Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za računovodstvo
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za računovodstvoCena:
1.190,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Kot dober računovodja morate svoje delo opravljati zanesljivo in učinkovito. Vedeti morate, kako in zakaj evidentirati različne poslovne dogodke, ki so zbrani v izkazih poslovnega izida, denarnih tokov in bilanci stanja, ti pa so odločilni za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev.

Zato morate dobro poznati stalne zakonodajne spremembe, njihovo vpeljavo v delo, računovodske standarde in celotno finančno poslovanje.

Tudi z letom 2017 so prišle v veljavo spremembe zakonodaje, ki bodo bistveno vplivale na delo na področju davkov in računovodstva (spremembe Zakona o davčnem postopku, Zakona o davku od dohodka pravnih oseb , Zakona o dohodnini Zakona o davku na dodano vrednost in še več).

Zato v samo štirih tednih, na enem mestu, pridobite potrebna znanja, vpeljite novosti v svojo prakso in se usposobite za samostojno delo! Posebej za vas smo s strokovnjakinjo iz prakse pripravili izobraževalni program

Strokovnjak za računovodstvo.

Kot strokovnjak za računovodstvo boste:

 • samostojno in zanesljivo opravljali delo;
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri, takoj prenesli v prakso;
 • zakonodajno skladno obračunavali plače, druge prejemke iz delovnega razmerja, potne naloge, pravilno knjižili redne in izredne dogodke, izdelali ustrezna poročila, obračunali amortizacijo ter
 • dobili odgovore na vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za računovodstvo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju računovodstva.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Program obsega pet modulov:

 • štiri celodnevne delavnice,
 • poslovno izdajo priročnika Računovodski praktikum.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – delavnica

Računovodski in davčni predpisi vodenja računovodstva

 • Pomen, naloga in vrste računovodstva
 • Funkcija in organizacija računovodstva
 • Računovodska načela in pravila evidentiranja poslovnih dogodkov
 • Katere računovodske informacije so pomembne za različne uporabnike
 • Pomen in vsebina knjigovodskih listin
 • Vrste knjigovodskih listin
 • Kaj je verodostojna knjigovodska listina
 • Vrste, vsebina in arhiviranje poslovnih knjig in knjigovodskih listin
 • Ekonomske kategorije iz bilance stanja
 • Ekonomske kategorije iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza denarnih tokov
 • Pomen premoženjskega in finančnega stanja, poslovnega izida in denarnega toka
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja

2. modul – poslovna izdaja priročnika

Računovodski praktikum

Dostop do digitalne izdaje in portala prejmete po elektronski pošti, priročnik v tiskani obliki pa na prvi delavnici.

 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe

3. modul – delavnica

Obračunavanje prejemkov v delovnem razmerju ali pogodbenem odnosu

 • Obračun plače in nadomestil ter bonitet
 • Regres za letni dopust
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (jubilejne nagrade, božičnica, odpravnine, potni stroški, regres za prehrano, solidarnostna pomoč)
 • Delo v drugem pravnem razmerju (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri, sejnine)
 • Pravilno izpolnjevanje potnih nalogov
 • Obračun stroškov potnih nalogov
 • Napake pri poslovanju s potnimi nalogi
 • Praktični primeri knjiženj

4. modul – delavnica

Terjatve, obveznosti in stroški

 • Vrste in način oblikovanja terjatev in obveznosti iz poslovanja in financiranja
 • Odpisi in oslabitve terjatev in obveznosti ter njihovi zastaralni roki
 • Obračunavanje obresti
 • Dajanje in prejemanje popustov
 • Vrste stroškov in kako jih delimo in evidentiramo na kratek ali dolgi rok
 • Praktični primeri knjiženj

5. modul – delavnica

Dolgoročna sredstva

 • Vrste dolgoročnih sredstev in njihovo evidentiranje
 • Metode obračunavanja amortizacije
 • Vrednotenje dolgoročnih sredstev
 • Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva
 • Dobički in izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev
 • Pomen inventure opredmetenih osnovnih sredstev
 • Praktični primeri knjiženj

ZAKLJUČEK:

preverjanje znanja in prejem certifikata

Strokovnjak za računovodstvo

Preverjanje znanja: test rešite na zadnji delavnici.

Prejem certifikata Strokovnjak za računovodstvo

Potek izobraževanja

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste dodatno prejeli na 1. delavnici. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici prejeli pisni test znanja, ki ga bo pregledala in ocenila predavateljica. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za računovodstvo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

PROGRAM JE NAMENJEN

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: