Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo!
POSVET

Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo!


Cena:
269,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 14.15
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

1. STROKOVNI POSVET

Končno VARNO z NEVARNO kemikalijo!

Udeleženci prejmete knjigo z vso povzeto zakonodajo REACH

Bombaž, osnovna surovina za izdelavo oblačil, se goji na dveh odstotkih obdelovalne površine na planetu, obenem pa se za njegovo pridelavo porabi 25 % svetovne proizvodnje pesticidov (Finance, 15. 1. 2016)

V slovenski industriji uporabljamo številne kemikalije in nevarne snovi, uvažamo številne proizvode, ki vsebujejo nevarne snovi, zavedanje o možnih posledicah nesreč pa je majhno (prof. dr. Peter Novak v Finance, 26. 5. 2017)

Ali se kot svetovalci za kemikalije, odgovorne osebe, strokovni sodelavci ter tehnologi na področju dela z nevarnimi snovmi, soočate s primeri, kot:

 • Kaj narediti ob uvozu nevarne kemikalije iz tujine, posebej, ko se varnostni list in etiketa ne ujemata?
 • Kako se prepričati, katere nevarne snovi zagotovo vsebuje izdelek, ki ste ga dobavili?
 • Katere kemikalije je obvezno ločeno skladiščiti?
 • Kaj storiti ob ugotovitvi, da je v uvoženem proizvodu snov, ki ni registrirana?
 • Kdo je odgovoren v primeru pronicanja nevarne tekočine v tla?

Program srečanja

 1. Skladiščenje nevarnih kemikalij (mag. Mark Stanojević, Evropski inštitut za kemijsko varnost):
  • Zahteve za varno skladiščenje nevarnih kemikalij
  • Novosti, ki jih prinaša novi Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij
  • Skladiščenje kemikalij v cisternah

 2. Kako v praksi sledimo zakonodajnim okvirjem Uredbe CLP in REACH? (Barbara Kolar Berglez, Kemileg, strokovno svetovanje, s.p.):
  • Ali lahko zavrnem prejeti varnostni list?
  • Že spet nova etiketa?
  • Usklajene informacije v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči - nova sprememba Uredbe CLP

 3. Verodostojnost varnostnih listov – kdaj je varnostni list ustrezen? (mag. Semira Hajrlahović Mehić in mag. Tatjana Humar Jurič, Urad RS za kemikalije):
  • Varnostni list kot ključni, pogosto edini relevantni vir informacij o lastnostih kemikalij, njihovi uporabi, prevozu, skladiščenju, odstranjevanju in protipožarnih ukrepih
  • Skladnost vsebine z zahtevami REACH uredbe

 4. Pravilna razvrstitev, pakiranje in označevanje kemikalij po CLP uredbi (mag. Semira Hajrlahović Mehić in mag. Tatjana Humar Jurič, Urad RS za kemikalije)
  • S 1. 6.2017 je CLP uredba pravnozavezujoča za vse zavezance v EU, ki morajo pred dajanjem v promet kemikalijo ustrezno razvrstiti, označiti in zapakirati! Poznavanje CLP zahtev omogoča, da se uporabniku nevarnih kemikalij z etiketami in varnostnimi listi sporoči razvrstitev glede na nevarnosti, s čimer je opozorjen na morebitno nevarnost in potrebo po obvladovanju morebitnih tveganj.

 5. Požarno varno urejeno skladiščenje nevarnih kemikalij (mag. Tom Zickero, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. ):
  • Osnovne zahteve projektiranja požarno varnih objektov
  • Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite
  • Drugi požarno varnostni ukrepi

 6. Odškodninska in kazenska odgovornost delodajalca v primeru poškodbe zaposlenega s kemikalijo (dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o.):
  • Okvare zdravja delavcev pri delu z nevarnimi kemičnimi snovmi in vrste postopkov zoper delodajalca in delavca
  • Regresni zahtevki ZZZS in ZPIZ
  • Prikaz in obravnava primera iz prakse
  • Ključni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za delodajalca

Predavatelji

mag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., direktor Inštituta za kemijsko varnost

Je strokovnjak za nevarne kemikalije. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Od leta 2016 predava kot višji predavatelj na visoki šoli za storitve kozmetično zakonodajo, že od leta 2008 pa je s svojimi predavanji sodeloval na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

Barbara Kolar Berglez

Profesorica biologije in kemije z dolgoletnimi izkušnjami na različnih področjih, ki so povezana s kemikalijami. V podjetju Pinus TKI, d.d. v Račah je bila vodja registracijsko dokumentacijske službe. Kot samostojna podjetnica v zadnjih sedmih letih skrbi za izdelavo varnostnih listov v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku, izdelavo etiket za čistila, biocidne proizvode, lake, barve, fitofarmacevtska sredstva in gnojila, prevode tehnične dokumentacije in svetuje pri ureditvi skladiščnih prostorov ter izdelavi skladiščnega reda. Sodeluje s podjetji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore ter drugih držav EU. Je članica skupine svetovalcev za področje kemijske zakonodaje na GZS z opravljenim strokovnim izobraževanjem CEFIC/CEEC Federations ChemLeg projekta in strokovnjakinja za podajanje in preverjanje znanja odgovornih oseb, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami. Ima opravljen tritedenski STOX tečaj (Basic Human, Environmental and Regulatory Toxicology). Članica GZS in ekspertne skupine za REACH in biocide na GZS. Redno sodeluje na letnih strokovnih srečanjih svetovalcev za kemikalije.

mag. Semira Hajrlahović Mehić, univ dipl. inž. kem. tehnol.

Strokovnjakinja za nevarne kemikalije je javna uslužbenka, ki je sodelovala pri nastajanju EU in nacionalne zakonodaje s področja nevarnih kemikalij. Aktivno je bila udeležena pri predsedovanju Slovenije EU v l. 2008. Od leta 2004 sodeluje v programu izobraževanja svetovalcev za kemikalije, s svojimi predavanji pa je sodelovala na mnogih seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij. Že leta tvorno sodeluje z evropsko agencijo za kemikalije (ECHA), zlasti na področju skupnih projektov znotraj EU, izobraževanja in treningov.

mag. Tatjana Humar-Jurič, univ dipl. inž. kem. tehnol.

Že več kot 15 let deluje na področju nevarnih kemikalij v okviru Urada RS za kemikalije. Sodelovala je pri nastajanju EU in nacionalne zakonodaje s področja nevarnih kemikalij in bila aktivna tudi v času predsedovanja Slovenije EU v l. 2008 in sicer pri pripravi CLP uredbe. Od leta 2009 sodeluje z Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) kot stalna članica Odbora držav članic (MSC), redno pa kot strokovnjakinja za uredbi REACH in CLP. Sodeluje tako na seminarjih in delavnicah doma kot tudi v različnih mednarodnih projektih Evropske Komisije.

mag. Tom Zickero, univ. dipl. inž. el.

Od leta 2004 je zaposlen na ZVD Zavodu za varstvo pri delu kot vodja laboratorija za preskušanje, meritve ter požarno in protieksplozijsko zaščito. Osnovno delovanje temelji na pregledovanju vseh vrst sistemov aktivne požarne zaščite ter svetovanju s področja požarne varnosti. Aktiven kot član tehničnega odbora SIST/TC POZ in mednarodnega odbora CEN TC 191 (požarna varnost). Drugo področje delovanja temelji na meritvah vseh vrst nizko in visokofrekvenčnih elektromagnetnih polj.

dr. Sandra Senčič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Zaposlena na družbi KOVA d.o.o. Celje in opravlja strokovne naloge na področju zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev že več kot 17 let. Specialistično področje njenega dela obsega reševanje problematike zagotavljanja varnosti pri delu pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi tako v procesih skladiščenja, uporabe nevarnih kemičnih snovi kot tudi ravnanja z nevarnimi odpadki. Predavateljica deluje v okviru akreditiranega preskusnega laboratorija družbe KOVA d.o.o. (LP-034), ki je akreditirano za izvedbo meritev kemijskih škodljivosti na delovnem mestu (2015). Do sedaj je to prvi primer akreditiranega organa v RS. Vidik zdravja pri delu predavateljica nadgrajuje s področjem poznavanja problematike zdravstvenih okvar delavcev, ki so izpostavljeni kemičnim snovem tudi z vidika bioloških učinkov na telo kot tudi potencialnega nastanka poklicnih bolezni. Opravljene ima številne strokovne izpite na področju varnosti in zdravja pri delu. Vrsto let je izdelovala strokovne ocene za pripravo regresnih zahtevkov ZZZS v primeru nezgod pri delu.
 

Kotizacije in prijava

Za prijave do 16. 10.
199 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
269 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta

 

Lokacija

Lokacija
 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo posveta. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo posveta. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se posveta ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na posvet pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi posveta – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na posvet sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.