Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Zakon o delovnih razmerjih dopust

Zakon o delovnih razmerjih dopust zagotavlja tako, da delavec pridobi pravico do letnega dopusta že s sklenitvijo delovnega razmerja , kar izhaja iz prvega odstavka 159. člena ZDR-1. Člen, ki ga najdemo s komentarjem razloženega tudi v našem priročniku Zakon o delovnih razmerjih, govori, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši […]

Regres javni sektor

Regres za letni dopust za leto 2015 v javnem sektorju je urejen v 8. členu Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 – ZUPPJS15 (Uradni list RS, št. 95/14), ki določa, da se regres za letni dopust ob pogojih iz tega zakona javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za maj 2015.