Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja/direktorja