Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Plače v gospodarstvu
PRIROČNIK

Plače v gospodarstvu


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev


Odgovorni za pravilen obračun plač in nagrajevanje delavcev potrebujete za hitro in pravilno opravljeno delo poglobljeno znanje, ki ga morate stalno nadgrajevati, in strokovne napotke, ki jih lahko takoj prenesete v vašo prakso.

Napake in nepravilnosti pri obračunavanju plač imajo negativne pravne in finančne posledice in vodijo do nepravilnega izračuna pokojnine.

Tudi v primeru, da plače obračuna zunanji izvajalec, je odgovornost za pravilen obračun in izplačilo plače na strani podjetja, ki plače izplača – torej vas izbira zunanjega izvajalca ne obvaruje pred sankcijami za nepravilnosti v postopku obračuna in izplačila plač.

Hitro nadgradite svoje znanje in bodite pri svojem delu res zanesljivi in učinkoviti!
Naročite priročnik Plače v gospodarstvu in poiščite odgovore na vsa vaša vprašanja.

Področje plač je kompleksno in vezano na zakonodajo, ki se stalno spreminja.

Da boste svoje delo opravili hitro in kvalitetno, potrebujete zanesljivo oporo. Posebej za vas smo, v sodelovanju z izkušenima svetovalkama iz prakse, pripravili edini priročnik za celostno obravnavo plač v gospodarstvu v tiskani in digitalni obliki v Sloveniji.


Priročnik z dostopom do portala Plače v gospodarstvu vam zagotavlja:

 • redno obveščanje o novi zakonodaji;
 • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb;
 • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih (invalidi, boleznine (poškodba, bolezen, nega, porodniška, starševsko nadomestilo…), odsotnost z dela, bonitete napoteni delavci, knjižbe obračuna plač in izplačil vseh vrst dohodkov …

Ponudba zajema:

 • priročnik v tiskani obliki,
 • brezplačen dostop do portala Plače v gospodarstvu kjerkoli in kadarkoli,
 • stalno strokovno oporo – brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov,
 • brezplačen videoseminar Potni stroški – obravnava potnih nalogov z računovodskega in davčnega vidika,
 • dostop do:
  • vzorcev različnih pogodb o zaposlitvi,
  • vzorcev potnih nalogov,
  • pravilnikov, obvestil, navodil,
  • zakonodajnih novosti, aktualnih novic in še več.

Pošljite nam vprašanje na racunovodstvo@zfm.si in odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Ne odlašajte. Poglejte vsebino in naročite še danes!

Online izdaja vključuje:

 • - Dostop do portala PLAČE V GOSPODARSTVU
 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika

Digitalna verzija priročnika Plače v gospodarstvu

Prelistajte priročnik

Vsebina

Pogodba o zaposlitvi s fizično osebo

 • Dolžnosti delodajalca - prijava in odjava v sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja
 • Prekarni delavci
 • Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove
 • Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja
 • Ekonomsko odvisna oseba
 • Dela prosti dnevi
 • Sklenitev pogodbe z rezidenti in nerezidenti Republike Slovenije
 • Oblike dela upokojenih oseb
 • Pogodbe sklenjen za krajši delovni čas

Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

 • Bolniška odsotnost
 • Bonitete zaposlenim
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč)
 • Obračun prispevkov samostojnega podjetnika
 • Obdavčitev družbenikov, ki so poslovodne osebe
 • Delo na domu
 • Oprostitev plačila prispevkov za prvo zaposlitev
 • Olajšave za zaposlovanje mlajših in starejših oseb
 • Prevoz na delo in z dela
 • Pogodba o zaposlitvi z upokojeno osebo

Regres za letni dopust

 • Regres za letni dopust nad uredbo
 • Izraba letnega dopusta
 • Neizkoriščen letni dopust
 • Odškodnina za neizkoriščeni dopust

Neplačan dopust

Zaposlitev invalidov

 • Postopek oprostitve plačila prispevkov delodajalca
 • Davčni vidik odstopljenih prispevkov
 • Ugodnosti za zaposlenega invalida
 • Kvota zaposlovanja invalidov
 • Knjiženje stroškov dela zaposlenih invalidov

Računovodski in davčni vidik obračuna odpravnin ob prekinitvi delovnega razmerja

 • Odpravnina po 108. členu ZGD-1
 • Odpravnine za sklenjeno pogodbo za določen čas
 • Odpravnine ob upokojitvi

Računovodski in davčni vidik izplačila stroškov službenih poti

 • Pomen, potrebna vsebina in potrditev potnih nalogov
 • Kaj je službena pot in kaj je delo v času službe ?
 • Višina povračila stroškov na službenih poteh
 • Izdani potni nalogi, tudi, če se stroški ne izplačajo
 • Povračilo stroškov službenih poti poslovnim partnerjem (domači, tuji)
 • Knjiženje stroškov službenih poti
 • Hramba dokumentov
 • Prevoz na delo in z dela ter dnevnica in kilometrina na službeni poti
 • Napake pri izpolnjevanju potnih nalogov
 • Davčna obravnava potnih nalogov
 • Službeno potovanje
 • Povračilo materialnih stroškov

Pravni, računovodski in davčni vidik pasivnih dohodkov fizičnih oseb

 • Avtorska pogodba (sejnine, cenilci, sodni izvedenci) – zavarovane osebe
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba s prokuristi
 • Pogodbe s poslovodnimi osebami
 • Začasno in občasno delo upokojenih oseb
 • Študentsko delo
 • Malo delo
 • Kratkotrajno delo
 • Dolpolnilno delo
 • Štipendist s študijem v Sloveniji
 • Štipendisti – študij v tujini
 • Nagrada za obvezno prakso dijakom in študentom
 • Faktorji obrutenja pogodb civilnega prava
 • Vajenci in nagrade za njihovo praktično delo
 • Sosedska, sorodstvena pomoč, nujno delo in druge oblike dela

VZORCI

Pogodbe

 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Pogodba o prokuri
 • Pogodba o prokuri - zaposlen
 • Pogodba o zaposlitvi - prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo - krajši delovni čas
 • Pogodba o izobraževanju

Potni nalogi

 • Navodila za obračunavanje stroškov službenih poti doma
 • Navodila za obračunavanje stroškov službenih poti v tujini
 • Nalog za službeno pot
 • Obračun potnih stroškov - ena pot
 • Obračun potnih stroškov - več poti
 • Obračun potnih stroškov - tujina
 • Obračun stroškov vozila
 • Poročilo o službeni poti
 • Obrazec potni nalog
 • Pogodba o uporabi službenega vozila

Evidence

 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o zaposlenih

Druga obvestila

 • Dovolilnica za izrabo letnega dopusta
 • Izredna odpoved
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Obvestilo o odmeri sorazmernega dela letnega dopusta
 • Obvestilo o poteku pogodbe o zaposlitvi za dolocen čas
 • Obvestilo o nameravani odpovedi
 • Odpoved iz nesposobnosti
 • Odpoved iz poslovnega razloga brez ponudbe nove pogodbe
 • Odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe
 • Redna odpoved - krivdni razlog
 • Redna odpoved - neuspešno poskusno delo
 • Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Ugotovitev prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona invalidska upokojitev
 • Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino

Pravilniki

 • Pravilnik o plačah
 • Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1

Napoteni delavci

 • Navodila ZZZS - izdaja obrazca A1
 • A1 obrazec za voznike - za izpolnjevanje
 • A1 obrazec
 • Vprašalnik za deodajalce
 • Informacije o napotitvi delavcev v prevozni panogi iz EGP in Švice
 • Navodilo - napotitve v nekatere tretje države
 • Navodilo ostale države
 • REK-1 - nerezident KIDO 5
 • REK-1 - nerezident KIDO 12
 • REK-1 - rezident
 • Kabotaža
 • Kontakti po državah
 • Primer - napotitve do 90 dni - voznik v mednarodnem cestnem prometu

Povezave do aktualne zakonodaje

 • DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev
 • UREDBA (ES) št. 883/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti
 • UREDBA (ES) št. 987/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16.septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
 • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)
 • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)
 • Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja , ki se uporabljajo od 1. Januarja 2017
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRI)
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 • Prijava in odjava v sistem socialnega zavarovanja
 • REK obrazci
 • Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17)

Iz priročnika

Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

Bruto plača je sestavljena iz:

- osnovne plače,

- dodatkov (kolektivna pogodba, pogodba o zaposlitvi),

- dodatkov za delovno dobo,

- osebne uspešnosti in

- bonitet.

V minimalno bruto plačo se ne vključi: dodatka na nočno delo, na delo v nedeljo in dodatek na delo na praznike in dela proste dneve

Rezident Republike Slovenije je tisti, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

- ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji,

- biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, ko javni uslužbenec,

- ima običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji ali

-  je v katerem koli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni,

-  obdavčen po dohodninski lestvici in z olajšavami.

Nerezident Republike Slovenije je tisti, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

-  je tuji diplomat, funkcionar, zaposlen v diplomatskih misijah,

-  biva v Sloveniji zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak,

-  ni bil rezident v času petih let pred prihodom v Slovenijo,

-  ni lastnik nepremičnine v Sloveniji,

-  bo bival v Sloveniji manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih letih,

-  je obdavčen po dohodninski lestvici brez olajšav.

 

Akontacija dohodnine se šteje kot dokončen davek

 

Bruto dohodek zaposlenega – obvezni prispevki za socialno varnost (22,1 odstotka) – splošna olajšava – osebne olajšave = osnova za dohodnino.

Pri pogodbah z več delodajalci je treba določiti, kdo je pretežni ali delni izplačevalec dohodka fizične osebe (zaposlenega).

Pri pretežnem plačniku se obračuna prispevke za pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje. Upošteva se splošno olajšavo in osebne olajšave. Akontacijo dohodnine se obračuna glede na višino osnove po dohodninski lestvici.

Pri tistem, ki ni pretežen plačnik, se obračuna prispevke za pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje in akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov.

Računovodski in davčni vidik obračuna plače – primer knjiženj bruto in neto plače, neto izplačilo plače zaposlenega in strošek dela delodajalca

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Obračun bruto plače in bolniške      
  Plače zaposlenih 470 3.646,40  
  Nadomestila plač zaposlenih 471 288  
  Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače 250   3.934,40
2 Obračun drugih prejemkov iz delovnega razmerja      
  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) in drugi prejemki zaposlenih – regres za prehrano 473 102  
  Regres za letni dopust, bonitete, povračila (za prevoz na delo in z njega, za prehrano, za ločeno življenje) in drugi prejemki zaposlenih – prevoz na delo in z njega 473-1 136  
  Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 255   238
3 Obračun prispevkov izplačevalca na bruto plačo in nadomestila      
  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlenih 474 649,54  
  Obveznosti za prispevke izplačevalca 258   649,54
4 Obračun neto plače      
  Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače 250 3.934,40  
  Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 253   891,60
  Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 254   780,92
  Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlenim 282   100
  Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač 251   2.161,88
3 Izplačilo plače in dajatev      
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   4.821,94
  Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač 251 2.161,88  
  Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač 253 891,60  
  Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač 254 780,92  
  Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 255 238  
  Obveznosti za prispevke izplačevalca 258 649,54  
  Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlenim 282 100  

 

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.