Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Prodaja nepremičnin po modelu nabavne vrednosti z izgubo – predhodna oslabitev

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
  Stanje zgradbe z zemljiščem pred prodajo      
  Zemljišča, vrednotena po  modelu nabavne vrednosti 020 50.000  
  Zgradbe, vrednotene po  modelu nabavne vrednosti 021 80.000  
  Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja 035   30.000
  Oslabitev vrednosti zgradb 039   10.000
1 Prodaja zgradbe z zemljiščem      
  Kratkoročne  terjatve do kupcev v državi 120 102.000  
  Obveznosti za obračunan DDV 260   17.000
  Zemljišča, vrednotena po  modelu nabavne vrednosti 020   50.000
  Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja 035   50.000
  Oslabitev vrednosti zgradb 039 10.000  
  Prevrednotovalni poslovni odhodki 720 5.000  
2 Likvidacija zgradbe z zemljiščem      
  Popravek vrednostizgradb zaradi amortiziranja 035 80.000  
  Zgradbe, vrednotene po  modelu nabavne vrednosti 021   80.000
3 Plačilo kupca      
  Kratkoročne  terjatve do kupcev v državi 120   102.000
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110 102.000

 

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja