Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Zbirka davčne dokumentacije
ZBIRNA MAPA

Zbirka davčne dokumentacije


Cena:
248,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

NOVO: Zbirna mapa za davčnike - razlage iz prakse in vzorci dokumentov!

V letu 2019 se obetajo nove spremembe davčne zakonodaje.

Za pravilne izračune, obračune in izplačila dajatev uporabite novo praktično podporo, s katero boste obvladali vse zakonske spremembe in pravilno obračunali davčne obveznosti.


Zbirka davčne dokumentacije vam zagotavlja:

 • pravne podlage za obračun posameznih davčnih obveznosti (zakone, pravilnike, direktive in uredbe EU, pomembne Sodbe Sodišča);
 • podrobnejše opise posameznih vrst davkov (splošno o posameznem davku, davčna osnova, davčna stopnja, davčno obdobje, davčne olajšave …);
 • pomembne obrazce (npr. napovedi za odmero dohodnine, razne vloge, zahtevke, izjave ipd.);
 • navodila in pojasnila za pravilen obračun posamezne davčne obveznosti s priloženimi primeri (npr. davka od dohodka iz dejavnosti, davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost, obračun plače, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe…);
 • druge primere in vzorce (izdani račun, avansni račun, popravek odbitka DDV, uporaba obrnjene davčne obveznosti …).

Uporaba vzorcev, zbranih v mapi in na portalu, vam prinaša pomembne koristi, tako da bo vaše delo:

 • zakonodajno skladno – uporabite vzorce pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • kvalitetno – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovito – vzorce hitro in enostavno prilagodite vašim zahtevam in potrebam.

KAJ DOBITE:

 • - A4 mapa s strokovnimi podlagami za arhiviranje dokumentacije
 • - Digitalne vzorce za takojšnjo uporabo
 • - Online izdajo celotne vsebine
 • Enostavna navigacija

  Hitro iskanje

  24 urni dostop z vsemi napravami

Vsebina

DOHODNINA

 • Splošno
 • Dohodke iz zaposlitve
 • Dohodke iz dejavnosti
 • Dohodke iz oddajanja premoženja v najem
 • Dohodke iz kapitala
 • Drugi dohodki
 • Odmera dohodnine
 • Oprostitev plačila dohodnine
 • Davčne olajšave

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

 • Splošno
 • Davčna osnova
 • Davčna stopnja
 • Davčno priznani in nepriznani odhodki
 • Davčne olajšave
 • Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
 • Davčna izguba
 • Davčno obdobje, obračunavanje in plačevanja davka
 • Akontiranje davka
 • Odprava dvojnega obdavčenja dohodkov rezidenta iz virov zunaj Slovenije
 • Obdavčitev pri združitvah in delitvah
 • Obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji

DAVEK NA DODANO VREDNOST

 • Splošno
 • Davčni zavezanec
 • Obdavčljive transakcije (dobave, pridobitve, uvoz, opravljanje storitev)
 • Identifikacija za namene DDV
 • Izdajanje računov
 • Obračun DDV
 • Obdavčljiv dogodek in nastanek obveznosti obračuna DDV
 • Davčne stopnje
 • Davčna osnova
 • Rekapitulacijsko poročilo
 • Kraj obdavčitve z DDV
 • Obrnjena davčna obveznost
 • Oprostitve DDV
 • Odbitek DDV in popravek DDV
 • Vračilo DDV
 • Posebne ureditve

DRUGE DAJATVE

 • Prispevki za socialno varnost
 • Davek na finančne storitve
 • Davek na motorna vozila
 • Davek na vodna plovila
 • Davek od zavarovalnih poslov
 • Davek na dediščine in darila
 • Davek na promet nepremičnin
 • Davek na dobitek od iger na srečo
 • Ostalo

Vzorci drugih dokumentov:

Obrazci:

 • Napoved za odmero dohodnine
 • Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
 • Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članice EU/EGP
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
 • Izjava in potrdilo o upravičenosti do posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki niso rezidenti RS
 • Vloga za uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini
 • Vloga za uveljavljanje dejanskih stroškov – drugo pogodbeno razmerje
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
 • Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
 • ODO-1
 • ODO-1-NFI
 • Napoved za odmero davka na motorna vozila
 • Vloga za vračilo davka na motorna vozila

Navodila in pojasnila s primeri:

 • obračun plače,
 • obračun podjemne pogodbe,
 • obračun avtorskega honoraja,
 • obračun nagrade dijakom in študentom na obvezni praksi,
 • obračun študentskega dela,
 • obračun začasnega in občasnega dela upokojencev,
 • obračun plačila za poslovodenje,
 • obračun plačila za prokuro,
 • obračun dohodka za delo na drugi podlagi (sejnine…)
 • obračun najemnine
 • obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
 • obračun davka od dividend
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • obračun davka na dodano vrednost

Drugi primeri in vzorci:

 • izdani račun
 • avansni račun
 • dobropis
 • popravek odbitka DDV
 • zahtevek za vračilo tujega DDV
 • primeri obračunavanja DDV v gradbeništvu
 • olajšave za investiranje
 • promocija zdravja na delovnem mestu
 • davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.