Povečanje kapitala med povezanimi in nepovezanimi osebami