Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov
PRAKTIČNA DELAVNICA

Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov


Cena:
288,00 €
259,20 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 27.5.2019
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 14.00
- +

Prijave sprejemamo do 6. 6. 2019.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega produkta prejmete seminar Knjiženje zahtevnih poslovnih dogodkov 10% ceneje.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite datum in lokacijo seminarja:
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega seminarja prejmete priročnik Knjižbe za računovodje 20% ceneje.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite izdajo:

Predstavitev

POMEMEBNO: Nepravilno knjiženje poslovnih dogodkov negativno vpliva na rezultat podjetja!


Na naše založništvo dnevno prejemamo vprašanja računovodij, ki se nanašajo na knjiženje poslovnih dogodkov, ki niso vsakdanji in so vezani na:

 • dolgoročna sredstva, naložbene nepremičnine, finančne naložbe,
 • poslovne in finančne najeme,
 • vrednotenje – oslabitve in odpise terjatev,
 • ustanovitev družbe, vstop in izstop družbenikov,
 • prenos obveznosti in terjatev ob koncu poslovnega leta in
 • še mnogo več.

Vaša vprašanja so nas spodbudila k temu, da pripravimo praktično delavnico, kjer boste z veliko praktičnimi primeri dobili odgovore na vsa vaša vprašanja in kjer boste lahko vsa vaša vprašanja zastavili v živo in rešitev dobili takoj.


Delavnica je zastavljena tako, da:

 • boste spoznali primere zahtevnih knjiženj in prejeli obrazložitev zahtevnejših poslovnih dogodkov,
 • se seznanili z najpogostnejšimi dilemami in napakami, ki se pri evidentiranju in razumevanju zahtevnejših poslovnih dogodkov dogajajo v praksi,
 • vas bomo opozorili, katerih napak evidentiranja poslovnih dogodkov revizorji in inšpektorji ne priznavajo in nam tako povečujejo davčno osnovo.

Prejeli boste odgovore in pojasnila na vaša vprašanja na delavnici in tudi po njej. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.


Komu je delavnica namenjena?

Računovodjem in knjigovodjem, vodjem računovodskih servisov in vsem, ki jih tematika zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

 • Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine ter njihovo vrednotenje glede na SRS 2016
 • Poslovni in finančni najem, sale and lease back ter pologi pri poslovnem najemu
 • Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva
 • Naknadna vlaganja ali tekoče vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev
 • Računovodski in davčni vidik oslabitev in odpisov terjatev
 • Inventurne razlike premoženja (vključno s kalom) ter njihov računovodski in davčni vidik
 • Razkrivanje in vrednotenje zabilančnih evidenc po SRS 2016
 • Prejete državne pomoči in subvencije
 • Donacije in sponzorstva v denarju in materialnih oblikah
 • Prenos kratkoročnih terjatev med dolgoročne
 • Oblikovanje in črpanje različnih dolgoročnih rezervacij
 • Izplačila dobičkov pravnim in fizičnim osebah
 • Izstop družbenikov iz gospodarske družbe
 • Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov
 • Odgovori na vprašanja udeležencev/udeleženk

Lokacija

Lokacija

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.