokovnega srečanja je izvesti učinkovito usposabljanje, s katerimi boste zmanjšali ali še bolje preprečili nezgode, poškodbe in poklicne bolezni pri delu.

Na posvet vabimo direktorje, strokovne delavce in pooblaščence za varnost in zdravje pri delu, kadrovike, vodje oddelkov in vse, ki se zavedate pomena varnega in zdravega dela.

Ob prijavi do vključno 30. septembra prihranite več kot 69 EUR!


Program srečanja

Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo
Aktualnosti pri nadzorih IRSD

 • Razmere na področju VZD
 • Dobro usposabljanje je ključno za zagotavljanje varnosti
 • Nadzor inšpektorata, ukrepi in kršitve
 • Vodilni vzroki za nezgode, statistika nezgod pri delu

Miha Šercer, odvetnik
Delovne nezgode - pravna priporočila za delodajalce in pooblaščence za VZD

 • Kako se čim bolj zavarovati pred odgovornostjo za primer delovne nezgode
 • Kakšna naj bodo navodila za prijavo delovnih nezgod
 • Kako je treba ukrepati v primeru nastale nezgode
 • Kako odreagirati zoper morebitne odškodninske/regresne zahtevke

mag. Milan Srna, Predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu
Usposabljanje delavcev za varno delo in zmanjšanje nezgod pri delu

 • Usposabljanje in pozitivni učinki za podjetje
 • Najpogostejše kršitve pri izvajanju usposabljanja
 • Usposabljanje mladih delavcev in študentov
 • Program usposabljanja – vsebina mora biti prilagojena konkretnim tveganjem na delovnih mestih
 • Nezgode pri delu, kot posledice slabega usposabljanja

Uros Erjavec, Revoz (skupina Renault)
Usmerjenost k cilju 0 poškodb pri delu

 • Osnovna predstavitev podjetja Revoz (Renault Group)
 • Politika podjetja Revoz do varnosti in zdravja pri delu, s poudarkom, cilj je 0 nezgod pri delu, nič nevarnih dogodkov
 • Organizacija službe za varnost in zdravje pri delu
 • Iz teorije v prakso (zagotavljanje spoštovanja predpisov, dnevno izvajanje krogov varnosti s strani vodij oddelkov, vodstva podjetja, članov kolegija tovarne, tedenski pregled nevarnih dogodkov ter obravnava dogodkov s predstavitvijo planov aktivnosti, na sestankih “varnost +”)
 • Enotnost politike do področja varnosti in zdravja za vse tovarne v skupini
 • Renault – varnost na 1. mestu, cilj 0 nezgod
 • Spremljanje nevarnih dogodkov, nezgod pri delu, analize/kazalniki ter plani aktivnosti za preprečevanje nevarnih dogodkov, z namenom varovati varnost in zdravje vsakega posameznega delavca
 • Izmenjava dobrih praks/izmenjava informacij o nevarnih dogodkih med tovarnami skupine Renault (mesečne avdio konference)
 • Izvajanje internih presoj na področju varnosti (presoje s strani vodstva centralne službe za varnost in zdravje v skupini Renault – sedež Paris)
 • Šola varnosti DOJO (usposabljanje za zaposlene, zunanje izvajalce, vse, ki v podjetju na kakršen koli način opravljajo svoje delo)

Almutasem Assayed, pooblaščenec za VZD in sistem kakovosti, Steklarna Hrastnik
Primer dobre prakse – zmanjšanje delovnih nezgod v Steklarni Hrastnik

 • Ukrepi, program in rezultati zmanjšanja nezgod v podjetju
 • Vlaganje v usposabljanje in pozitivni vpliv na delovne razmere, počutje zaposlenih in varnost

Predavatelji

Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo,

vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo od junija 2013. Pred tem ga je vodila že od novembra 2011 do aprila 2012, vmes pa je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer v direktoratu za socialne zadeve. Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela pri centru za socialno delo Maribor, od leta 1994 do 2011 pa je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tem obdobju je bila šest let vodja sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v letih 2009 in 2010 je vodila tudi pripravo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in je tako ena ključnih avtoric pokojninske reforme.

mag. Milan Srna,

je dolgoletni republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu in predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu.

Miha Šercer,

odvetnik, predavatelj s prakso v odvetništvu in več kot 10-letnimi izkušnjami iz različnih pravnih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in gospodarskega prava. Na Pravni fakulteti v Ljubljani zaključuje magistrski študij delovnega prava in prava socialne varnosti.

Uroš Erjavec,

je zaključil Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost (2005). Kot strokovni delavec za varstvo pri delu in varstvo pred požar ima bogate delovne izkušnje, ki jih je nabiral v podjetjih Julon, Livar, Merkur, KPL, AquafilSlo. Od 1. 4. 2017 je vodja službe za varnost, varstvo pri delu ter varstvo pred požari v podjetju Revoz d. d., Novo mesto

Almutasem Assayed,

pooblaščenec za VZD in sistem kakovosti, Steklarna Hrastnik.


 

Kotizacije in prijava

Za naše zveste stranke
180 € Cena ne vključuje DDV.

Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Varnost in zdravje pri delu in udeležence strokovnih srečanj Nič delovnih nezgod 2016 in Vitalni na delu s promocijo zdravja 2017 ob prijavi do 30. 9. 2017.
Ob prijavi nas opozorite, da ste zvesta stranka.

Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Za prijave do 30. 9.
199 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
249 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta

Ali ste morda naša zvesta stranka?

Če ste aktivni naročnik priročnika Varnost in zdravje pri delu ali ste se udeležili strokovnih srečanj Nič delovnih nezgod 2016 ali Vitalni na delu s promocije zdravja 2017, se lahko posveta udeležite precej ceneje.

Lokacija

Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana


 


Utrinki

Nič delovnih nezgod

 

Nič delovnih nezgod

 

Nič delovnih nezgod

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.