Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za proizvodni kontroling s finančnega vidika
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za proizvodni kontroling s finančnega vidika

Predavatelj: Bojan Jus


Cena:
1.240,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Stroški proizvodnje predstavljajo v podjetju največjo stroškovno kategorijo. Za doseganje optimalnega rezultata podjetja je stroške proizvodnje potrebno spremljati na ravni celotnega proizvodnega procesa. Zato je za podjetje zelo pomembno, da zagotavlja kvalitetno računovodsko in finančno spremljavo proizvodnje.

Kot dober proizvodni kontrolor morate:

 • znati izračunat stroške delovnega procesa in stroške dela,
 • natančno analizirati porabo orodij in strojev,
 • vedeti na kak način znati znižati stroške dela in
 • poznati načine kako povečati kakovost dela

Upoštevali smo izzive, s katerim se soočate v vsakdanjem delu, zato z izkušenim praktikom s področja proizvodnega kontrolinga organiziramo izobraževalni program za pridobitev certifikata Strokovnjak za proizvodni kontroling s finančnega vidika.

Program obsega pet modulov:

 • štiri celodnevne delavnice,
 • poslovno izdajo priročnika Finančni kontroling v praksi

Kot strokovnjak za proizvodni kontroling boste znali:

 • pravilno izračunati stroške proizvodnega procesa,
 • pripraviti natančne vrednostne analize delovnega poteka in pretoka vrednosti,
 • hitro izračunati lastno ceno in pripraviti predloge za izboljšave.

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za proizvodni kontroling s finančnega vidika v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju proizvodnega kontrolinga.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

MNENJA UDELEŽENCEV

»Že vrsto let delujem na področju kontrolinga, pri čemer sem nabirala izkušnje na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva. Udeležila sem se izobraževanj s področja kontrolinga tako doma kot tudi v tujini. Menim, da je izobraževanje, ki ga podaja strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju vrednotenja podjetij, na osnovi praktičnih primerov in napotkov za nadaljnje uspešno delo v podjetju, zelo pomembno. Z gotovostjo trdim, da je izobraževanje Strokovnjak za proizvodni kontroling iz finančnega vidika, skupek teorije in v največji meri prakse. Zame in za moje delo, odlično podano in izpeljano.«

Karmen Godec, Brinox d. o. o.

MNENJA UDELEŽENCEV

»Zelo sem zadovoljen z izobraževanjem vaše akademije, pridobljeno znanje pa že koristim na delovnem mestu. Poleg strokovnosti predavatelja bi pohvalil tudi samo organizacijo seminarjev. V primeru, da bo v bodoče vaša ponudba izobraževanj sovpadala z mojimi potrebami po znanju, pa se bom z veseljem udeležil še kakšnega seminarja. Igor Prosenik, proizvodni kontroling, Keko-Varicon d.o.o.«

Igor Prosenik, Družba KEKO VARICON d.o.o.

Program je namenjen

Kontrolerjem, računovodjem, finančnikom, vodjem proizvodnje, direktorjem in vsem, ki vas tematika zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. MODUL – delavnica:

Izračun stroškov
9. 5. 2018

 • Stroški delovnega procesa
 • Stroški dela,
 • Stroški uporabe strojev
 • Stroški uporabe orodij

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

2. MODUL – priročnik: Finančni kontroling v praksi

Priročnik prejmete na prvi delavnici, dostop do spletne izdaje priročnika pa po elektronski pošti.
9. 5. 2018

 • Odgovornosti in komunikacija kontrolorja z glavnimi upravljavci posla
  • Management podjetja
  • Vloga in odgovornost finančnega kontrolorja
  • Organizacija finančnega oddelka, Vloga in odgovornost posameznih oddelkov
  • Zunanji udeleženci podjetja
 • Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja
  • Obseg in dinamika poročanja
  • Vrednotenje podatkov, Vloga informacijskega / računovodskega sistema pri poročanju
  • Dnevno in tedensko poročanje, Mesečno poročanje
  • Spremljanje procesov in dokumentacije
 • Številke v korist podjetja in podpora pri upravljanju posla in zagotavljanju likvidnosti
  • Optimizacija dobička, Optimizacija denarnega toka, Optimizacija učinkovitosti vodenja
  • Dolgoročno strateško načrtovanje, Kratkoročno načrtovanje: Proračun
 • Poslovni sistem podjetja
  • Prodaja in terjatve, zaloge in stroški prodaje
  • Nabava materiala in storitev in obveznosti
  • Stroški dela, Denarna sredstva
  • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura)
 • Nadzor nad poslovanjem podjetja
  • Kako izgubljamo denar?
  • Odkrivanje goljufij, Kako preprečimo zlorabe, Zlorabe menedžmenta
  • Sodelovanje pri sklepanju pogodb, zavarovanje
 • Proizvodni kontroling s finančnega vidika

3. MODUL – delavnica:

Izračun vrednosti
16. 5. 2018

 • Vrednostna analiza delovnega poteka (VADP)
 • Vrednostna analiza izdelka (VA)
 • Analiza pretoka vrednosti (VSM)
 • Kalkulacijska shema
 • Stroškovna mesta
 • Razdelilni ključi

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

4. MODUL – delavnica:

Izračun lastne cene in priprava predlogov za izboljšave
23. 5. 2018

 • Pot stroškovnega nosilca
 • Analiza časov
 • Učinkovitost strojev (OEE)
 • Argumenti za predlog investicije (investicijski izračun)
 • Argumenti za predlog izboljšave delovnega poteka
 • Metode za uspešno uvajanje vitke proizvodnje (pregled)
 • Izvedba stroškovnega izračuna
 • Izvedba vrednostnih analiz in VSM
 • Izvedba izračuna lastne cene izdelka
 • Konkretni predlogi izboljšav

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

 

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

30. 5. 2018

 • Preverjanje znanja in prejem certifikata

 

Potek izobraževanja

POTEK PROGRAMA

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do pet pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik v tiskani obliki, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici prejeli certifikat Strokovnjak za proizvodni kontroling s finančnega vidika v slovenščini in angleščini.

 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostor

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.