Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Zbirna mapa za računovodje
ZBIRNA MAPA

Zbirna mapa za računovodje


Cena:
168,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

POSEBEJ ZA RAČUNOVODJE:

Vsa potrebna dokumentacija na enem mestu!

Vaše delo teče gladko in brez nepotrebnih zapletov, če imate vedno pri roki urejeno in zakonodajno skladno dokumentacijo – na računovodskem, davčnem in kadrovskem področju. Zato nujno potrebujete:

 • zakonodajno skladne pogodbe (pogodba o zaposlitvi, najemna pogodba, sponzorska pogodba, pogodba za plačilo šolnine, redna in izredna odpoved iz delovnega razmerja);
 • interne pravilnike in sklepe (pravilnik o računovodstvu, sklepi samostojnega podjetnika, pravilnik o varovanju osebnih podatkov, poslovne skrivnosti, uporabi službenega avtomobila, o ocenjevanju in nagrajevanju, o dolžini letnega dopusta);
 • evidence (o delavcih na delovnem mestu z večjo nevarnostjo, o izrabi delovnega časa);
 • vzorce drugih dokumentov, povezanih z zaposlitvijo delavcev doma in v tujini,
 • ter dobro urejeno in pripravljeno računovodsko dokumentacijo.

Ker je vaš čas dragocen, smo skupaj s strokovnjaki posebej za vas pripravili praktično podporo Zbirna mapa za računovodje.

Uporaba vzorcev, zbranih v mapi in na zgoščenki, vam prinaša pomembne koristi, tako da bo vaše delo:

 • zakonodajno skladno – uporabite vzorce, pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • kvalitetno – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovito – vzorce hitro in enostavno prilagodite svojim zahtevam in potrebam.

Vsi vzorci, ki jih vsebuje mapa v tiskani obliki, so vam na voljo tudi v digitalni obliki na portalu e-priročniki.si.

 

 

Vsebina

Zakonodajno skladne pogodbe:
 • Pogodba o zaposlitvi (nedoločen in določen čas)
 • Sponzorska in donatorska pogodba
 • Pogodba za plačilo izobraževanja, šolnine zaposlenemu delavcu
 • Pogodba za plačilo šolnine družinskemu članu zaposlenega
 • Pogodba o štipendiranju
 • Pogodba o kratkotrajnem delu
 • Kolektivne pogodbe po gospodarskih panogah
 • Najemna pogodba
 • Redna in izredna odpoved pogodbe iz delovnega razmerja
 • Pogodba o sodelovanju med računovodskim servisom in samostojnim podjetnikom
 • Avtorska pogodba_predavanja
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba o avtorski pogodbi in odstopu avtorskih in sorodnih pravic
 • Pogodba o cesiji - sodelujejo vsi trije udeleženci
 • Pogodba o cesiji - sodelujeta odstopnik in prevzemnik
 • Pogodba o poslovnem sodelovanju
 • Zastavna pogodba – nepremičnina
 • Zastavna pogodba - premičnina
 • Zastavna pogodba - vrednostni papirji in dragocenosti
Interni pravilniki in sklepi:
 • Pravilnik o računovodenju, ocenjevanju in nagrajevanju
 • Pravilnik o varovanju in zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o uporabi računalnikov, službenih telefonov, vozil
 • Pravilnik o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Interni sklepi podjetnika
 • Sklep o dolžini letnega dopusta za zaposlene
 • Kriteriji za določanje letnega dopusta za zaposlene
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa
Evidence:
 • Evidenca o delavcih na DM z večjo nevarnostjo
 • Evidenca o zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o preizkusih znanja glede usposobljenosti za varno delo
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja delovnih sporov
Računovodska dokumentacija:
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala
 • Tabele za pripravo izkazov in finančnih projekcij
 • Davčni obračun za d.o.o., druge pravne oblike in normirance
 • Izjava o odbitku vstopnega DDV pri dajanju v najem
 • Inventurni zapisnik in sklep o izvedbi in poteku inventure
 • Dogovor o asignaciji
 • Predlog o pobotu terjatev
 • Predlog o medsebojni kompenzaciji
 • Predlog za verižno kompenzacijo
Dokumenti, povezani z zaposlitvijo tujcev:
 • Delovno dovoljenje za zaposlitev tujca
 • Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika podjetja v Sloveniji
 • Dovoljenje za delo zastopnika podjetja
Vzorci drugih dokumentov:
 • Vzorci potnih nalogov in za obračun kilometrine
 • Vzorec poročila službenega potovanja
 • Izjava o statusu prejemnika po avtorski ali podjemni pogodbi
 • Vloga za odlog plačila – obročno odplačevanje davkov in prispevkov
 • Vzorec opomina
 • Potrdilo o višini plače – za zavod za zaposlovanje
 • Seznam s kontaktnimi podatki pristojnih služb in inšpektoratov za določeno področje
 • Obvestilo za zavod
 • Pooblastilo Ajpes za dostop do portala Ajpes
 • Pooblastilo za dostop do eDavki
 • Tabela za vodenje ur
 • Obvestilo o nameravani odpovedi
 • Obvestilo zaposlenim o prostem delovnem mestu
 • Odpoved iz poslovnega razloga
 • Odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
 • Vabilo na zagovor v postopku nameravane izredne odpovedi
 • Pogodba o zaposlitvi - prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo - drugo delovno mesto
 • Pogodba o zaposlitvi - prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo - krajši delovni čas
 • Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja ter nadlegovanja na delovnem mestu
 • Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 • Odredba o čakanju na delo doma

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.