Poračun dodatka za delovno dobo – delo skrajšim delovnim časom