Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Uspešen facility manager
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Uspešen facility managerCena:
950,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

"Facility menedžerji" oz. upravitelji objektov ste odgovorni za vse infrastrukturne, poslovne in tehnične naloge, ki ne sodijo v osnovno dejavnost podjetja. Poskrbeti morate, da se zadosti vsem tehničnim in varnostnim predpisom v skladu z aktualno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, energetske učinkovitosti ter varnosti strojev in naprav. Izjemno pomembno je, da:

 • poskrbite za varnost zaposlenih,
 • poskrbite za tehnično brezhibno ter varno delovanje strojev in naprav v objektu in
 • da se znate odločiti, kdaj je poslovni objekt smiselno najeti, ga kupiti ali celo razmisliti o nakupu novega zemljišča.

Ker je vaše področje dela zelo obsežno, smo združili skupino strokovnjakov z za vas pomembnih področij ter vas vabimo, da v okviru enega izobraževalnega programa pridobite ključna znanja odličnega facility menedžerja:

Program obsega štiri module:

 • tri celodnevne delavnice, na katerih boste s pomočjo enostavnih razlag in praktičnih primerov osvojili oz. poglobili svoja znanja za uspešno upravljanje in vzdrževanje objekta ter procesov v njem;
 • študijsko e-gradivo, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov.

Kot uspešen facility menedžer boste:

 • zadostili tehničnim in varnostnim smernicam – vzpostavili boste pogoje za varno delo in boste tako na varni strani pred obiskom tržnega inšpektorja ali inšpektorja za delo;
 • pridobili praktične primere in nasvete za varčevanje s stroški - glede učinkovitejše rabe energije pri delovanju vaših klimatskih in drugih naprav, ogrevanja, razsvetljave itd.;
 • se ekonomsko racionalno odločali glede najema ali nakupa poslovnega objekta;
 • poskrbeli za varnost zaposlenih – izbrali boste ustrezen varnostni ukrep ob hkratnem upoštevanju varstva osebnih podatkov;
 • pridobili poglobljene odgovore na vaša specifična vprašanja.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen upravnikov poslovnih objektov, vodjem oddelkov za investicije in vzdrževanje, vodjem vzdrževanja in vsem, ki jih izobraževanje zanima.

MNENJA UDELEŽENCEV:

»Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju«.
Marija Mihalič, Esol d.o.o.

»Na izobraževalnem dogodku Forum Akademije sem prejel koristne informacije in dogodke take vrste podpiram«.
Zvonko Rozmanič, Farmtech d.o.o.

»Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke«.
Meta Blaž, Schenker d.d.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – študijsko e-gradivo

Osebni stil vodenja in komunikacije (Polona Zupančič)

28. 2. 2018 – gradivo prejmete na vaš elektronski naslov

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja, krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije
 • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
 • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
 • Postopek delegiranja nalog

2. modul – delavnica

Upravljanje z nepremičninami (Domen Neffat LL.M. (Heidelberg) in mag. Anton Kožar)

6. 3. 2018

Pravni vidik upravljanja nepremičnin (Domen Neffat LL.M. (Heidelberg)):

 • Zakonodaja s področja nepremičnin
 • Najemna razmerja v poslovnih stavbah
 • Odgovornost upravnikov v razmerju do podjemnikov (izvajalcev del) na poslovnih stavbah
 • delitev stroškov v stanovanjskih in poslovnih stavbah (razlike), problematika stanovanjsko-poslovnih stavb
 • Razlike med rednim in izrednim vzdrževanjem
 • Pravni promet z nepremičninami (prodaja, obremenjevanje – hipoteke, služnosti)

 • Prikaz načinov vrednotenja nepremičnin v odvisnosti od vhodnih podatkov in namena ocenjevanja (tržna vrednost, administrativna vrednost, poštena vrednost, likvidacijska vrednost itd.)
 • Časovna vrednost denarja in preračun prihodnjih donosov na sedanjo vrednost
 • Kriteriji investiranja (ločitev med tekočim vzdrževanjem in investicijskih vzdrževanjem oz. investiranjem): neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa in doba vračanja investicije, s primeri izračuna
 • Ali so kriteriji investiranja pomembni za upravnika? Kako jih pravilno uporabiti? Ali so cilji upravnika isti kot za lastnika?
 • Kaj je ključni ekonomski kriterij za odločanje med nakupom in najemom? Kaj je pogosto kriterij investiranja v praksi? Omejitve investiranja?
 • Negotovost in z njimi povezani »stroški« za investicijo ter njihov vpliv na odločanje pri investicijah v nepremičnine (pravna varnost, sodni stroški in čas reševanja sporov ter vpliv na odločanje – in – rešitve?)
 • Kratek sprehod skozi kazalnike, ki so povezani z lastništvom nepremičnin in financiranje(SV, I, NTV, ROE, ROI, ROA, IRR, diskontni faktor (DF, mera kapitalizacije itd.), LTV, L/D itd.)
 • Sklepna ugotovitev o življenjski dobi nepremičnine in vlogi zemljišča, kot temelja za izboljšave od kmetijske do stavbne rabe

3. modul – delavnica

Zagotovitev varnosti v stavbi (mag. Marko Potokar)

13. 3. 2018

 • Varnostni sistem
 • Varovanje ljudi in premoženja
 • Grožnje, ranljivosti in nadzorni mehanizmi
 • Analiza tveganja
 • Tehnični varnostni sistemi:
  • Sistemi pristopne kontrole
  • Sistemi mehanske zaščite
 • Sistemi protivlomnega varovanja:
  • Sistemi video nadzora.
  • Sistemi protipožarnega varovanja
  • Sistemi za detekcijsko merjenje eksplozivnih plinov
 • Fizično varovanje:
  • Varnostno osebje
  • Intervencije
  • VNC
 • Zakonodajna skladnost:
  • Zakon o zasebnem varovanju
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kriteriji za najem ustrezne varnostne službe
 • Posebne vrste varovanja
 • Notranje preiskave
 • Sodelovanje s policijo
 • Kdaj najeti storitve detektivske agencije
 • Primeri iz prakse
 • Konkretni varnostni ukrepi v vašem podjetju
 • Osnove požarne varnosti
 • Načrt evakuacije

4. modul – delavnica

Energetska učinkovitost v stavbi in zagotovitev pogojev za varno delo v objektu (Bojan Mehle in mag. Milan Srna)

20. 3. 2018

Energetska učinkovitost v stavbi (Bojan Mehle):

 • Najbolj pogoste tehnologije OVE
 • Uporaba OVE v energijskih sistemih v stavbah
 • Priprava tople vode
 • Ogrevanje in hlajenje
 • Proizvodnja električne energije
 • Uporaba v tehnološke namene
 • Ogrevanje, kurilne naprave, daljinsko ogrevanje, termostatski ventili
 • Prezračevalni sistemi
 • Klimatske naprave in sistemi (elementi hladilne naprave, rekuperatorji toplote)
 • Toplotne črpalke, primerjava in trajnostni potencial, stroškovna in okoljska učinkovitost toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi v stavbah
 • Presoja smiselnosti ukrepa zamenjave energenta
 • Primeri dobre in slabe prakse

Zagotovitev pogojev za varno delo v objektu (mag. Milan Srna)

 • Pravne podlage
 • Zahteve za varnost v stavbi/objektu
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme ter strojev, klim, dvigal itd.
 • Vrste pregledov in preizkusov
 • Potrebna tehnična in druga dokumentacija
 • Vzdrževanje objekta, naprav, napeljav in podporne opreme v stavbi
 • Izdelava kontrolnih in merilnih listov ter zapisnika in poročil
 • Izvajalci pregledov ter nadzor nad njimi
 • Vzdrževanje strojev v objektu in odprava napak

ZAKLJUČEK: 3. 4. 2018

Uspešen facility menedžer (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti v zgoraj navedenem roku)

Potek izobraževanja

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 • Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Študijsko e-gradivo prejmete na vaš elektronski naslov. Uporabite ga lahko takoj in kjerkoli – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije Uspešen facility menedžer kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Lokacija

Lokacija

Računovodska hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani


 


 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.