Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Računovodske napake
KONTROLNA DOKUMENTACIJA

Računovodske napake


Cena:
248,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

V računovodstvu je zaradi kompleksnosti področja veliko možnosti napak.

Te so največkrat vezane na:

 • vodenje evidenc opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev glede na metode vrednotenja,
 • revalorizacijske rezerve – njihovo oblikovanje ter črpanje,
 • evidentiranje najemov dolgoročnih sredstev,
 • obdavčitev izplačila dobička,
 • izstop družbenika iz gospodarske družbe,
 • oblikovanje terjatev in obveznosti za odložene davke, …

Ker je pomembno, da je napak pri vašem delu čim manj, smo s strokovnjakinjo pripravili kontrolno dokumentacijo – strokovno podporo z nasveti za čim manj napak in njihovo čim prejšnjo odpravo.

Uporaba kontrolne dokumentacije vam zagotavlja pravilno in zakonodajno skladno delo:

 • S pomočjo opozoril na konkretnih primerih iz prakse boste napake hitro odkrili
 • Vedeli boste, kako napake s čim manj posledicami popraviti in odpraviti
 • Poznali boste vaše odgovornosti ob storjeni napaki

Vaše koristi:

 • Razlage in opisi primerov najpogostejših napak z navodili za njihovo odpravo
 • Vzorci za takojšnjo uporabo – za zakonodajno skladno, pravilno in učinkovito delo
 • Online izdaja celotne vsebine (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24 urni dostop z vsemi napravami)
 • Vključno z vsemi zakonskimi posodobitvami in vsebinskimi nadgradnjami v obdobju enega leta

Vsebina

Razlage in opisi primerov napak z navodili za njihovo odpravo

 • Vodenje evidenc dolgoročnih sredstev (neopredmetenih in opredmetenih):
  • metode vrednotenja,
  • amortizacija,
  • oslabitve in okrepitve,
  • odpisi in izločitve in
  • njihov vpliv na računovodski in davčni vidik poslovanja
 • Vodenje evidenc zalog:
  • metode vrednotenja,
  • amortizacija,
  • oslabitve in okrepitve,
  • odpisi in izločitve in
  • njihov vpliv na računovodski in davčni vidik poslovanja
 • Vodenje in vrednotenje finančnih naložb:
  • uvrstitev na borzi ali ne,
  • ter njihov računovodski in davčni vidik
 • Vodenje evidenc terjatev:
  • zastaranje,
  • neizterljivost ter
  • vpliv neizterljivosti terjatev glede na računovodsko in davčno evidenco
 • Oblikovanje rezervacij in njihovo črpanje
 • Obveznosti do dobaviteljev ter njihovo zastaranje
 • Obveznosti do zaposlenih – obračun ter neizplačilo
 • Dovoljeno in dokumentirano oblikovanje časovnih razmejitev
 • Vsebina in vloga sklenjenih pogodb civilnega prava:
  • samostojni podjetniki,
  • ekonomsko odvisne osebe,
  • prekarni delavci,
  • podjemne pogodbe,
  • avtorske pogodbe
 • Vsebine kapitala:
  • vpoklican in
  • nevpoklican kapital
 • Zakonska uporaba rezerv
 • Revalorizacijske rezerve – njihovo oblikovanje ter črpanje
 • Oblikovanje terjatev in obveznosti za odložene davke
 • Opredelitev davčno nepotrebnih, nepriznanih in delno priznanih stroškov (odhodkov)
 • Evidentiranje najemov dolgoročnih sredstev
 • Vodenje evidenc potnih nalogov in službenih poti
 • Obdavčitev izplačila dobička ali izstopa družbenika iz gospodarske družbe

Vzorci za takojšnjo uporabo – za zakonodajno skladno, pravilno in učinkovito delo

 • Izračuni okrepitve in oslabitve zemljišč in zgradb
 • Tabele:
  • amortizacije (enakomerna časovna amortizacija, funkcionalna amortizacija, padajoča amortizacija)
  • odpisa ali izločitve
  • oblikovanja in črpanja ali neizkoriščenih rezervacij
 • Davčni obračun
 • Priloge in tabele izračunov zalog po različnih metodah (FIFO, drseče cene, tehtane cene, stalne cene)
 • Priloge vodenja neizterljivih terjatev glede na ABC listo vodenja terjatev
 • Priloga vrst oblikovanja in črpanja časovnih razmejitev
 • Primeri pogodb civilnega prava in izračuni
 • Primeri oblikovanja in črpanja rezerv
 • Primeri njihovega oblikovanja za različne namene in črpanja
 • Primer obdavčitve dobička in poročanja
 • Vsebina izpolnjenega potnega naloga ter davčni in računovodski vidik upravičenosti stroškov
 • Amortizacijski načrti
 • In še mnogo več za lažje delo

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.