Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Finančni menedžment
PRIROČNIK

Finančni menedžment


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Kako boste dosegli višji delež na trgu in končno prehiteli konkurenco?
Vam načrtovanje in izvedba finančnih investicij predstavljata poseben izziv?
Ali uspešno upravljate z denarjem podjetja?
Znate analizirati finančna poročila in ključne finančne kazalnike?
Obvladujete tveganja v podjetju?
Poznate učinkovite instrumente za zavarovanje poslov?

Pravilni odgovori na ta in podobna vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu vam bodo pomagali pri vodenju in doseganju najvišjih ciljev vaše organizacije. Zato je ključno, da si zagotovite dostop do odgovorov in preverjenih rešitev iz prakse, ki smo jih skupaj s priznanimi finančnimi svetovalci zbrali v priročnikuPriročnik vam zagotavlja:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.

Dodatno priročnik zagotavlja še dostop do portala Finančni menedžment in s tem:

 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • primere finančnih izračunov, komentarje, poročila in vzorce,
 • kalkulacijske tabele in modele, ki so preizkušeni v praksi in so podlaga številnih finančnih analiz,
 • odgovore na konkretna vprašanja.

Zagotovite si:

 • dostop do portala kjerkoli in kadarkoli,
 • izdajo priročnika v tiskani in poslovni izdaji ter
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov.

Komu je priročnik namenjen:

 • finančnikom, finančnim menedžerjem, direktorjem, vodjem oddelkov,
 • vsem, ki vas področje financ spremlja pri vsakodnevnem delu in vsem, ki vas vsebina priročnika zanima.

Online izdaja vključuje:

  • - Dostop do portala PORTAL FINANČNI MENEDŽMENT
  • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
  • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

  Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


  Poslovna izdaja vključuje:

  • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
  • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

  Tiskano izdajo priročnika

Vsebina

Osnovni koncept finančnega menedžmenta

 • Življenjski cikli podjetja
 • Primarni cilj obstoja podjetja: povečanje vrednosti podjetja
 • Družbena odgovornost podjetja

Poslovna poročila in finančni izkazi

 • Slovenski računovodski standardi
 • Mednarodni računovodski standardi
 • Poslovno poročilo
 • Računovodski izkazi
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz gibanja kapitala
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Poslovno finančna načela

Analiza finančnih izkazov

 • Analiza blance stanja
 • Analiza poslovnega izida

Podjetniške finance

 • Kriterij investicijskega odločanja
 • Vrste investicij
 • Statične metode
  • Diskontirana doba povračila
  • Donosnost investicije
  • Računovodska stopnja donosnosti
 • Dinamične metode
  • Neto sedanja vrednost
  • Notranja stopnja donosnosti (IRR)
  • Popravljena notranja stopnja donosnosti (MIRR)
  • Koeficient čiste prejemkovnosti (PI)

Vrednotenje lastniškega kapitala

 • Strošek lastniškega kapitala
  • Sodobna finančna pesrpektiva
  • Premoženjska teorija
  • Ocena stroškov lastniškega kapitala s pomočjo diskontiranih pričakovanih denarnih tokov
 • Proces vrednotenja
  • Dividende kot pokazatelj vrednosti podjetja
  • Metoda kapitalizacije dobička
  • Metoda diskontiranih neto denarnih tokov
  • Relativno vrednotenje

Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti

 • Upravljanje s tveganji v podjetjih
 • Dejavniki tveganja (tržno tveganje, kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, …)
 • Obvladovanje tveganj s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov

PORTAL

Vsebine

 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Finančno poslovanje podjetij
 • Strateško načrtoavnje poslovanja
 • EU projekti
 • Vodenje ekipe

VZORCI

Bilance in drugi finančni kazalniki - kako iz številk razberemo bistvo

 • Primeri računovodskih izkazov za podjetje
 • Načrtovan mesečni izkaz denarnih tokov in izračunani kazalniki
 • Prosti denarni tok lastnikom kapitala
 • Analiza investicij
 • Izkaz gibanja kapitala
 • Prikaz izračunov izbranih finančnih kazalnikov
 • Primer knjige prihodkov in odhodkov
 • Vrednost podjetja - model
 • Donos na kapital

Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline

 • Telefonska izterjava - potek
 • Primer 1. opomina
 • Primer 2. opomina
 • Primer scenarija telefonske izterjave
 • Primer pripravljalne vloge
 • Primer predloga za izvršbo
 • Bonton telefoniranja

Finančna analiza

 • Finančna analiza kazalniki
 • Boniteta kreditni limit
 • Kvantitativna, kvalitativna ocena plačilne sposobnosti
 • Prenovljeni model - Analiza kazalnikov
 • Beneish model

Podjetniške finance

 • Optimalna struktura kapitala
 • Presojanje investicij
 • Kalkulatorji investicije
 • Primer izračunov IRR, NPV
 • Modeli metode za ocenjevanje vrednosti družbe

WEBINAR

 • Optimizacija davčne osnove

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.  V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.