Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za varno ravnanje z živili
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za varno ravnanje z živiliCena:
890,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Po določbah Uredb 178/2002 in 852/2004 ter ZZUZIS je vsak nosilec živilske dejavnosti za izvajanje notranjega nadzora dolžan imenovati odgovorno osebo za notranji nadzor, ki mora imeti znanja o higieni živil in načelih HACCP sistema ter ta znanja stalno posodabljati in ustrezno nadgrajevati. Vsa izobraževanja morajo biti del letnega plana in dokazljiva z ustreznimi potrdili.

Ponudniki javne prehrane in gostinski ponudniki morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki pospešeno nadzorujejo kakovost, varnost, higieno po HACCP sistemu, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo. Zato vas vabimo, da se v samo treh tednih celovito usposobite na področju sistema HACCP, označevanja živil, higiene, administrativnih obveznosti, nadzora, načrtovanja in nabave hrane. Udeležite se intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata Strokovnjak za varno ravnanje z živili.


 • Program je sestavljen iz dveh intenzivnih praktičnih delavnic s pripadajočim gradivom
 • in dostopa do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

S pomočjo praktičnih izkušenj in priporočil strokovnjakov boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in tako zakonsko skladno izvajali vse postopke naročanja, priprave in nadzora nad varnostjo živil ter ostalih spremljajočih aktivnosti (čiščenje, zdravje zaposlenih, označevanje, vodenje dokumentacije …);
 • pravilno upoštevali določila zahtev sistema HACCP in dobrih praks pri delu z živili, smernic za varno varno delo na različnih področjih dela z živili ter temeljev dobre higienske prakse v vseh fazah proizvodnje in prometa živil;
 • usposobljeni za samostojno vodenje notranjega nadzora ter varnega dela z živili in tako vnaprej preprečili napake in pomanjkljivosti.

Izobraževanje vsebuje tudi spletno učilnico ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa do katere lahko dostopate preko svojega računalnika ali mobilnih naprav. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj. Priporočamo vam, da nam posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Strokovnjak za varno ravnanje z živili v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen

Odgovornim osebam za notranji nadzor oziroma nosilcem živilske dejavnosti javnega in zasebnega sektorja, vsem, ki na kakršenkoli način delajo in ravnajo z živili ter želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje v proizvodnji živil, predelavi, skladiščenju, prodaji in postrežbi živil in vsem, ki jih omenjeno področje zanima. Vabilo velja za: osebje v gostinski dejavnosti, zdravstveno osebje in kuharje v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorje prehrane in vodje kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, prav tako živilske strokovnjake, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovorne osebe za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vse, ki jih to področje zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – delavnica
Obveznosti nosilca dejavnosti in nabava Delavnico vodita dr. Mojca Jevšnik in Milan Železnik

 • Obveznosti nosilca dejavnosti
  • Dejavniki tveganja (biološki, fizikalni, kemijski) v živilski dejavnosti
  • HACCP sistem (pregled zakonodaje, smernice HACCP v praksi, zahteve notranjega nadzora ter predvidevanje tveganj, HACCP v obratih …)
  • Samonadzor
  • Obveznost izobraževanja zaposlenih v živilski stroki
 • Higiena
  • Preventivni ukrepi
  • Prevzem surovin in proizvodov
  • Transport in higiena transporta
  • Osebna higiena (delovna obleka, zdravstvene zahteve za delavce: higiena rok, medicina dela, klicenoštvo)
  • Higiena in nadzor skladišča
  • Shranjevanje živil
  • Delovna higiena (čiščenje, odvoz odpadkov, pitna voda, dezinfekcija)
  • Pomen čiste vode
  • Uporaba kemikalij v živilih in pri čiščenju
  • Plan čiščenja v kuhinjah in spremljajočih prostorih (uporaba različnih sredstev)
  • Onesnaženje živil
  • Okužbe in zastrupitve s hrano (pravilen postopek ravnanja)
  • Priprava/obdelava surovin in proizvodov
  • Križanje čistih in nečistih poti
  • Kritične temperature (kontrolne in kritične točke pri procesu priprave živil)
  • Ravnanje z odpadki
  • Obvladovanje škodljivcev v živilskih obratih
 • Nabava hrane
  • Sistem javnega naročanja (ZJN-3, lokalna nabava, razpisna dokumentacija, sodelovanje z lokalnimi kmetovalci)
  • Sistem nabave hrane zasebnih obratov in organizacija prehranskega obrata

2. modul – delavnica
Zakonodaja Označevanje živil in uradni nadzor
Delavnico vodita dr. Blaža Nahtigal in Lidija Baša

 • Državna, evropska in mednarodna pravna podlaga, standardi in norme na področju zagotavljanja varnosti živil
  • Slovenska zakonodaja
  • Evropska zakonodaja
  • Pregled novosti 2018 in 2019
  • Smernice in norme na področju zagotavljanja varnosti živil
 • Sledljivost živil
  • Produktna odgovornost
  • Obveznosti obveščanja in opozarjanja javnosti (Rapid Alert)
  • Obveznost umika/odpoklica
  • Obveznost informiranja
  • Potencialno nevarne snovi, alergeni, toksične snovi, patogeni organizmi
 • Označevanje živil
  • Skupine surovin in izdelkov ter izjeme
  • Embalaža v stiku z živili
  • Sledljivost živil in umik živil
  • Obvezne oznake na živilih
  • Alergeni v prehrani
  • Označevanje alergenov, aditivov, furanov, nove tehnologije in GSO
  • Podatki na prvi pogled
  • Novosti na področju splošnega označevanja živil
  • Najpogostejše napake oziroma kršitve pri označevanju živil
  • Hranilna vrednost živil
  • Sheme kakovosti
  • Roki uporabe živil
  • Priprava jedilnikov
  • Dietna prehrana
 • Uradni nadzor
  • Inštitucije
  • Pooblastila nadzornih organov
  • Kazenska pooblastila organa, prijava
  • Vzorčenje, ukrepanje, uničenje
  • Obvezna in priporočljiva dokumentacija ter njena hramba (interni pravilnik o higieni živil, vodenje evidenc)
  • Priprava na inšpekcijski nadzor

ZAKLJUČEK usposabljanja
Preverjanje znanja in prejem certifikata
Strokovnjak za varno ravnanje z živili

 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za varno ravnanje z živili v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 do 7 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.