Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Nova arhivska zakonodaja in praksa
PRIROČNIK

Nova arhivska zakonodaja in praksa


Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Ni pomembno, ali ste veliki ali majhni, zasebna ali javna ustanova – vsi ste potencialna tarča napadov. Miselnost »To se nam ne more zgoditi …« je bistveno ogrozila ali celo pokopala marsikatero podjetje …

Vsako podjetje ali organizacija mora poskrbeti za pravilno, varno in dolgoročno ustrezno hrambo tiskanega in digitalnega gradiva (računi, pogodbe, klasična in e-pošta, kadrovska in računovodska dokumentacija …), s katero javnopravne osebe dokazujejo izvajanje storitev in delovnih procesov.

Stalne izzive temu pa povzroča predvsem hiter razvoj digitalizacije, zahteve glede varstva osebnih podatkov in zagotavljanja informacijske varnosti ter pogoste spremembe arhivske zakonodaje. Z razvojem digitalizacije prihajajo tudi novi pravni predpisi, ki določajo obvezne ukrepe na področju informacijske varnosti, med najpomembnejšimi sta Zakon o informacijski varnosti s predlogi podzakonskih aktov in Uredba o informacijski varnosti v državni upravi. Na podlagi tega morate sprejeti določene ukrepe in voditi predpisane postopke.

Praktične napotke za zakonodajno skladno upravljanje dokumentacije smo v sodelovanju z Arhivom RS in drugimi strokovnjaki s področja arhivistike in informatike zbrali v portalu s priročnikom.

AKTUALNO – NOVA ZAKONODAJA NA PODROČJU INFORMACIJSKE VARNOSTI!

Novi predpisi in predlogi, ki so šele v postopku sprejemanja, bodo vsekakor bistveno vplivali na obveznosti zavezancev, saj določajo nove rešitve, dolžnosti in postopke. Avtorica in strokovna urednica dr. Tatjana Hajtnik predstavlja rešitve, ki jih prinaša arhivska zakonodaja in zakonodaja s področja informacijske varnosti.

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi in standardi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja po zahtevah nove zakonodaje.

Priročnik vam zagotavlja tudi dostop do portala e-Dokumentacija in s tem:

 • vzorce dokumentacije,
 • ažurno spremljanje zakonskih in strokovnih novosti,
 • strokovne komentarje in odgovore na vprašanja,
 • zbirko pravnih predpisov z vseh področjih dela.

Ob naročilu prejmete bon za 20 % popust, ki ga lahko uveljavljate ob prijavi na kateri koli enodnevni seminar.

Online izdaja vključuje:

 • - Dostop do portala E-DOKUMENTACIJA
 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Vsebina

Pravni predpisi

 • Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Hramba in upravljanje dokumentov v organizacijah

 • Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov pri dokumentaciji v kadrovski službi
 • Dolgoročna hramba
 • Notranja organizacija, vloge in usposobljenost osebja

Varstvo tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

 • Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke
 • Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov
 • Varovanje osebnih podatkov iz prakse delodajalcev
 • Dvig ozaveščenosti zaposlenih o pomenu varstva osebnih podatkov
 • Preventivni ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
 • Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih
 • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Smernice glede izvajanja videonadzora

Infomacijska varnost

 • Splošno o informacijski varnosti
 • Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti
 • Zahteve za zagotavljanje informacijske varnosti pri zajemu in e-hrambi
 • Varovanje informacij v organizacijah

Urejenost trga ponudnikov opreme in storitev

 • Registracija ponudnika opreme in storitev
 • Certifikacija opreme in storitev

Zanimive teme

 • E-hramba v oblaku
 • Kaj mora vodstvo vedeti o e-hrambi?
 • Poslovanje z e-računi

DOKUMENTACIJA NA PORTALU e-Dokumentacija

Vzorci dokumentov

 • Vzorec določitev zahtev za e-hrambo
 • Vzorec fizično in tehnično varovanje prostorov in opreme
 • Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom
 • Vzorec upravljenje varnostnih incidentov
 • Zahtevek za registracijo ponudnika storitve
 • Zahtevek za certifikacijo strojne opreme
 • Zahtevek za certifikacijo programske opreme
 • Zahtevek za certifikacijo storitve
 • Zahtevek za registracijo ponudnika strojne in programske opreme storitve
 • Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev
 • Izjava o zaupnosti za zaposlene v javni upravi
 • Izjava o zaupnosti za zaposlene v podjetjih
 • Klasifikacijski načrt za podjetja-1
 • Klasifikacijski načrt za podjetja-2
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za manjše organizacije (podjetja in organe javne uprave)
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za večje organizacije (podjetja in organe javne uprave)
 • Načrt periodičnega preverjanja izvajanja notranjih pravil
 • Poročilo o presoji izvajanja notranjih pravil
 • Poročilo o presoji izvajanja notranjih pravil o spremembah in potrebni presoji skladnosti z ZVDAGA 1
 • Poročilo o presoji izvajanja notranjih pravil o spremembah in potrebni presoji skladnosti z ZVDAGA 2
 • Podatki o notranjih pravilih na zahtevi za njihovo potrditev
 • Podatki o notranjih pravilih na zahtevi za njihovo potrditev - lastna NP
 • Popis informacijskih virov
 • Postopek upravljanja z dostopnimi pravicami do sistema za hrambo gradiva
 • Sistem upravljanja varovanja informacij - SUVI
 • Krovna informacijska varnostna politika
 • Primer zajema metapodatkov v postopku masovne digitalizacije
 • Primeri opisov kontrole ureditve gradiva pred zajemom v digitalno obliko
 • Postopek dodelitve uporabniškega imena in gesla
 • Navodila za upravljanje z gesli
 • Izjava o zaupnosti (za primer naročanja storitev pri zunanjem izvajalcu)
 • Kontrolni seznam za pripravo NNP
 • Kontrolni vprašalnik za pomoč pri pripravi e-hrambe
 • Kontrolni vprašalnik - analiza trenutnega stanja
 • Poročilo o predhodni pripravi na zajem in e-hrambo
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi - Vzorec 1
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov - Vzorec 2
 • Roki hranjenja gradiva v javni upravi
 • Roki hranjenja gradiva
 • Pravilnik hranjenja gradiva
 • Signirni načrt
 • Primer opisa postopka pretvorbe v obliko za dolgoročno hrambo
 • Primer opisa postopka zajema gradiva v digitalno obliko
 • Primeri opisov strukturne ureditve gradiva pred zajemom v digitalno obliko
 • Zahteva za potrditev notranjih pravil
 • Popis uničenega gradiva
 • Zakonodaja, standardi in dokumenti (spletna povezava)
 • Program: Izračun stroškov upravljanja z gradivom
 • Seznam dokumentov NP
 • Seznam odgovornih oseb NP
 • Krovna IVP z ETZ
 • Krovni dokument NP z ETZ
 • ETZ različica 2.1 - 1. del
 • ETZ različica 2.1 - 2. del
 • ETZ različica 2.1 - 3. del
 • Primerjalna tabela ETZ 2.0 - ETZ 2.1
 • Vzorec vodenja dosjeja evidenc
 • Pojmovnik - primerjava definicij pojmov ZVDAGA in ZVDAGA-A
 • Kontrolni seznam za izvedbo presoje vplivov na zasebnost
 • Kontrolni seznam osnovne varnostne kontrole za zavarovanje osebnih podatkov
 • Brošura Dosje evidence in kako do njega
 • Primeri pretvorbe dokumentov
 • Kontrolni seznam za MkiFormat

Klasifikacijski načrti

 • Priloga - Enotni klasifikacijski načrt z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
 • Priloga - Enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe samoupravnih lokalnih skuponosti v Republiki Sloveniji
 • Priloga - Enotni načrt klasifikacijskih znakov z roku hrambe za centre za socialno delo
 • Priloga - Zbiralni klasifikacijski načrt za razvrščanje gradiva v javni upravi z roki hranjennja dokumentarnega gradiva
 • Priloga - Del klasifikacijskega načrta za dokumentacijo v kadrovski službi

Brušure

 • Priprava, sprejem in potrditev notranjih pravil ter njihovo izvajanje
 • Smernice - Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.