Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Knjižbe za računovodje
PRIROČNIK

Knjižbe za računovodje


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Novoletni bon 50

Vrednostni bon je mogoče koristiti ob nakupu poslovne izdaje strokovnega priročnika v vrednosti najmanj 285,00 EUR. Z uveljavljanjem bona se bruto cena izbranega strokovnega priročnika zniža za 50 EUR. Bon je veljaven do vključno 31. 12. 2018 in se ne more uveljavljati hkrati z drugimi popusti ali posebnimi akcijami.

Napišite kodo kupona BON50 na naročilnico
ali ga vnesite ob naročilu v košarici.  Pravilne knjižbe za računovodje - ne izgubljajte časa s popravki!

  Praktični primeri, modeli in navodila za pravilno knjiženje vseh vrst poslovnih dogodkov ter pripravo računovodskih poročil po najnovejši zakonodaji

  Zaključevanje leta je posvečeno razčiščevanju dilem, ki nastanejo že samo zaradi narave računovodskega dela. Ko pa zakonodaja vedno znova preseneti z novostmi, ki jih moramo implementirati v delo, pa se porodijo vprašanja, na katera potrebujete odgovore takoj:

  • Kako novosti najemov po MSRP 16 vplivajo na SRS 2016 in poslovni rezultat?
  • Katere spremembe glede pripoznavanja prihodkov prinaša novi MSRP 15?
  • Kako metode vrednotenja premoženja, ki jih določajo SRS 2016, vplivajo na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun?
  • Kako pravilno analizirati denarni tok?
  • Kako uskladiti stanja terjatev in obveznosti, da bo rezultat poslovanja najbolj optimalen in hkrati zakonsko skladen?
  • Kako v bilancah prikazati prenos obveznosti in terjatev ob koncu poslovnega leta?
  • In še mnogo, mnogo več.

  Da bo vaše delo zakonodajno skladno in poslovni dogodki pravilno poknjiženi, smo za vas pripravili univerzalen paket – priročnik s portalom in svetovanje:


  Priročnik z dostopom do portala vam zagotavlja:

  • stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje,
  • praktične primere knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov,
  • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – vzorci pravilnikov, primeri pogodb, povezave do uredb, navodil, pravilnikov, …

  Ponudba zajema:

  • priročnik v tiskani obliki,
  • brezplačen dostop do portala Računovodski praktikum,
  • stalno strokovno oporo – brezplačni odgovori najboljših strokovnjakov,
  • brezplačen video seminar Optimizacija davčne osnove,
  • več kot 200 primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov in razlaga davčnih učinkov, jasna navodila za pripravo zaključnega računa in davčnega obračuna 2018,
  • knjižico Finančni kazalniki za analiziranje poslovanja,
  • dostop do: vzorcev različnih pogodb, dopisov, uredb, pravilnikov, obvestil, navodil, zakonodajnih novosti, odgovorov na vprašanja in še več.

Online izdaja vključuje:

  • - Dostop do portala PORTAL ZA RAČUNOVODJE
  • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
  • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

  Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


  Poslovna izdaja vključuje:

  • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
  • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

  Tiskano izdajo priročnika

MNENJE UPORABNICE: »S priročnikom sem zelo zadovoljna, ker vsebuje veliko primerov knjižb, obdavčitev in obračunov prispevkov ter se sproti posodablja. Priporočam ga ostalim.« Sanja Veršec, Kovinarska – IPO d.o.o.

Vsebina

Ustanovitev gospodarske družbe

 • Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo
 • Ustanovitev delniške družbe
 • Samostojni podjetnik
 • Ustanovitev društva
 • Slovenski računovodski standardi
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja
 • Pravila skrbnega računovodenja
 • Družba z omejeno odgovornostjo

Dolgoročna sredstva

 • Neopredmetena sredstva
 • Opredmetena osnovna sredstva
 • Evidentiranje sredstev v društvih
 • Zamenjava opredmetenih osnovnih sredstev
 • Prenos premoženja samostojnega podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti
 • Podjetnikov kapital
 • Pomen stavbne pravice
 • Etažna lastnina zgradbe
 • Služnostna pot
 • Nujna pot
 • Pogodbe o najemu nepremčnine
 • Vračilo davčnih olajšav za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev

Kratkoročna sredstva

 • Zaloge
 • Terjatve
 • Blagajniško poslovanje

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti

 • Rezervacije
 • Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
 • Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
 • Pasivne časovne razmejitve
 • Odprava prepoznavanj dolgov
 • Prikrito izplačilo dobička lastnikom organizacij
 • Transferne cene med povezanimi osebami
 • Tanka kapitalizacija
 • Časovne razmejitve in dolgoročne rezervacije
 • Terjatve za odložene davke
 • Odložene obveznosti za davek
 • Zmanjšanje kapitala - izstop družbenika
 • Povečanje vpoklicnega kapitala

Stroški poslovanja

 • Stroški materiala
 • Stroški storitev
 • Aktivni dohodki fizičnih oseb
 • Pasivni dohodki fizičnih oseb
 • Stroški samostojnega podjetnika
 • Stroški članov društva
 • Zaposlovanje invalidov do kvote in nad kvoto
 • Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove
 • Izraba letnega dopusta
 • Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih s strani zavoda za zaposlovanje

Prihodki in odhodki

 • Poslovni prihodki in odhodki
 • Finančni prihodki in odhodki
 • Drugi prihodki in odhodki
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost v društvih

Rezultat poslovanja

 • Ugotovitev rezultata poslovanja v gospodarski družbi
 • Ugotovitev rezultata poslovanja pri samostojnem podjetniku
 • Spremembe pri evidencah in letnih poročilih za samostojne podjetnike
 • Končni rezultat poslovanja v društvih
 • Popravljanje napak iz preteklih davčnih obdobij
 • Pridobitev identifikacijske številke za zavezanca za davek na dodano vrednost (ID DDV)
 • Davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj
 • Konsolidacija računovodskih izkazov

Računovodske informacije za poslovno odločanje

 • Analiza bilance stanja s pomočjo kazalnikov
 • Analiza izkaza poslovnega izida s pomočjo kazalnikov
 • Ugotavljanje uspešnosti poslovanja z vidika denarnih tokov
 • Poslovne terjatve - naj bodo vedno pod nadzorom
 • Poslovno in letno poročilo gospodarskih družb
 • Letno poročilo društev
 • Poslovno poročilo in revidiranje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov

Potni stroški

 • Obračunavanje stroškov službenih poti doma
 • Obračunavanje stroškov službenih poti v tujini

Aktualne informacije

 • Odprtje transakcijskega računa
 • Reprezentanca, poslovna darila, reklama, poslovni vzorci in donacije
 • Napotitev delavcev v tujino
 • Obračun DDV pri uvozu
 • Davčna reforma 2017
 • Napotitev delavcev na delo v Avstrijo
 • Ponovna registracija podjetja za namene DDV in pridobitev posebne številke ID
 • Storitve izobraževanj, dela na nepremičninah v drugih državah članicah Evropske unije in posebnosti obračuna DDV
 • Davčne olajšave za raziskave in razvoj
 • Vodenje knjige izdanih računov
 • Izvršba na plačo
 • Izterjava davčnih obveznosti
 • Spodbujanje zaposlovanja starejših oseb
 • Uvedba vajeništva

Računovodsko analiziranje

 • Izračun plačilne sposobnosti
 • Likvidnost poslovanja
 • Kreditna sposobnost kupcev
 • Pomen denarnega toka
 • Preiskovalno – forenzično računovodstvo

Neomejen dostop do:

 • Aktualnih informacij, vzorcev, pravilnikov, knjižb, odgovorov na vprašanja …

 

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.