Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Priprava in ocenjevanje projekta za pridobitev nepovratnih sredstev
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Priprava in ocenjevanje projekta za pridobitev nepovratnih sredstevCena:
690,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Čeprav obstaja veliko načinov za financiranje tvegane inovacijske dejavnosti, so po mnogih kriterijih najboljša izbira nepovratna sredstva.

Možnosti za uspešno prijavo si lahko bistveno povišate, če prijavite projekt, ki:

 • je dobro premišljen in zadostuje vsem kriterijem razpisa,
 • prepriča, da boste prispevali k uresničitvi evropskih ciljev,
 • omogoči ocenjevalcu, da iz prijavne dokumentacije prepozna kredibilnost vašega podjetja in projekta.

Prijavitelji na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev se soočate s težavami, kot so:

 • izbira primernega razpisa,
 • uporaba ustrezne terminologije,
 • izbor primernih partnerjev projekta,
 • priprava projektne vloge, ki bo prepričala razpisnika,
 • in premalo izpostavljen učinek projekta na industrijski oz. znanstveni napredek.

Prepričajte evalvatorja in pridobite nepovratna sredstva z odlično pripravljenim projektom! Organiziramo dvodnevno praktično izobraževanje Priprava in ocenjevanje projekta za pridobitev nepovratnih sredstev

Program obsega dve celodnevni delavnici, kjer boste aktivno sledili konceptu konzerviranja projektne ideje, izdelavi idejnega osnutka ter terminskega in finančnega načrta, izpolnjevanju projektne dokumentacije in prejeli navodila dolgoletnega strokovnjaka in aktivnega ocenjevalca inovacijsko-poslovnih projektov v programu Obzorje 2020.

KORIST: Investirajte čas in denar v to izobraževanje, saj boste z njim:

 • povsem poznali zahteve strokovnih ocenjevalcev in način, kako jih izpolniti: aktivni ocenjevalec programa Obzorje 2020 vam iz prve roke pove, s čim ga boste prepričali;
 • obvladali pripravo projektne dokumentacije in vedeli, kaj v njej vam prinese največ točk;
 • se izognili pogostim napakam v praksi;
 • vzpostavili kontinuiran sistem prijavljanja na razpise in s tem črpanja evropskih sredstev.

P.S. Program vas po korakih vodi skozi izpolnjevanje razpisne dokumentacije. Strokovni evalvator vas pouči, s čim ga boste s svojim projektnim predlogom prepričali!

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – delavnica
Kreiranje projektne ideje na primeru (predava Beno Stern, MBA)

 • problemska analiza in razjasnitev ozadja projekta
 • izdelava idejnega osnutka (ozadje, namen, cilji, aktivnosti, rezultati , učinki, deležniki)
 • izdelava logičnega okvirja (kazalniki, tveganja,..)
 • izdelava terminskega načrta (gantogram)
 • izdelava finančnega načrta projektne ideje (vsi neposredni in posredni stroški)
 • izbira primernega razpisa in umestitev projektne ideje
 • razčlenitev razpisne dokumentacije (najkompleksnejša dokumentacija, Obzorje 2020)
 • struktura in temeljni elementi razpisne dokumentacije – pojasnilo na primeru
 • razjasnitev zahtev razpisnika in tolmačenje uporabljene terminologije
Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vaša specifična vprašanja
2. modul – delavnica
Izpolnjevanje in ocenjevanje razpisne dokumentacije (predavata Beno Stern, MBA, in dr. Jernej Zupanc)

 • projektni konzorcij
 • pogajanja z naročnikom in prilagajanje projektnega predloga
 • splošni koncepti ocenjevanja projektov
 • postopek ocenjevanja Obzorje 2020 inovacijsko-razvojnih projektov (tudi slovenskih)
 • kaj ocenjevalci iščejo, kako gledajo nase in na svojo vlogo
 • pomembnost prvega vtisa projektne vloge in vizualne percepcije
 • z vizualnimi elementi razložiti kompleksne ideje
 • dvig kredibilnosti prijavitelja in projektne ideje
 • najpogostejše napake

Potek izobraževanja

Potek in način izvedbe izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila na konkretnem primeru iz prakse. Skozi diskusijo z ostalimi udeleženci in predavateljema boste prišli do novih idej in rešitev.
 • Zaželeno je, da na delavnicah postavljate čim več vprašanj.
 • Delavnici trajata po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.

Program je namenjen

vsem, ki ste se in se boste kontinuirano prijavljali na mednarodne razpise (centralizirani programi v Bruslju in decentralizirani razpisi v Sloveniji ter razpisi evropskega teritorialnega sodelovanja).

Termin in lokacija

Termina:

Lokacija

M hotel, Ljubljana.

 

 

Predavatelji

Predavatelja

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega managementa evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa. Študij managementa s poudarkom na vodenju in komunikaciji je zaključil z diplomo MBA.

Vse od leta 1990 usposablja strokovne sodelavce trgovskih in turističnih podjetij v komunikacijskih in vodstvenih kompetencah, od leta 2000 pa razvija in prenaša kompetence na področju evropskega projektnega managementa ter v strokovno usposabljanje uvaja inovativne pristope s podporo informacijskih tehnologij in e-učenja.

Beno Stern je skozi leta predavateljskih izkušenj izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 3.500 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.

Dr. Jernej Zupanc se je s projektnimi prijavami srečal med doktorskim študijem, ko je po uspešni prijavi na Fulbrightovo štipendijo napisal priročnik, ki je v zadnjih petih letih pomagal več kot 80.000 prijaviteljem iz 202 držav. Od takrat sodeluje pri prijavah ali pomaga pri domačih in evropskih prijavah raziskovalnih in podjetniških projektov, ki jih zadnje dve leti kot zunanji evalvator Evropske komisije tudi ocenjuje. Je direktor podjetja Seyens d.o.o., v katerem s sodelavci nudi storitve vizualne in vsebinske priprave projektnih prijav, znanstvenih člankov in predstavitev, sam pa tudi izvaja delavnice in seminarje o vizualni komunikaciji znanosti na številnih evropskih univerzah in raziskovalnih inštitutih. Njegov pristop je eklektičen, posebno pozornost namenja percepciji in detajlom, ki lahko imajo ključno vlogo pri uspešnosti prijave.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.