Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Osebne odgovornosti direktorjev - pregled in ukrepi za zmanjšanje tveganj
PRIROČNIK

Osebne odgovornosti direktorjev - pregled in ukrepi za zmanjšanje tveganj


Cena:
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Funkcija direktorja ne pomeni samo ugleda, ampak tudi visoko stopnjo odgovornosti. Odgovorni ste tako do svojih zaposlenih, družbenikov in delničarjev, kot tudi za izpolnitev obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja na kadrovskem, finančnem in pravnem področju.

Nedvomno je delo direktorja izredno zahtevno, odgovorno in stresno, še posebej, ker ste za morebitne napake civilno in kazensko osebno odgovorni v višini več tisoč evrov. Pri svojem delu naletite na številne pasti in tveganja, ki nastanejo zaradi težav z obvladovanjem obširne zakonodaje.

Prednosti priročnika

 1. Poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo – praktična pojasnila zakonodaje s primeri in takoj uporabni vzorci ter obrazci z opozorili, na kaj mora direktor posebej paziti;
 2. Izognili se boste nepotrebnim tveganjem – uporabite v praksi preverjene ukrepe za zmanjšanje tveganj in se izognite pastem zaradi težav z obvladovanjem obširne zakonodaje;
 3. Hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli – vsebine, posodobljene v skladu z aktualno zakonodajo, so vam vedno na voljo na vašem osebnem računalniku in mobilni napravi.

Prednosti poslovne izdaje

 

Poslovna izdaja

 • Priročnik v tiskani obliki
 • Digitalna izdaja celotnega priročnika
  • hitra navigacija po celotni vsebini priročnika
  • praktični iskalnik po ključnih besedah
  • hiter dostop do vzorcev
 • za osebni/prenosni računalnik
 • za mobilne naprave

Kazalo

Vsebina

Odškodninska odgovornost direktorja (Kristijan Anton Kontarščak)
Splošno o odškodninski odgovornosti
Predpostavke odgovornosti
Razlogi za razbremenitev odgovornosti
Pravilo podjetniške presoje
Aktivna legitimacija za vložitev odškodninskega zahtevka
Odškodninska odgovornost direktorja družbe z omejeno odgovornostjo
Odškodninska odgovornost subjektov, ki opravljajo negospodarske dejavnosti
Primeri iz sodne prakse
Sklep in sodba Vrhovnega sodišča RS III Ips 75/2008
Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 168/2012

Kazenskopravna odgovornost direktorja (Kristijan Anton Kontarščak)
Predpostavke kazenske odgovornosti direktorja
Opis najbolj tipičnih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, za katera lahko odgovarja direktor
Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem
Oškodovanje upnikov
Poslovna goljufija
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin
Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
Davčna zatajitev

Odgovornost direktorja za prekrške (Kristijan Anton Kontarščak)
Predpostavke odgovornosti
Izrekanje sankcij
Odgovornost direktorja kot odgovorne osebe
Sodna praksa

Obveznosti direktorja na pravnem področju (Kristijan Anton Kontarščak)
Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodb
Obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem pogodb in možne posledice kršitev pogodb
Odškodninska odgovornost
Odgovornost za stvarne in pravne napake in produktna odgovornost
Odgovornost za stvarne napake
Odgovornost za pravne napake
Garancija za brezhibno delovanje prodane stvari
Odgovornost proizvajalca stvari z napako
Obveznost direktorja za zavarovanje obveznosti
Osebna zavarovanja
Stvarna zavarovanja
Menica in njen pomen v poslovni praksi
Izvršnica

Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju (Kristijan Anton Kontarščak)
Obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in sankcije za prekrške
Javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela
Izbirni postopek
Obvestilo neizbranim kandidatom
Izročitev pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi in pisne pogodbe o zaposlitvi
Posebnosti pri zaposlovanju javnih uslužbencev
Ureditev ključnih vprašanj v pogodbi o zaposlitvi, spremembe pogodbe o zaposlitvi in sprememba delodajalca
Konkurenčna klavzula – pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti
Izdelava modernega sistema nagrajevanja
Sprememba pogodbe ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
Sprememba delodajalca
Temeljne obveznosti delodajalca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. veljavne zakonodaje z navedbo sankcij za primer kršitve
Obveznosti delodajalca
Omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas
Obveznosti v primeru nadurnega dela
Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa
Obveznosti glede razporejanja delovnega časa (148. člen ZDR-1)
Obveznosti glede nočnega dela
Obveznosti glede odmorov in počitkov
Obveznosti glede letnega dopusta
Obveznosti glede izobraževanja
Obveznosti pri povračilu stroškov v zvezi z delom
Obveznosti pri plačilu regresa
Obveznosti pri plačilu odpravnine ob upokojitvi
Obveznosti pri plačilu za delo
Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Oblika in vsebina odpovedi
Vročitev odpovedi in obvestitev zavoda za zaposlovanje
Odpovedni roki redne odpovedi
Odpravnina
Obveznosti v zvezi z varstvom pri delu
Splošno o varnosti in zdravju pri delu
Zakonska ureditev varnosti in zdravja pri delu
Obveznosti pri zaposlovanju tujcev
Delovno dovoljenje
Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca
Kazenska odgovornost za kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost
Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1)
Šikaniranje na delovnem mestu (197. člen KZ-1)
Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti (198. člen KZ-1)
Zaposlovanje na črno (199. člen KZ-1)
Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic (200. člen KZ-1)
Ogrožanje varnosti pri delu (201. člen KZ-1)
Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja (202. člen KZ-1)
Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja (203. člen KZ-1)
Odškodninska odgovornost delodajalca in delavca
Odškodninska odgovornost delodajalca
Odškodninska odgovornost delavca

Obveznosti direktorja pri finančnem poslovanju (dr. Nadja Zorko)
Zaveze poslovodstva pri zagotavljanju kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja
Kapitalska ustreznost in upravljanje tveganj
Ključna poslovnofinančna načela, ki jih mora poznati poslovodstvo podjetja
Odgovornost poslovodstva, če družba postane plačilno nesposobna, kapitalsko neustrezna
Poročanje poslovodstva organom nadzora

Odgovornosti direktorja na računovodskem področju (Matjaž Kodrič)
Uvod
Računovodstvo
Računovodstvo gospodarske družbe
Vodenje in hramba poslovnih knjig
Sestavljanje in hramba letnega poročila
Priprava konsolidiranega letnega poročila in revidiranje letnega poročila
Predložitev letnega poročila zaradi objave
Prekrški
Ukrepi za zmanjšanje tveganj

Odgovornost direktorja na davčnem področju (mag. Lidija Robnik)
Povezane osebe po zakonu o dohodku pravnih oseb
Davčni inšpekcijski nadzor
Davčni prekršek, pogoste davčne napake in sankcije
Ugotavljanje davčnih napak
Primeri obračunov in poročanj dohodkov direktorjev


Poslovna izdaja priročnika vsebuje tudi:

 • Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na kadrovskem in pravnem področju:
 • Aktivnosti v postopku sklepanja pogodbe o zaposlitvi
 • Aktivnosti v postopku izvajanja pogodbe o zaposlitvi
 • Aktivnosti v postopku uvedbe disciplinskega postopka
 • Aktivnosti v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Aktivnosti v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
 • in ostale
 • Postopkovnike v zvezi z jamčevanjem za napake in garancije
 • Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na davčnem in računovodskem področju
 • Vzorce
  • Objava prostega delovnega mesta
  • Pogodba o zaposlitvi
  • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • Menična izjava
  • in ostale
 • Dostop do aktualne zakonodaje

Preglejte vzorčne vsebine priročnika in vzorca

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Nazaj na: Priročniki