Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Pravila izvršbe v praksi
PRAKTIČNA DELAVNICA

Pravila izvršbe v praksi

Predavatelj: Maja Lajevec


Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Izvršba je najbolj množičen sodni postopek pri nas, zato se v vlogi upnika, dolžnika ali kupca na dražbi, lahko znajde vsak. Poznavanje pravil izvršilnega postopka je za tiste, ki nastopate v pravnem prometu nujno, saj so napake v izvršbi pogoste, v večini primerov pa nepopravljive.
Namen poznavanja izvršbe je predvideti situacije in najti zanje prave rešitve, vedeti, kdaj potrebujete pomoč odvetnika in nastopati v postopku suvereno in tako, da ga s svojimi ravnanji ne podaljšujete.

Praktična delavnica, ki smo jo pripravili za vas, temelji na praktičnih primerih, celoten postopek pa je zajet v preglednicah, ki vam bodo v pomoč tudi kasneje, ko boste rešitve iskali sami. Prijavite se na seminar z go. Majo Lajevec, ki je specializirana za področje izvršbe.

Izvršba je skupek različnih življenjskih situacij, ki jih ni mogoče v naprej predvideti in se nanje ustrezno pripraviti. Zato postopek najlažje razumemo, če se pravnih pravil učimo iz konkretnih primerov.


 • Delavnica je pripravljena na praktičnih primerih.
 • Celoten postopek je zajet v preglednicah, ki vam bodo v pomoč tudi kasneje, ko boste iskali rešitve sami.
 • Gradivo, ki ga prejmete na delavnici sestavljajo različni osnutki predlogov, ki jih boste lahko uporabljali pri samostojnem delu.
 • Prejeli boste odgovore na vse vaše težave, vprašanja, dileme in razmišljanja povezana z izterjavo.

Vprašanja v pisni obliki posredujte v naprej na davki@zfm.si, odgovorili pa bomo tudi na tista, ki se vam bodo pojavila tekom izobraževanja.


Marca 2018 je začela veljati precej obsežna novela zakona (ZIZ-L), zato vas bomo tekom izobraževanja opozorili tudi na novosti, ki jih je novela prinesla, saj so za uveljavljanje pravic upnikov zelo pomembne.

Komu je delavnica namenjena?

Šola izvršbe je namenjena vsem, ki se s postopkom pri svojem delu srečujete, pa bi svoje znanje radi nadgradili, kakor tudi tistim, ki se z idejo, da bi izvršilne postopke vodili sami šele spogledujete in vsem, ki izdajate račune.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršba na podlagi izvršilnega naslova:

 • Razlike med obema postopkoma in zakaj jih moramo poznati?
 • Grafični prikaz teka postopka pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova,
 • Novela ZIZ-L in nova pravila, ki jih moramo poznati za pravilno vodenje postopka
 • Sodna praksa, ki se je izoblikovala na podlagi sprememb iz novele ZIZ-L in je pomembna za izterjavo
 • Kako ravnati, če se naš dolžnik iz izvršbe znajde v postopku osebnega stečaja?
 • Kakšne so možnosti izterjave dolžnika v osebnem stečaju ter obveznosti in možnosti upnika v takem postopku?
 • Kako nadzorovati ali je naš dolžnik v osebnem stečaju?
 • Kako do podatkov o dolžniku, ki jih potrebujemo za vložitev izvršbe

Izvršba na podlagi verodostojne listine:

 • Kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine?
 • Zastaranje računov
 • Kdaj je potrebno dolžniku poslati opomin in kakšna je njegova vsebina?
 • Kako pravilno reklamirati račun in kakšno reklamacijo mora upnik upoštevati?
 • Delna reklamacija računa
 • Kdaj je čas za vložitev predloga za izvršbo?
 • Kaj so verodostojne listine?
 • Pristojnost sodišča za vložitev predloga za izvršbo
 • Kje vložim predlog za izvršbo?
 • Kaj je COVL in kako posluje?
 • Najpogostejše napake pri vlaganju predlogov za izvršbo pri COVL
 • Sodna taksa za vložitev predloga
 • Kako pravilno izpolnim predlog za izvršbo?
 • Posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlgi verodostojne listine za upnika in dolžnika

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:

 • Kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kakšne so prednosti upnika, ki ima izvršilni naslov proti svojemu dolžniku?
 • Kaj je izvršilni naslov in kdaj je lahko podlaga za vložitev izvršbe?
 • Kakšna je razlika med predlogom vloženim na podlagi verodotojne listine in tistim, ki je vložen na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kje vložim izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, koliko znaša sodna taksa in kako izgleda predlog za začetek postopka?
 • Na kaj moram biti pri sestavi pozoren?
 • Kako pravilno izpolnim predlog za izvršbo na podlgi izvršilnega naslova?
 • Posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova za upnika in dolžnika

Vročanje sklepov o izvršbi:

 • Kako se vroča sklep o izvršbi? Pregled osnovnih pravil o vročanju sodnih pošiljk
 • Kako pravilno izračunam rok za vložitev pravnega sredstva?
 • Kako izračunam rok za vložitev ugovora, če je sklep vročen s fikcijo
 • Najpogostejše napake pri računanju rokov
 • Kaj pomeni napačno izračunan rok za upnika in kaj za dolžnika?
 • Sprememba naslova v postopku in posledice
 • Kaj lahko dolžnik stori po prejemu sklepa o izvršbi, da postopek zavleče?
 • Se lahko po začetku izvršilnega postopka z dolžnikom še dogovarjam?

Najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in ugovor pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova:

 • Zakaj je pri ugovornih razlogih pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova razlika? Jo mora upnik poznati in zakaj?
 • Dolg je zastaral
 • Nisem dolžnik
 • Solidarna odgovornost staršev za plačilo obveznosti otroka
 • Dolg je manjši od zneska, ki ga upnik terja od mene
 • Obveznosti so mi bile odpuščene v postopku osebnega stečaja
 • Sem v postopku osebnega stečaja
 • Ne vem, ali moj dolg sploh obstaja
 • Omejitve ugovornih razlogov pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova

Druge vrste ugovorov:

 • Ugovor po izteku roka
 • Ugovor tretjega - kdo ga lahko vloži, kakšne so posledice in kaj pomeni za upnikovo terjatev? Novosti, ki jih prinaša zadnja sprememba zakona

Izvršilna sredstva:

 • Kaj so izvršilna sredstva?
 • Lahko med postopkom spremenim izbrano sredstvo izvršbe? Kako sestavim predlog za spremembo sredstva izvršbe?
 • Na katero dolžnikovo premoženje lahko sežem v izvršbi po izdaji sklepa o izvršbi?
 • Zakaj so določeni predmeti izvzeti iz izvršbe? Mora upnik poznati ta pravila, ali je to dolžnost izvršitelja?
 • Se dolžnik lahko izognem izvršbi na določeno premoženje in kako?

Izvršba na dolžnikove prejemke:

 • Kakšne omejitve veljajo pri izvršbi na dolžnikove prejemke in kdo jih lahko uveljavlja?
 • Kdo mora paziti na pravilno izvrševanje sklepov o izvršbi?
 • Kakšne so obveznosti delodajalca, ki prejme sklep o izvršbi za svojega zaposlenega? Odgovornost delodajalca pri realizaciji izvršbe
 • Kako se izračuna obseg zasega dolžnikove plače, če je ta zaposlen za polovični delovni čas? Kako se izračunajo omejitve na plačo, če je dolžnik zaposlen pri dveh delodajalcih, pri vsakemu za polovični delovni čas?
 • Ali delodajalec lahko rubi regres, preživnino, otroške dodatke?
 • Vzdrževani družinski člani, kdo so in kdo nadzoruje ali jih je dolžnik dolžan preživljati?
 • Možnost upnika, da nadzoruje pravilnost zasega prejemkov svojega dolžnika
 • Kako je z določitvijo zneska za vzdrževane družinske člane, če sta oba starša v postopku izvršbe. Ali se v takem primeru znesek za vzdrževanega družinskega člana prizna le enemu, obema ali vsakemu pol?
 • Dolžnik - oče dveh otrok je v postopku izvršbe. Ali lahko kot olajšavo (povečanje razpoložljivega dela plače) uveljavlja oba otroka ali vsak od staršev uveljavlja enega?
 • Koliko mora ostati dolžniku, če preživlja mladoletnega otroka? Kako je z izračunom, če preživlja enega otroka iz prejšnjega zakona in enega iz sedanjega zakona in razpoložljivi del plača ne zadošča za oba?
 • Kdo so vzdrževani člani in kako jih dolžnik uveljavlja? Kdo je dolžan kontrolirati ali pri dolžniku še vedno obstaja dolžnost preživljanja?
 • Kaj je administrativna prepoved? Ali lahko dolžnik določi višji znesek administrativne prepovedi kot jo določa zakon?
 • Vrstni red sklepov o izvršbi na dolžnikove prejemke (sklep o izvršbi, sklep o davčni izvršbi, administrativna prepoved, ...)
 • Odgovornost delodajalca, če stori napako pri izvrševanju sklepa o izvršbi za svojega zaposlenega

Izvršba na dolžnikove premičnine in položaj izvršitelja v postopku:

 • Kdaj je potrebno določiti v postopku izvršitelja in kako si ga izberem?
 • Kakšni so stroški dela izvršitelja?
 • Kaj moram vedeti o poslovanju izvršitelja, da se moj dolg ali terjatev med postopkom po nepotrebnem ne povečuje?
 • Kateri predmeti so iz izvršbe izvzeti in kako se taka omejitev uveljavi?
 • Ali izvršitelj lahko zarubi predmet, za katerega dolžnik trdi da ni njegov?
 • Kaj pomeni zaznamba rubeža v uradni evidenci? Ali je to dovolj za prodajo dolžnikove premičnine?
 • Rad bi obročno poravnal svoj dolg. Kako naj to storim, da bodo moji stroški povezani s tem čim nižji?
 • Kako izvršitelj poplača upnike, če jih je več?
 • Kaj je deložacija in kdaj jo izvršitelj opravi?
 • Kako dosežem, da sodišče opravo izvršbe za določen čas odloži?
 • Zdi se mi, da izvršitelj ne rubi dovolj. Kaj lahko storim?
 • Kako poteka prodaja zarubljenih predmetov?
 • Kdo lahko kupuje in kašna so pravila o javnih dražbah?

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:

 • Kdaj naj upnik seže na dolžnikovo nepremičnino?
 • Kako je z vprašanjem nesorazmernosti med dolgom in vrednostjo nepremičnine?
 • Koliko stane cenitev nepremičnine? Kaj če se z njo ne strinjam?
 • Ali dolžnik lahko predlaga drugo sredstvo izvršbe namesto prodaje nepremičnine?
 • Do kdaj lahko dolžnik prostovoljno poplača dolg in ustavi postopek javne dražbe nepremičnine?
 • Kako dosežem prisilno izselitev dolžnika iz nepremičnine?
 • Prodaja nepremičnine na javni dražbi, pravila prodaje, pravila postopka nastopanja na dražbi

Odgovori na vprašanja

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.