Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Finance in davki za pravnike
DVODNEVNI SEMINAR

Finance in davki za pravnikePošljite povpraševanje

Predstavitev

Vsak, ki sklepa ali vodi posle družbe, se dnevno srečuje z ugotovitvijo, da ima vsaka poslovna odločitev vpliv na računovodstvo, finance in posledično na rezultat poslovanja.

Pravniki pri svojem delu vedno bolj potrebujete znanja in veščine s področja financ, davkov in računovodstva. Zato smo za vas pripravili seminar, na katerem se boste pravniki seznanili z osnovnim ekonomskim znanjem in potrebno vsebino računovodskih izkazov, ki so osnova za spremljanje poslovanja in tudi zastopanje strank pred sodnimi mlini. Nujno je, da vse veščine in ekonomska znanja pravniki ustrezno združite in pripomorete k spremljanju osnovnega cilja vsakega podjetja – doseganje dobičkonosnosti podjetja.

Cilj našega dvodnevnega seminarja je, da vam pojasnimo osnove poslovnih financ, računovodstva in davkov, ki jih pravniki pri svojem vsakodnevnem delu potrebujete.

Na našem seminarju:

 • Vam bomo na praktičen in uporaben način pojasnili vlogo in pomen poslovnih financ, ki vplivajo na delo pravnika.
 • Predstavili vam bomo osnovne kategorije iz računovodskih poročil, ki jih morate razumeti pravniki.
 • Vas opozorili na računovodske in davčne posledice pri nastajanju, oblikovanju in preoblikovanju gospodarskih družb, knjigovodske in tržne vrednosti, pri prenosu premoženja med gospodinjstvom in dejavnostjo samostojnega podjetnika,…
 • Vas opozorili na najpogostejše napake in dali priporočila, kako jih odpraviti.
 • Prejeli boste pojasnila na vaša konkretna vprašanja na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Komu je seminar namenjen?

Pravnikom, samostojnim podjetnikom in vsem, ki vas tematika zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

Seminar bo potekal 21. in 28. marca, od 9.00 do 13.15.

 • Vloga in pomen poslovnih finance in računovodstva pri poslovanju.
 • Sodelovanje in povezanost finančno-računovodske funkcije z pravno in komercialno funkcijo (nabava, prodaja).
 • Razumevanje osnovnih kategorij iz računovodskih izkazov, ki jih morajo razumeti pravniki (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov).
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju z vidika kapitalske ustreznosti, plačilne sposobnosti, zadolženosti in likvidnosti.
 • Insolvenčni postopki in prednostno poplačilo določenih terjatev (kompenzacija, cesija, asignacija, factoring).
 • Obračun zamudnih obresti – da ali ne ter davčni, računovodski in pravni vidik.
 • Dokapitalizacija ali razpis novih delnic.
 • Zastaralni roki plačil terjatev in obveznosti in Obligacijski zakonik.
 • Računovodski in davčni vidik odpiranja gospodarske družbe.
 • Računovodski in davčni vidik izstopa iz gospodarske družbe.
 • Prenos premoženja med gospodinjstvom in dejavnostjo samostojnega podjetnika.
 • Pomen bonitete (lastne ali poslovnega partnerja) poslovanja z vidika finančnih in nefinančnik kazalnikov.
 • Knjigovodska in tržna vrednost premoženja in zakaj jo ugotavljati (zemljišča, zgradbe, naložbene nepremičnine) ter računovodski in davčni vidik.
 • Odpisi ali oslabitve terjatev, zalog in obveznosti – kaj to pomeni v računovodskem izkazu in davčnem obračunu.
 • Kapital in sestavine kapitala, ki vplivajo na poslovne odločitve.
 • Pomen DDV pri poslovanju in kaj so posebnosti (Slovenija, EU, izvoz, uvoz).
 • Davčne olajšave pri letnem zaključnem davčnem obračunu.
 • Reševanje praktičnih primerov, diskusija in odgovori na vprašanja

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.