Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopkih zaradi insolventnosti, postopkih prisilnega prenehanja in v drugih primerih prenehanja delodajalca

Postopki zaradi insolventnosti, postopki prisilnega prenehanja in drugi primeri prenehanja delodajalca so postopki, ki jih v splošnem ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Glavna značilnost teh postopkov je, da so usmerjeni v prenehanje delodajalca in/ali da je delodajalec insolventen, kar pa ne pomeni, da celotna dejavnost delodajalca v vsakem primeru preneha. Če gledamo z ekonomskega vidika, to v obeh primerih pomeni obsežno reorganizacijo in prerazporeditev resursov, s tem povezano pa tudi ukinjanje številnih (ali vseh) delovnih mest oziroma prenehanje potreb po delu številnih (ali vseh) delavcev. Pri tem so situacije lahko različne – posamezni deli dejavnosti se lahko ohranijo in delujejo naprej, lahko se prenesejo na drug pravni subjekt itd.