Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Delovnopravna zakonodaja za računovodje
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Delovnopravna zakonodaja za računovodje

Predavatelj: Miha Šercer


Cena:
690,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Novo: osnove delovnopravne zakonodaje, ki jih mora obvladati vsak računovodja

Za pravilen obračun potnih stroškov, dnevnic in ostalih prejemkov iz delovnega in pogodbenega razmerja ter ob vseh računovodskih predpisih in zakonih, ki jih dnevno uporabljate pri svojem delu, morate dobro poznati tudi zakonodajo s področja delovnih razmerij. Ob vseh spremembah zakonodaje in obilici vašega dela je spremljanje in implementiranje vseh predpisov zelo zahtevno.

Upoštevali smo vaš izziv! Posebej za vas smo pripravili izobraževalni program s področja delovnopravne zakonodaje, ki je posebej prilagojen potrebam in željam računovodij: Delovnopravna zakonodaja za računovodje

Izjemne prednosti izobraževalnega programa

Kadrovska zakonodaja s spremembami

Razumeli boste, kako kadrovska zakonodaja s spremembami vpliva na vaše delo v računovodstvu.

Obvezni splošni akti s kadrovskega področja

Vedeli boste, kateri splošni akti s kadrovskega področja so obvezni.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Brez napak boste uresničevali osnovne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.

Odgovori na vprašanja in mreženje

Dobili boste odgovore na konkretna vprašanja, spoznali kolege iz stroke in izmenjali izkušnje iz prakse.

Program je namenjen

Vodjem računovodstva, računovodjem in vsem, ki jih tematika zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

Vsebina izobraževalnega programa

1. MODUL – delavnica:

Delovna razmerja za računovodje

 • pogodba o zaposlitvi (vrste, posebnosti, obvezna vsebina, omejitev sklepanja pogodb za določen čas…)
 • splošni akti (obvezni, priporočljivi)
 • obvezne kadrovske evidence (tudi glede plač), varstvo osebnih podatkov (podlaga, zavarovanje, sledljivost, uničenje…) in zasebnosti na delovnem mestu
 • osnovne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
 • plačilo za delo (plača, povračilo stroškov, drugi prejemki; posebej glede možnosti znižanja plače

2. MODUL – Kontrolna mapa za pripravo na obisk inšpektorja za delo

Prejmete jo na prvi delavnici.

 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru
  • splošno, načela in organiziranost
  • pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev, postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
  • ukrepi inšpektorjev
  • odškodninska odgovornost in kazenske določbe
 • Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij
  • pristojnosti, pooblastila, postopek nadzora (inšpekcijski, prekrškovni)
  • ukrepi inšpektorja za delo, nadzor, najpogostejše kršitve in ukrepi
 • Posebnosti inšpekcijskega nadzora v zasebnem in javnem sektorju
  • plačilo za delo, delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela
  • najpogostejše kršitve
 • Kratka vsebina zgoščenke:
  • zakonodaja
  • interni pravilniki, dokumentacija pri urejanju delovnih razmerij
  • mobing oz. ukrepi za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu
  • varstvo osebnih podatkov
  • obveščanje sindikata
  • študentsko delo in delo dijakov
  • delavci napoteni na delo v tujino in zaposlovanje tujcev
  • opravljanje dela na osnovi drugih pravnih oblik
  • področje varnosti in zdravja pri delu
  • kontrolni listi

3. MODUL – študijsko gradivo

Kontroling in hramba dokumentacije pri kadrovskem delu

 • sodobna kadrovska funkcija in kontroling
 • klasifikacija in hramba kadrovske dokumentacije

4. MODUL – delavnica

Urejanje delovnih razmerij

 • delovni čas (nadure, možnost neenakomerne razporeditve, plačilo ali koriščenje nadur?), letni dopust in druge odsotnosti
 • disciplinska in odškodninska odgovornost - posebej o odškodninski odgovornosti delodajalca zaradi opustitve pravil VZD (regresni zahtevki) in mobinga
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi – s poudarkom na odpovedi pogodbe o zaposlitvi (pogoji, postopek, varovane kategorije, alkoholiziranost, neupravičena odsotnost, poneverbe, zloraba bolniške odsotnosti)

ZAKLJUČEK:

Preverjanje znanja in prejem certifikata

Delovnopravna zakonodaja za računovodje

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti).
 • Prejem certifikata Delovnopravna zakonodaja za računovodje

 

Potek izobraževanja

Potek in način izvedbe izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj.
 • Delavnice trajajo popedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • V intervalih med posameznimi delavnicami boste prejeli študijsko gradivo in Kontrolno mapo za pripravo na obisk delovnega inšpektorja. Omogočata vam vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete, brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (z obkroževanjem pravilnih odgovorov), katerega boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste kot potrdilo o strokovni usposobljenosti prejeli certifikat Delovnopravna zakonodaja za računovodje v slovenščini in angleščini.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.