Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!

Arhiv

Absentizem je v najširšem smislu opredeljen kot vsakršna odsotnost z delovnega mesta ne glede na vzroke (prostovoljni oz. neprostovoljni absentizem) ali čas trajanja odsotnosti z dela. Najpogosteje pa se pojem absentizem nanaša na t. i. zdravstveni absentizem ali odsotnost z dela zaradi bolezni ali nege družinskega člana ipd. Glede na trajanje odsotnosti se lahko upošteva vsaka odsotnost, bodisi cel dan ali nekaj ur. Državne institucije (ZZZS, IVZ RS) beležijo koledarske dneve, v podjetjih pa je pogostejša praksa beleženje delovnih dni. Nekatera podjetja posebej obravnavajo tudi odsotnost zamujanja ali prezgodnjih odhodov z delovnega mesta.

Razvojni letni pogovori imajo ključno vlogo pri usmerjanju vseh zaposlenih k uresničevanju skupne vizije organizacije, doseganju istega cilja. So nepogrešljivi pri načrtovanju strategije za doseganje vizije in izdelavi letnih načrtov.

Raziskave mnenja in odnosa zaposlenih izvajamo zaradi ugotavljanja elementov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na delovno zadovoljstvo in delovno učinkovitost. Rezultati nam pokažejo, kako moramo ukrepati, da bomo ob povečanem zadovoljstvu dosegli tudi povečano učinkovitost zaposlenih in na katerih področjih. Take raziskave so na primer raziskave, s katerimi želimo ugotoviti organizacijsko klimo in kulturo, pa raziskave zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih.

Spremembe na trgu se vsakodnevno dogajajo. Je vaša organizacija nanje sposobna reagirati takoj? Ali temu stojijo na poti ovire in zapleti v poslovnih procesih?

Mehak pristop

Ob želji, da bi vzpostavili in ohranili dobre poslovne odnose, se mnogi pogajalci vedejo zelo mehko. Sogovornika vidijo kot prijatelja in ne nasprotnika, zato mu že vnaprej zaupajo in mu tudi takoj in v celoti razkrijejo svoje cilje, želje, pa tudi pomisleke. Za sprejetje skupnega dogovora ponujajo različne rešitve in da bi ta cilj čim lažje in na najbolj prijazen način dosegli, so pripravljeni popuščati ali celo žrtvovati svoj cilj. Verjamejo, da bi zaradi takšnega vedenja ohranili partnerstvo. Seveda pa tega ni mogoče ohranjati, če ne skrbimo za interese obeh strani. Mehak pristop je prijazen in navidezno nekonflikten, na dolgi rok pa ne more funkcionirati. Oseba, ki se pogaja mehko, bo imela hitro težave z ohranjanjem svojega delovnega mesta, saj bo premalo učinkovita.

Interno glasilo kot orodje internega komuniciranja

S pojavom novih, zlasti digitalnih tehnologij in orodij komuniciranja se je vloga internega glasila zelo spremenila. Klasično interno glasilo tako dobiva povsem novo vlogo, in sicer kot promocijsko gradivo ustanove, v katerem podjetje posreduje poglobljeno in sistematično interpretacijo podanih vsebin. Zato se klasičnemu internemu glasilu ne odpovejte, pač pa ga prenovite ali na novo pozicionirajte. 

Podobno kot pri blagovni znamki podjetja je osebna blagovna znamka neotipljiva spremenljivka, ki povečuje tržno vrednost posameznika.

V spodnji tabeli so prikazane faze projekta uvajanja sprememb.

Za Aristotla so bila pomembna tri prepričevalna sredstva, ki vplivajo na govornikovo prepričljivost:

  • etos – govornikova osebnost in ugled,
  • patos – način, oblika, kako govornik naveže stik z občinstvom,
  • logos – razumsko dokazovanje.

Po njegovem smo resnično prepričljivi samo takrat, ko v svojem nastopu združimo vsa tri prepričevalna sredstva. Nastop je namreč odvisen tako od strokovne (logos) in odnosne (patos) kot osebne (etos) ravni. Prav gotovo so pomembni argumenti in njihova razlaga na strokovni ravni. V odnosu do občinstva moramo biti senzibilni, občutljivi, topli. Kako prepričati v vzdušju, kjer samo malo manjka, da se na oknih začnejo delati ledene rože? S svojim poslušalstvom moramo utrditi zaupanje in medsebojno spoštovanje, spodbujamo in podpiramo. Tu pa se že dotaknemo osebne ravni, kjer pride do izraza naša osebnost. Prepričljivejši smo takrat, ko smo zavzeti, načelni, zanesljivi, štejeta pa tudi naš nastop in videz.

  1. Neprijaznost do sodelavcev: stranke ponavadi ogovarjamo s »Spoštovani gospod Sok«, sodelavcu pa pošljemo sporočilo: »Mesečno poročilo o prodaji mi pošlji do 10. ure.« V drugem sporočilu manjkajo vsaj nagovor: »Pozdravljena, Tanja«, beseda »prosim« in pozdrav z navedbo imena pošiljatelja.