Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Obveznosti in novosti ravnanja z biološkimi odpadki
PRAKTIČNI SEMINAR

Obveznosti in novosti ravnanja z biološkimi odpadki


Cena:
288,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 13.30
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega produkta prejmete seminar Obveznosti in novosti ravnanja z biološkimi odpadki po znižani ceni.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite datum in lokacijo seminarja:
POSEBNA PONUDBA
Ob nakupu tega seminarja prejmete priročnik Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 20% ceneje.
Cena paketa namesto : (DDV ni vključen v ceno)

Izberite izdajo:

Predstavitev

POMEMBNO za povzročitelje, zbiralce, predelovalce bioloških odpadkov, zbirne centre in komunalna podjetja!


5. člen Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18) obvezuje predelovalca biološko razgradljivih odpadkov, da mora najmanj enkrat letno zagotoviti strokovno usposabljanje strokovno odgovornih oseb in njihovih namestnikov za uporabo najnovejše preizkušene in na trgu dostopne tehnologije.

Delež biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih v Sloveniji je previsok; za doseganje okoljskih ciljev bo treba povečati ločeno zbiranje in predelavo teh odpadkov v kompostarnah ali bioplinarnah, predvsem pa bo treba povečati kakovost in uporabo produktov te predelave.

Z zadnjo spremembo Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata so nastopile spremembe za predelovalce (glede zagotovitve zalogovnikov) in za povzročitelje – kmete (glede zagotovitve analize tal in gnojilnega načrta).

Pojasnila zakonodaje, učinkovito ravnanje z biološkimi odpadki in predstavitev sodobnih tehnologij na edinem tovrstnem seminarju.


Vsi deležniki v verigi uporabe, zbiranja in predelave biološko razgradljivih odpadkov boste na tem seminarju:

 • izvedeli zakonodajne novosti,
 • spoznali primernost posameznih tehnologij procesa predelave biološko razgradljivih odpadkov (anaerobni in aerobni proces)
 • poučeni o merilih za dosego kakovosti kompostov in digestatov, da bodo lahko postali proizvodi (pozitivni seznam odpadkov, vodenje aerobnega ali anaerobnega procesa predelave odpadkov);
 • prepričani glede izvajanja monitoringa na zbirnih centrih in odlagališčih;
 • zagotovili reference po 5. členu Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata;
 • prejeli odgovore na vaša vprašanja in dileme. Vprašanja nam pošljite na: okolje@zfm.si.

Komu je seminar namenjen?

Deležnikom v verigi nastajanja, zbiranja in predelave biološko razgradljivih odpadkov (predelovalcem, zbiralcem, komunalnim podjetjem, zbirnim centrom, proizvodnim podjetjem).

Vsebina

1. Pojasnila obvezne zakonodaja s področja ravnanja z biološkimi odpadki (Grega Slatinšek)

 • Uredba o predelavi bioloških odpadkov v praksi
 • Uporaba komposta iz živalskih stranskih proizvodov
 • Zahteve uredbe pri uporabi komposta
 • EU Zakonodaja

2. Biološko razgradljivi odpadki (BRO) – pojavnost, ravnanje, posebnosti, razvojne perspektive (dr. Karli Udovičič)

 • Kaj so BRO - razlike, ki jim določajo stopnjo pomembnosti (+/-) v primerjavi z MKO (mešani komunalni odpadki, KO (kosovni odpadki), OEEO (Odpadna Elektronska in Električna Oprema), …
 • Faze (procesi) ravnanja z BRO in njihova pomembnost
 • Javno-zasebno, vloge, sodelovalnost/konfliktnost in razvojne perspektive
 • Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki
 • Zbiranje (poudarek na vidikih ločenega zbiranja)
 • Premeščanje (zunanja logistika)
 • Predelava: anaerobna, aerobna
 • Ugotavljanje kakovosti pridelanega komposta (poudarek na produktu)
 • Oskrba ostankov (odpadkov iz procesov)
 • Tehnološke in organizacijske perspektive
 • Uporaba komposta

Odgovori na vprašanja in diskusija

Lokacija

Lokacija

OPZ Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. 

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.