Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Priročnik za nabavnike
PRIROČNIK

Priročnik za nabavnike


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev


Nabava je ena od glavnih funkcij v vsakem podjetju. V proizvodnih podjetjih, kjer morajo vsakodnevno usklajeno delovati prodaja, nabava in proizvodnja, pa je njena vloga še toliko pomembnejša!

Praktični napotki in strokovne podlage so za kakovostno in samozavestno opravljanje svojega dela ter uspešno obvladovanje izzivov neprecenljivi. Bogat nabor le-teh, specifično prilagojen potrebam nabavnika, smo zbrali v: PRIPOMOČKI IN ORODJA ZA NABAVO.


VAŠE KORISTI:

 • obvladujte stroške, zaloge in delovne procese: kako poiskati rezerve v organizaciji dela in časa, ustvarjati prihranke, ohranjati minimalne zaloge ...
 • na pogajanjih dosegajte optimalne dogovore: kako prepričljivo nastopiti, obvladati negativna čustva, oceniti sogovornika, pogajalske taktike ...
 • ocenite dobavitelje in sklepajte dolgoročna partnerstva: kategorizacija dobaviteljev, bonitetne ocene, strategije povezovanja, primeri dobre prakse ...
 • sklepajte pravno varne posle: ključno o pogodbah, odgovornostih in obveznostih, zakonodajnih zahtevah, poslovanju s tujino …
 • uspešno vodite ekipo in komunicirajte z ostalimi oddelki: kako reševati konflikte, motivirati podrejene, zagotoviti izvedbo dodeljenih nalog, sodelovati z drugimi oddelki ...

+ VZORCI ZA TAKOJŠNJO UPORABO:

 • Excel - spremljanje zalog surovin, zalog vzrdževanja, zalog surovin na konsignaciji
 • Excel - izračun minimalne, signalne in maksimalne zaloge surovin - količinsko in vrednostno
 • Primer poročila o nabavi
 • Obrazec za spremljanje statusa reklamacije
 • Primeri pisnega reševanja reklamacij
 • Kartica dobavitelja (supplier assessment report)
 • Excel - pripomoček za izdelavo matrike lastnih dobaviteljev
 • Excel - izdelava ocene pogajalske moči
 • Excel - izdelava ocene Fleksibilnosti in razvojnega potenciala dobaviteljev
 • Vaja: Tatovi časa
 • Vprašalnik: kako komuniciram s sodelavci
 • Priprava in zaključki sestanka
 • Scenarij pogovora o konfliktu
 • Primer in tabela raztegljivih ciljev
 • Akcijski načrt uvajanja sprememb
 • Vprašalnik za samooceno - koliko taktik motiviranja uporabljate
 • Vzorec pogodbe z dobaviteljem
 • Praktična uporaba menice
 • Primer 6S kartončka - izboljšave delovnega okolja
 • Primer CIP kartončka - izboljšave procesa
 • in mnogo več …

Ob naročilu prejmete bon za 20 % popust, ki ga lahko uveljavljate ob prijavi na kateri koli enodnevni seminar.

Online izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Vsebina

Učinkovita organizacija nabave

 • Strateška, taktična in operativna nabava
 • Ključni procesi v nabavi
 • Mejni procesi nabave
 • Racionalizacija procesov
 • Tveganja v nabavi

Učinkovito planiranje nabave in obvladovanje zalog

 • Pomen in vloga managementa zalog
 • Funkcije zalog
 • Vrste zalog
 • Analiza zalog
 • Ekonomična naročilna (dobavna) količina (ENK)
 • Oblike sistemov naročanja
 • Nabava materiala, storitev in obveznosti
 • Zagotavljanje virov financiranja in zunanje podpore

Učinkovito izvajanje nabave in izgradnja oskrbovalne verige

 • Dejavniki učinkovitega izvajanja nabave
 • Učinkovito razreševanje reklamacij
 • Obvladovanje nabavne dokumentacije
 • Izgradnja oskrbovalne verige z dobavitelji
 • Vrednotenje uspešnosti menedžmenta nabave
 • Obvladovanje stroškov
 • Dobavitelji kot poslovni partnerji
 • Kaj morate vedeti o davku na dodano vrednost

Ocenjevanje dobaviteljev in strateška partnerstva

 • Strategija sodelovanja in razvoj strateškega partnerstva
 • Upravljanje dobaviteljske baze
 • Ocenjevanje dobaviteljev

Učinkovita nabavna pogajanja

 • Metode ocene sogovornika
 • Tehnike za suveren nastop
 • Priprave na pogajanja
 • Oblikovanje strategije nabavnih pogajanj
 • Obvladovanje neprijetnih čustev in kontrola stresa
 • Pogajanja s poslovnimi partnerji iz različnih poslovnih okolij
 • Time management
 • Nabavna pogajanja – izkušnje iz prakse
 • Telefonski pogovor
 • Business English
 • Promocija in samopromocija

Uspešno vodenje ekipe

 • Učinkovita komunikacija in vzpostavitev pretoka informacij
 • Dvig učinkovitosti v organizaciji
 • Odrejanje nalog in pogovor o ciljih
 • Težave s komunikacijo na delovnem mestu
 • Delegiranje, zagotavljanje razumevanja in nadzor nad
 • Stres na delovnem mestu in kako ga lahko upravljamo
 • Učinkovito vodenje sestankov
 • Timsko delo
 • Transformacijsko vodenje
 • Vloga vodje pri učinkovitem vpeljevanju sprememb
 • Težavni sogovorniki
 • Sodelovalni jezik vodenja
 • Mreženje – navezovanje kontaktov
 • Strupeni sodelavci
 • Izbor in lastnosti uspešnega nabavnega menedžerja
 • Vodenje, komunikacija in motiviranje heterogene ekipe
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Do večje učinkovitosti in sreče zaposlenih s skrajšanim delovnikom

UPORABNI DOKUMENTI (obrazci, vzorci, excel tabele ipd.)

 • Organizacija nabave
 • Planiranje nabave in obvladovanje zalog
 • Izvajanje nabave in izgradnja oskrbovalne verige
 • Ocenjevanje dobaviteljev in strateška partnerstva
 • Nabavna pogajanja
 • Poslovna korespondenca
 • Promocija in samopromocija
 • Vodenje ekipe
 • Nabavne pogodbe in ključni pravni vidiki
 • Lean in "vitka" nabava

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: