Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

V Uradnem listu RS, št. 40/14, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru – ZIN-B.
 
Bistvene novosti ZIN-B so naslednje: 
  •  vključena je generalna klavzula, ki določa, da sme inšpektor izrekati vse ukrepe, ki jih določa Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), tudi če področni zakon, ki ureja določeno inšpekcijo ali  izvajanje inšpekcijskega nadzora, določa le nekatere ukrepe ali pa jih ne določa (1. člen ZIN-B), v tej povezavi pa je dopolnjen tudi  32. člena ZIN, ki ureja ukrepe inšpektorjev tako, da je jasno, da lahko inšpektor odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti na podlagi ZIN ali drugega zakona  (10. člen ZIN-B),
  • vzpostavljena je pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov od oseb, zoper katere se ne vodi inšpekcijski postopek (7. in 9. člen ZIN-B),