Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Požarna varnost
PRIROČNIK

Požarna varnost


Cena:
249,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Kot odgovorni za zagotavljanje varstva pred požarom morate dobro poznati aktualne zakonodajne zahteve, v praksi pravilno izvajati ukrepe požarne varnosti in v vsakem trenutku pripravljeni na morebitne inšpekcijske preglede.
Inšpektorji v zadnjem obdobju ugotavljajo predvsem kršitve, kot so:

 • premalo prilagojeni in ne dovolj podrobno razdelani požarni redi,
 • neprilagojeni načrti evakuacije,
 • neizvajanje obveznega usposabljanja,
 • nepravilno označena evakuacija in neprehodnost evakuacijskih poti.

Uredite sistem zagotavljanje varstva pred požarom z zakonodajno ustrezno dokumentacijo in odpravite napake pred nezgodo ali inšpekcijsko kontrolo!

Uporabite praktično podporo na zgoščenki, ki smo jih pripravili z odličnimi strokovnjaki s področja požarne varnosti.

 

Edini tovrstni pripomoček za enostavno uporabo v Sloveniji vam prinaša pomembne koristi.

 • Zakonodajno skladno ravnanje – aktualna zakonodaja s komentarji: predstavitev in razlaga aktualne zakonodaje, ponazorjene s primeri izvedbe v praksi.
 • Prihranek časa – številni vzorci na zgoščenki so prava podlaga za pripravo vaše dokumentacije: program usposabljanja zaposlenih, navodila za izdelavo načrta evakuacije, vzorec požarnega reda s komentarjem, požarna varnost v bolnišnicah in domovih za ostarele, vzorci: vloge, zapisniki, testne pole za preizkus znanja za usposabljanje in še več. Pripravljene vzorce prilagodite vašemu stanju in potrebam.
 • Pravilno ravnanje v praksi – nazorni video prikazi: postopkov gašenja, principov gašenja, izvedene evakuacije in več.

Vsebina

ZGOŠČENKA:

1. Zakonodaja s področja varstva pred požarom

 Komentarji in razlage pomembnih določb:

 • Zakona o varstvu pred požarom
 • Pravilnik o požarnem redu
 • Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti

2. Komentar in razlaga izračuna ocene požarne ogroženosti

 • Komentar in razlaga Ocene požarne varnosti
  • Primer izračuna: osnovna šola, kemična tovarna

3. Osnove gorenja in gašenja

 • Tabela nevarnih snovi
  • Opis delovanja bioversala
 • Osnove gorenja in gašenja

4. Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije

 • Evidenčni listi: meritve, pregledi, oprema, usposabljanje
 • Izvleček iz požarnega reda
 • Kontrolni list opreme, naprav in drugih sredstev
 • Dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih vročih del
 • Navodila za zunanje izvajalce
 • Požarni načrt - vzorec
 • Načrt evakuacije z navodil za izdelavo
 • Vzorec požarnega reda s komentarjem

5. Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom

 • Gašenje začetnih požarov
 • Program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom (napotki za usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije, napotki za izvajanje praktičnih usposabljanj za evakuacijo)
 • Test varstva pred požarom – vzorec 1
 • Testna pola – preizkus znanja zaposlenih za usposabljanje za varstvo pred požarom -  vzorec 2
 • Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Osebe usposobljene za gašenje požarov – usposabljanje za opravljanje požarne straže 

6. Evakuacija

 • Dejavniki, ki vplivajo na evakuacijske čase
 • Vpliv vedenja ljudi na evakuacijo
 • Usposabljanje za izvajanje vaje evakuacije iz objekta ob požaru

7. Sodelovanje z gasilskimi enotami in ostalimi službami

 • Primer sodelovanja
 • Sodelovanje z gasilskimi enotami
 • Pomembne informacije za gasilce na kraju dogodka
 • Pravice in dolžnosti gasilcev in lastnikov / upravljavcev
 • Intervencija na fotovoltaičnih napravah – priporočila za gasilce

8. Protieksplozijska zaščita

 • Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja – vzorec
 • Primeri cone eksplozijske nevarnosti
 • Vloga za izdajo pooblastila za izvajanje usposabljanja – vzorec
 • Zapisnik o izvedenih meritvah na prisotnost eksplozijsko nevarnih atmosfer
 • Dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih del

9. Požarna varnost v ustanovah s posebnimi zahtevami

 • Požarna varnost v bolnišnicah
 • Požarna varnost v domovih za ostarele

VIDEO PREDSTAVITVE

 • Gašenje s prahom, CO2, peno in z vodo
 • Učinek pene, Maščobna eksplozija I in II, vžig plina

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne ali tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.  V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.