Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Aktualni pristopi na področju higiene živil in sistema HACCP
SEMINAR

Aktualni pristopi na področju higiene živil in sistema HACCP

Predavatelj: dr. Mojca Jevšnik

Cena:
288,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 13.15
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije. .

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Zato upoštevajte zakonske predpise in spoznajte novosti – udeležite se strokovnega seminarja.

Pridružite se nam, da boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in tako zakonsko skladno izvajali vse postopke priprave in nadzora nad varnostjo živil ter ostalih spremljajočih aktivnosti (čiščenje, zdravje zaposlenih, vodenje dokumentacije …);
 • pravilno upoštevali določila standardov HACCP, smernic za varno delo z živili ter temeljev dobre higienske prakse v vseh fazah;
 • strokovne novosti o sistemih dobave in skladiščenju živil, tehnoloških postopkov priprave hrane in novih metod čiščenja takoj uvedli prakso vašega prehrambnega obrata.

Kdo se mora udeležiti seminarja?

Vabilo velja za osebje v gostinski dejavnosti, zdravstveno osebje in kuharje v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorje prehrane in vodje kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, prav tako živilske strokovnjake, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovorne osebe za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vse, ki jih to področje zanima.

Vsebina

Obveznosti nosilca dejavnosti

 • Dejavniki tveganja (biološki, fizikalni, kemijski) v živilski dejavnosti
 • HACCP sistem (pregled zakonodaje, smernice HACCP v praksi, zahteve notranjega nadzora ter predvidevanje tveganj, HACCP v obratih …)
 • Samonadzor
 • Obveznost izobraževanja zaposlenih v živilski stroki

Higiena

 • Preventivni ukrepi
 • Prevzem surovin in proizvodov
 • Transport in higiena transporta
 • Osebna higiena (delovna obleka, zdravstvene zahteve za delavce: higiena rok, medicina dela, klicenoštvo)
 • Higiena in nadzor skladišča
 • Shranjevanje živil
 • Delovna higiena (čiščenje, odvoz odpadkov, pitna voda, dezinfekcija)
 • Pomen čiste vode
 • Uporaba kemikalij v živilih in pri čiščenju
 • Plan čiščenja v kuhinjah in spremljajočih prostorih (uporaba različnih sredstev)
 • Onesnaženje živil
 • Okužbe in zastrupitve s hrano (pravilen postopek ravnanja)
 • Priprava/obdelava surovin in proizvodov
 • Križanje čistih in nečistih poti
 • Kritične temperature (kontrolne in kritične točke pri procesu priprave živil)
 • Ravnanje z odpadki
 • Obvladovanje škodljivcev v živilskih obratih

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.