Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi
STROKOVNI SEMINAR

Varnost živil po sistemu HACCP - aktualni pristopi in novi trendi

Predavatelj: dr. Mojca Jevšnik


Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Ponudniki hrane v objektih za pripravo hrane morate po določbah ZZUZIS v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na tem področju izvajajo štiri različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost, varnost po HACCP sistemu, higieno, sledljivost, označevanje živil in ustrezno vodenje pripadajoče dokumentacije. .

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor morate poskrbeti za zakonodajno skladno delo, vsakodnevno pa se tudi soočate z izzivi na področju zagotavljanja hladne verige, sledljivosti, označevanja živil, čiščenja in usposabljanja zaposlenih ter sprememb zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti živil.

Zato upoštevajte zakonske predpise in spoznajte novosti – udeležite se strokovnega seminarja.


Pridružite se nam, da boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in tako zakonsko skladno izvajali vse postopke priprave in nadzora nad varnostjo živil ter ostalih spremljajočih aktivnosti (čiščenje, zdravje zaposlenih, vodenje dokumentacije …);
 • pravilno upoštevali določila standardov HACCP, smernic za varno delo z živili ter temeljev dobre higienske prakse v vseh fazah;
 • strokovne novosti o sistemih dobave in skladiščenju živil, tehnoloških postopkov priprave hrane in novih metod čiščenja takoj uvedli prakso vašega prehrambnega obrata.

Kdo se mora udeležiti seminarja?

Vabilo velja za osebje v gostinski dejavnosti, zdravstveno osebje in kuharje v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorje prehrane in vodje kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, prav tako živilske strokovnjake, odgovornim za sistem vodenja varnosti živil, odgovorne osebe za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vse, ki jih to področje zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

Obveznosti nosilca dejavnosti

 • Dejavniki tveganja (biološki, fizikalni, kemijski) v živilski dejavnosti
 • HACCP sistem (pregled zakonodaje, smernice HACCP v praksi, zahteve notranjega nadzora ter predvidevanje tveganj, HACCP v obratih …)
 • Samonadzor
 • Obveznost izobraževanja zaposlenih v živilski stroki

Higiena

 • Preventivni ukrepi
 • Prevzem surovin in proizvodov
 • Transport in higiena transporta
 • Osebna higiena (delovna obleka, zdravstvene zahteve za delavce: higiena rok, medicina dela, klicenoštvo)
 • Higiena in nadzor skladišča
 • Shranjevanje živil
 • Delovna higiena (čiščenje, odvoz odpadkov, pitna voda, dezinfekcija)
 • Pomen čiste vode
 • Uporaba kemikalij v živilih in pri čiščenju
 • Plan čiščenja v kuhinjah in spremljajočih prostorih (uporaba različnih sredstev)
 • Onesnaženje živil
 • Okužbe in zastrupitve s hrano (pravilen postopek ravnanja)
 • Priprava/obdelava surovin in proizvodov
 • Križanje čistih in nečistih poti
 • Kritične temperature (kontrolne in kritične točke pri procesu priprave živil)
 • Ravnanje z odpadki
 • Obvladovanje škodljivcev v živilskih obratih

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.