Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Zbirna mapa za računovodje
ZBIRNA MAPA

Zbirna mapa za računovodje


Cena:
248,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Posebej za računovodje:

Vzorci dokumentov, ki jih nujno potrebujete pri svojem delu!

Zaradi manjkajoče ali neustrezno pripravljene dokumentacije (pogodb, pravilnikov, sklepov in evidenc), ki je nujno potrebna za pravilne izračune in obračune, računovodje pri svojem delu nemalokrat naletite na ovire.

Vaše delo teče gladko in brez nepotrebnih zapletov, če imate vedno pri roki urejeno in zakonodajno skladno dokumentacijo – na računovodskem, davčnem in kadrovskem področju.


Zato nujno potrebujete:

 • zakonodajno skladne pogodbe (pogodba o zaposlitvi, najemna pogodba, sponzorska pogodba, pogodba za plačilo šolnine, redna in izredna odpoved iz delovnega razmerja);
 • interne pravilnike in sklepe (pravilnik o računovodstvu, sklepi samostojnega podjetnika, pravilnik o varovanju osebnih podatkov, poslovne skrivnosti, uporabi službenega avtomobila, o ocenjevanju in nagrajevanju, o dolžini letnega dopusta);
 • evidence (o delavcih na delovnem mestu z večjo nevarnostjo, o izrabi delovnega časa);
 • vzorce drugih dokumentov, povezanih z zaposlitvijo delavcev doma in v tujini, ter računovodsko dokumentacijo.

Ker je vaš čas dragocen, smo skupaj s strokovnjaki posebej za vas pripravili praktično podporo: Zbirna mapa za računovodje.


Uporaba vzorcev, zbranih v mapi in na portalu, vam prinaša pomembne koristi, tako da bo vaše delo:

 • zakonodajno skladno – uporabite vzorce, pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • kvalitetno – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovito – vzorce hitro in enostavno prilagodite svojim zahtevam in potrebam.

Vsi vzorci, ki jih vsebuje mapa v tiskani obliki, so vam na voljo tudi v digitalni obliki.

KAJ DOBITE:

 • - A4 mapa s strokovnimi podlagami za arhiviranje dokumentacije
 • - Digitalne vzorce za takojšnjo uporabo
 • - Online izdajo celotne vsebine
 • Enostavna navigacija

  Hitro iskanje

  24-urni dostop z vsemi napravami

Vsebina

Zakonodajno skladne pogodbe:
 • Pogodba o zaposlitvi (nedoločen in določen čas)
 • Sponzorska in donatorska pogodba
 • Pogodba za plačilo izobraževanja, šolnine zaposlenemu delavcu
 • Pogodba za plačilo šolnine družinskemu članu zaposlenega
 • Pogodba o štipendiranju
 • Pogodba o kratkotrajnem delu
 • Kolektivne pogodbe po gospodarskih panogah
 • Najemna pogodba
 • Redna in izredna odpoved pogodbe iz delovnega razmerja
 • Pogodba o sodelovanju med računovodskim servisom in samostojnim podjetnikom
 • Avtorska pogodba - predavanja
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba o avtorski pogodbi in odstopu avtorskih in sorodnih pravic
 • Pogodba o cesiji - sodelujejo vsi trije udeleženci
 • Pogodba o cesiji - sodelujeta odstopnik in prevzemnik
 • Pogodba o poslovnem sodelovanju
 • Zastavna pogodba - nepremičnina
 • Zastavna pogodba - premičnina
 • Zastavna pogodba - vrednostni papirji in dragocenosti
Interni pravilniki in sklepi:
 • Pravilnik o računovodenju, ocenjevanju in nagrajevanju
 • Pravilnik o varovanju in zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o uporabi računalnikov, službenih telefonov, vozil
 • Pravilnik o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Interni sklepi podjetnika
 • Sklep o dolžini letnega dopusta za zaposlene
 • Kriteriji za določanje letnega dopusta za zaposlene
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa
Evidence:
 • Evidenca o delavcih na DM z večjo nevarnostjo
 • Evidenca o zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o preizkusih znanja glede usposobljenosti za varno delo
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja delovnih sporov
Računovodska dokumentacija:
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala
 • Tabele za pripravo izkazov in finančnih projekcij
 • Davčni obračun za d.o.o., druge pravne oblike in normirance
 • Izjava o odbitku vstopnega DDV pri dajanju v najem
 • Inventurni zapisnik in sklep o izvedbi in poteku inventure
 • Dogovor o asignaciji
 • Predlog o pobotu terjatev
 • Predlog o medsebojni kompenzaciji
 • Predlog za verižno kompenzacijo
Dokumenti, povezani z zaposlitvijo tujcev:
 • Delovno dovoljenje za zaposlitev tujca
 • Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika podjetja v Sloveniji
 • Dovoljenje za delo zastopnika podjetja
Vzorci drugih dokumentov:
 • Vzorci potnih nalogov in za obračun kilometrine
 • Vzorec poročila službenega potovanja
 • Izjava o statusu prejemnika po avtorski ali podjemni pogodbi
 • Vloga za odlog plačila - obročno odplačevanje davkov in prispevkov
 • Vzorec opomina
 • Potrdilo o višini plače - za zavod za zaposlovanje
 • Seznam s kontaktnimi podatki pristojnih služb in inšpektoratov za določeno področje
 • Obvestilo za zavod
 • Pooblastilo Ajpes za dostop do portala Ajpes
 • Pooblastilo za dostop do eDavki
 • Tabela za vodenje ur
 • Obvestilo o nameravani odpovedi
 • Obvestilo zaposlenim o prostem delovnem mestu
 • Odpoved iz poslovnega razloga
 • Odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
 • Vabilo na zagovor v postopku nameravane izredne odpovedi
 • Pogodba o zaposlitvi - prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo - drugo delovno mesto
 • Pogodba o zaposlitvi - prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo - krajši delovni čas
 • Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja ter nadlegovanja na delovnem mestu
 • Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 • Odredba o čakanju na delo doma
In še mnogo več vzorcev na portalu.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.