Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Varnost in kakovost pitne vode po sistemu HACCP
SEMINAR

Varnost in kakovost pitne vode po sistemu HACCPPošljite povpraševanje

Predstavitev

Pitna voda ne sme vsebovati mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih onesnaženj, ki bi ogrožala zdravje ljudi. Zato mora biti varnost in kakovost pitne vode zagotovljena v celotni verigi, od izvira in preko sistema javnega vodnega omrežja do končnega uporabnika – naj bodo to prebivalci ali proizvodna podjetja, ki v delovnih procesih uporabljajo pitno vodo. Še večja odgovornost je pri nosilcih živilske dejavnosti, kjer morate posebno pozornost nameniti spremljanju in zagotavljanju zdravstveno ustrezne pitne vode ter upoštevati vse zahteve živilske zakonodaje. Nadzor na obravnavanem področju izvajajo različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost in varnost pitne vode po sistemu HACCP.

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor pitne vode morate upoštevati področno zakonodajo, ravnati v skladu z dobrimi praksami ter biti seznanjeni z novostmi. Vse to boste izvedeli na strokovnem seminarju.


Pridružite se nam, da boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in izvajali vse postopke zagotavljanja varnosti in kakovosti pitne vode ter ostalih spremljajočih aktivnosti (preventivni in korektivni ukrepi, čiščenje, usposobljenost zaposlenih, vodenje dokumentacije …);
 • pravilno upoštevali določila sistema HACCP za pitno vodo, smernic za varno delo z živili ter temeljev dobre higienske prakse v vseh fazah zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode;
 • strokovne novosti in aktualne pristope usposabljanja zaposlenih enostavno uvedli v prakso vašega ponudnika pitne vode ali živilsko-prehranskega podjetja.

Odgovorili bomo na VAŠA konkretna vprašanja. Pošljite jih že pred seminarjem na naslov: petra.ertl@zfm.si.


Kdo se mora udeležiti seminarja?

Namenjen je zaposlenim v komunalnih podjetjih, pridelovalnim in predelovalnih podjetjem v živilski industriji, zaposlenim v gostinski dejavnosti, osebju v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorjem prehrane ter zdravstveno-higienskega režima in vodjem kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, prav tako živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja zdravstvene ustreznosti pitne vode, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vse, ki jih to področje zanima.


S čim so bili posebej zadovoljni udeleženci prejšnje izvedbe?

Posebej sem bila zadovoljna z zelo nazornim predavanjem, predstavitvami. Predavateljici sta bili dostopni za vsa vprašanja. Zelo zanimiv je bil prikaz dejanske analize vode.
(Špela Maček, Komunalno podjetje Logatec)

Predavanje je povezano s prakso, kar je zelo pohvalno.
(Darja Pospeh, Sinet d.o.o. Hrastnik)

S prikazom meritev in predstavitvijo vodarne.
(Anton Rožman, Komunala Radgona)

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

 • Nacionalni in evropski pravni predpisi, ki urejajo varnost in kakovost pitne vode
 • Odgovornost ponudnika pitne vode
 • Dejavniki varnosti procesa oskrbe
 • Notranji nadzor za zagotavljanje varnosti pitne vode po sistemu HACCP
 • Odgovornost živilsko-prehranskega podjetja in obrata javne prehrane
 • Notranji nadzor po sistemu HACCP
 • Preventivni ukrepi in vzorčenje
 • Pravilno ukrepanje v primeru neskladnosti
 • Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.