Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Inšpekcijski nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu
SEMINAR

Inšpekcijski nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu

Predavatelj: Slavko Krištofelc


Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Poročilo inšpektorata za varnost in zdravje pri delu za leto 2017:

Na področju zagotavljanja zdravja delavcev se razmere ne izboljšujejo in ugotovljene kršitve v letu 2017 predstavljajo več kot 17 % glede na vse ostale. Največje število ugotovljenih kršitev se nanaša na zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, ki jih delodajalci delavcem ne zagotavljajo v periodičnih rokih ali pa sploh ne, ter na neizvajanje nalog izvajalcev medicine dela, kakor to določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1). Ravno tako velja opozoriti na ugotovljene kršitve glede promocije zdravja na delovnih mestih, glede zagotavljanja prve pomoči delavcem ter kršitve v zvezi s psihosocialnimi dejavniki, ki so pomembno povezani z varnostjo in zdravjem v delovnih procesih. Pomembno je opozoriti tudi na kršitve, ki so jih inšpektorji ugotovili glede usposabljanja delavcev za varno delo. Te so v letu 2017 predstavljale več kot 12 % vseh ugotovljenih kršitev. Delodajalci ne namenjajo veliko pozornosti usposabljanju delavcev, ki jih premeščajo trajno ali začasno na druga, običajno bolj nevarna delovna mesta za nastanek poškodb ali okvar zdravja. Zaskrbljujoče je, da je delodajalcem najpomembnejše, da si glede usposabljanja pridobijo dokazila, s katerimi inšpektorjem dokazujejo, da je bilo usposabljanje izvedeno, vsebina oziroma strokovnost izvedenega usposabljanja pa za številne ni pomembna.


Iz poročila izhaja, da določeni delodajalci ne zagotavljajo varnosti in zdravja delavcev pri delu. Zato priporočamo udeležbo na praktičnem seminarju.

Direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, Slavko Krištofelc, vam bo pojasnil:

 • nadzor s strani Inšpekcije nadzora za varnost in zdravje pri delu (v nadalj. Inšpekcija): oblike nadzora, zahteve inšpektorja, postopki nadzora, pravice in dolžnosti delodajalcev in strokovnih delavcev v zvezi s tem, vloga medicine dela, dokumentacija v zvezi z inšpekcijskim nadzorom, prekrškovni postopek, kazenski postopek;
 • ugotovljene kršitve s strani Inšpekcije (predstavitev ugotovitev IRSD za leto 2016);
 • pogoste napake, ki jih Inšpekcija ugotavlja: zahteve, nepravilnosti in dobra praksa, ki se nanašajo na ocenjevanje tveganj, usposabljanje delavcev, zagotavljanje zdravstvenega varstva, škodljivost in preiskave delovnega okolja, delovna oprema, osebna varovalna oprema, ergonomija, nezgode pri delu, ...;
 • na kaj naj zavezanci posebej pazite pri obisku inšpektorja;
 • priporočila za zavezance.

Kaj pridobite?

 • Razumeli boste zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Poznali boste pogoste napake, ki jih Inšpekcija ugotavlja, in sprejeli ustrezne ukrepe za preprečitev oz. odpravo napak.
 • Vedno boste dobro pripravljeni na obisk inšpektorja.
 • Odgovore na svoja konkretna vprašanja.
 • 8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:

 • Nadzor s strani Inšpekcije nadzora za varnost in zdravje pri delu (v nadalj. Inšpekcija)
 • (oblike nadzora, zahteve inšpektorja, postopki nadzora, pravice in dolžnosti delodajalcev in strokovnih delavcev v zvezi s tem, vloga medicine dela, dokumentacija v zvezi z inšpekcijskim nadzorom, prekrškovni postopek, kazenski postopek)
 • Ugotovljene kršitve s strani Inšpekcije
 • Pogoste napake, ki jih Inšpekcija ugotavlja: zahteve, nepravilnosti in dobra praksa, ki se nanašajo na ocenjevanje tveganj, usposabljanje delavcev, zagotavljanje zdravstvenega varstva, škodljivost in preiskave delovnega okolja, delovna oprema, osebna varovalna oprema, ergonomija, nezgode pri delu, ...)
 • Na kaj naj zavezanci posebej pazite pri obisku inšpektorja
 • Priporočila za zavezance
 • Odgovori na vprašanja

Lokacija

Lokacija

Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana


 


 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.