Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Usposobljena oseba za ravnanje z odpadkiCena:
1.190,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Udeležite se novega certificiranega izobraževalnega programa, v okviru katerega boste:

 • Aktivno sodelovali v treh celodnevnih praktičnih delavnicah:
  • 1. delavnica: Zakonodajne novosti, vpeljava v prakso in odgovornost subjektov
  • 2. delavnica: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in organizacija službe ravnanja z odpadki
  • 3. delavnica: Nadzor nad ravnanjem z odpadki
 • Prejeli:
  • razlago okoljske zakonodaje z vzorci za izdelavo načrtov,
  • pregledno tabelo, iz katere takoj razberete pravilen način ravnanja s posameznim odpadkom, njegovo številko ter naziv uredbe, ki ta odpadek določa,
  • nasvet oz. predlagano rešitev za določen okoljski izziv, s katerim se ukvarjate.
 • Ob zaključku boste prejeli certifikat Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki.

Zakaj je pomembno, da se tega programa udeležite?

 • Ker boste ponovno upoštevali novo okoljsko zakonodajo (od 14. 7. 2017 velja nova Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov; od 7. 7. 2017 velja nova Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo; spreminja se Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal in še več).
 • Ker boste v sodelovanju s strokovnjaki in kolegi iz stroke prišli hitreje do rešitev.
 • Ker so številni uspešni programi in številni zadovoljni udeleženci zagotovilo, da boste zadovoljni tudi vi.

Komu je seminar namenjen?

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim osebam in sodelavcem v službah in sektorjih za ravnanje z odpadki pri povzročiteljih, družbah za ravnanje z odpadki, zbiralcih in predelovalcih.Novo:
Certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Vodja vzdrževanja v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju ravnanja z odpadki.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje.

 

Vsebina

1. MODUL – priročnik Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji v tiskani in digitalni obliki
Dostop do digitalnega priročnika boste prejeli na vaš elektronski naslov.

 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Izhodiščno poročilo
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

2. MODUL - delavnica: Zakonodajne novosti, vpeljava v prakso in odgovornost subjektov (mag. Slavko Dvoršak)

 • Zakonodajne novosti na kratko (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,…)
 • Kaj pomeni uvedba novosti za posamezne subjekte: zavezance, povzročitelje, zbiralce, komunalna podjetja
 • Odgovornost povzročitelja odpadkov
 • Podaljšana odgovornost proizvajalcev
 • Prepuščanje in oddaja odpadkov
 • Izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnih listov
 • Letna poročila o nastalih odpadkih
 • Uvrstitev ostanka proizvodnje kot stranskega proizvoda
 • Odgovornost zbiralcev odpadkov in prevoz odpadkov
 • Ravnanje z odpadno embalažo in pristojnosti embalažnih shem
 • Pravila ravnanja pri dajanju embalaže v promet
 • Individualni načrti ravnanja z odpadno embalažo
 • Primeri dobrih praks

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

3. MODUL - delavnica: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in organizacija službe ravnanja z odpadki (Polonca Poljanec Perič)

 • Načini zmanjšanja stroškov ravnanja z odpadki: motivacija in ozaveščanje zaposlenih, preprečevanje nastajanja odpadkov, popis odpadkov, interna logistika v podjetju, pogodbeno razmerje s prevzemnikom odpadkov in določitev frekvence odvozov, izbira kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov
 • Kako ravnati z majhnimi količinami odpadkov, da delujemo v skladu z zakonodajo
 • Optimizacija stroškov ravnanja z odpadki
 • Postavitev in spremljanje ciljev
 • Premišljeno sklepanje pogodb z zbiralci ali odstranjevalci odpadkov in nosilci shem odpadkov

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

4. MODUL - delavnica: Nadzor nad ravnanjem z odpadki (mag. Vladimir Kaiser)

 • Nadzor in pooblastila s strani inšpektorja za okolje
 • Na kaj naj zavezanci pri obisku inšpektorja posebej pazijo
 • Pogoste napake, ki jih inšpektorat ugotavlja
 • Priporočila za zavezance
 • Odgovori na vprašanja

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:
Preverjanje znanja in prejem certifikata Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 5 - 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Priročnik v tiskani obliki in pregledno tabelo za pravilno ravnanje z odpadki prejmete na prvi delavnici, v digitalni obliki pa na vaš elektronski naslov. Priročnik in tabelo lahko takoj in kjerkoli uporabite – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Udeleženci ste v okviru tega programa deležni osnovnega osebnega svetovanja, kjer vam bo strokovnjak glede na vašo situacijo predlagal ustrezno rešitev.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Mnenja udeležencev

»Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.«

Marija Mihalič, Esol d.o.o.

»Na izobraževalnem dogodku Forum Akademije sem prejel koristne informacije in dogodke take vrste podpiram.«

Zvonko Rozmanič, Farmtech d.o.o.

»Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.«

Meta Blaž, Schenker d.d.

»Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in dobimo hitro strokovni odgovor.«

Mojca Selan, Siliko d.o.o.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.