Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Delo z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami 2018
STROKOVNO SREČANJE

Delo z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami 2018


Cena:
249,00 €
199,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 28.2.2018
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 15.15
- +

Prijave sprejemamo do 22. 3. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Kljub zelo konkretni zakonski ureditvi in dolgoletnim strokovnim izkušnjam se v praksi pojavljajo številne dileme na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami.

DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI IN UČNIMI TEŽAVAMI 2018

Tema: DILEME POSTOPKA USMERJANJA

Naši otroci so različni, tako nekateri brez večjih težav izpolnjujejo svoje šolske obveznosti, drugi pa se zaradi različnih dejavnikov pri tem soočajo z ovirami. Takrat jih vključimo v kontinuum pomoči, ki po korakih omogoča, da otrok premaguje težave, s katerimi se sooča. Včasih pa otrok potrebuje tudi bolj strukturirano in organizirano učno pomoč, ki mu preko pomoči strokovnjakov omogoča, da še bolj razvija svoja močna področja in premaguje težave. Te pravice so zapisane tudi v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktih s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku, ki natančno določajo postopek usmerjanja za pridobitev odločbe, ki mu priznava določene pravice in prilagoditve, in izvrševanje pravic, ki izhajajo iz tega.

Z namenom, da ste s postopkom usmerjanja in izvajanjem pravic v praksi seznanjeni celovito in poznate vse zakonske določbe ter strokovne usmeritve, predvsem pa ste pozorni na napake iz prakse, smo v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki na področju dela z otroki s posebnimi potrebami pripravili aktualne teme, ki vam bodo v pomoč pri spopadanju z vsakodnevnimi opravili.


Vabljeni na srečanje, ki ga ne smete zamuditi - vaša praksa naj sledi zakonskim določbam in strokovnim usmeritvam.

Program srečanja

Proces usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji
(dr. Natalija Vovk Ornik, Zavod RS za šolstvo)

 • Koncept dela učne težave v osnovni šoli in postopek usmerjanja, kot peti korak: potek postopka usmerjanja (kdaj, kako in pod kakšnimi pogoji) ter vloga posameznih strokovnih delavcev, staršev in otroka v njem
 • Kdaj se lahko začne postopek usmerjanja, kdo ga lahko začne in kakšni so pogoji
 • Katera dokumentacija je obvezna in na kaj je potrebno biti pozoren pri pripravi strokovne dokumentacija za postopek usmerjanja: vloga in pomen poročila o otroku, učiteljevega mnenja in zapisa razgovora z otrokom, kot del strokovne dokumentacije v postopku usmerjanja
 • Kako izpolniti dokumentacijo, da odraža dejansko stanje otroka oz. mladostnika
 • Izvršljivost odločbe in obveščanje vseh strank o vloženi pritožbi (nepravnomočnost odločbe zaradi pritožbe)
 • Najpogostejša vprašanja v postopku usmerjanja, najpogostejše napake in pomanjkljivosti – iz prakse v prakso

Proces usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na drugi stopnji
(mag. Polona Šoln Vrbinc in dr. Manica Jakič Brezočnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

 • Delo pritožbene komisije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
  • Pritožba na odločbo Zavoda RS za šolstvo (kdo se lahko pritoži, kakšni so roki za pritožbo, kako pripraviti pritožbeno dokumentacijo, kdaj je pritožba lahko utemeljena)
  • Kako zavod ravna v primeru pritožbe na odločbo o usmeritvi
  • Najpogostejši pritožbeni razlogi, kdaj so lahko utemeljeni in kdaj ne
  • Kako brati odločitev pritožbene komisije
  • Obveščanje vseh strank o vloženi pritožbi (nepravnomočnost odločbe zaradi pritožbe)
  • Izvršljivost odločbe pritožbene komisije
 • Spremljevalec, varuh negovalec, asistent, tolmač
  • Kateri otroci v postopku usmerjanja lahko imajo dodeljenega spremljevalca in kakšni so kriteriji za dodelitev
  • Kdaj je otroku dodeljen stalni in kdaj začasni spremljevalec in kako to kadrovsko urediti v zavodu
  • Katere so naloge spremljevalca, varuha negovalca, tolmača ali asistenta in katere izobrazbene in kompetenčne pogoje mora izpolnjevati kandidat za to delo
  • Kako v bodoče?
  • Pravica do tolmača za učence in dijake ter gluhe starše
 • Aktualna problematika zagotavljanja izvajanja dodatne strokovne pomoči
  • Vrste dodatne strokovne pomoči in izvajalci
  • Zagotavljanje inkluzivnega okolja s svetovalno storitvijo
  • Težave pri izvajanju dodatne strokovne pomoči
  • Izzivi z razvojnimi projekti

Najpogostejše težave pri izvajanju odločb o usmeritvi
(Alen Kofol, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

 • Od odločbe o usmeritvi do individualiziranega programa
 • Pasti priprave individualiziranega načrta
 • Vse o izvajalcih dodatne strokovne pomoči
 • Sodelovanje s starši in otrokom/mladostnikom
 • Prilagoditve v procesu poučevanja otrok in mladostnikov
 • Sodelovanje strokovnih delavcev in spremljevalcev v procesu izvajanja pouka in poučevanja
 • Najpogostejša vprašanja in dileme glede izvajanja odločb o usmeritvi

Predavatelji

dr. Natalija Vovk-Ornik

Je zaposlena za Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani, kjer opravlja funkcijo vodje oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Študij je končala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer opravlja doktorski študij iz specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Za potrebe delovnega mesta je opravila tudi izpit iz Zakona o upravnem postopku in si s tem pridobila pooblastilo za vodenje in odločanje v postopkih usmerjanja. Ob svojem delu, ki temelji na sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami ter mladostniki, vodi tudi komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in tako neposredno sodeluje s posameznimi strokovnjaki s komisij za usmerjanje (psihologi, zdravniki, specialni pedagogi), s predsedniki komisij ter zakonodajalcem. Še posebej

intenzivno sodeluje tudi z vodstvenimi in strokovnimi delavci vrtcev, šol, zavodov in drugih institucij. Aktivno sodeluje s prispevki tako na pedagoških konferencah kot posvetih za strokovne ter vodilne in vodstvene delavce ter mednarodnih posvetih. Odziva se tudi na vabila posameznih društev in nevladnih organizacij, kjer s svojo aktivno vlogo poskuša pripomoči k uveljavljanju zakonskih in podzakonskih predpisov v praksi.

Po Sklepu ministra za šolstvo in {port je bila v letu 2004 članica Koordinacije za uvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za učence s posebnimi potrebami, v letu 2010 pa članica delovne skupine za pripravo Koncepta vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Objavlja tudi članke v strokovnih revijah in monografijah, imela je tudi prispevek na mednarodni konferenci specifične učne težave na temo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v procesu usmerjanja.

mag. Polona Šoln Vrbinc

Polona Šoln je vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

dr. Manica Jakič Brezočnik

Je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Alen Kofol

Alen Kofol je diplomiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na temo pravic otrok z motnjami v duševnem razvoju. Prvič se je redno zaposlil na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca kot vzgojitelj in bil med tem časom tudi glavni tajnik Društva defektologov Slovenije. Pozneje je svojo profesionalno pot nadaljeval na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Največji del poklicne poti je bil zaposlen kot ravnatelj šole na OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, kjer je z različnimi inovativnimi projekti izboljševal pogoje življenja otrok s posebnimi potrebami tako v šoli kot v njihovem domačem okolju. V tem času je postal tudi predsednik Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. V letu 2012 se je kot generalni direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, zaposlil na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer je sodeloval pri zahtevni pripravi sprememb šolske zakonodaje. V tem času je bil tudi vodja delovne skupine za pripravo razvojnega načrtovanja v okviru ESS-sredstev za novo programsko obdobje 2014–2020 ter član številnih delovnih razvojnih skupin. Trenutno je zaposlen na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport kot inšpektor svetnik ter predstavnik Slovenije v Evropski agenciji za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje. Aktivno sodeluje v različnih projektih, odborih, razvojnih timih, komisijah in svetih zavodov na nacionalni in mednarodni ravni.

Kotizacije in prijava

Za naše zveste stranke
180 € Cena ne vključuje DDV.

Kotizacija velja za aktivne naročnike priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci ob prijavi do 28. 2. 2018.
Ob prijavi nas opozorite, da ste zvesta stranka.

Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Za prijave do 28. 2.
199 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta
Redna kotizacija
249 € Cena ne vključuje DDV.
Dodatni popusti:

 • za drugega udeleženca: 10 % popusta
 • za tretjega in več udeležencev: 20 % popusta

Ali ste morda naša zvesta stranka?

ČČe ste aktivni naročnik priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci, se lahko posveta udeležite precej ceneje.

 

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.