Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Usposabljanje internih izobraževalcev
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Usposabljanje internih izobraževalcev

Predavatelj: mag. Suzana Ester Car


Cena:
890,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Notranja usposabljanja so ena najučinkovitejših in hkrati najcenejših oblik prenosa znanja v organizacijah, a pogosto tudi najbolj zanemarjena. Eden od razlogov je nedvomno tudi ta, da naši najboljši strokovnjaki niso nujno tudi dobri “prenašalci znanj”. Za slednje so namreč potrebne posebne veščine, metode in taktike, ki pa se jih v veliki meri lahko tudi priučimo.

Prav s tem namenom za podjetja in organizacije izvajamo nov izobraževalni program.


Po usposabljanju bodo udeleženci znali:

 • uporabiti učinkovita orodja in tehnike za samozavestnejši nastop,
 • prepoznati in uporabiti ustrezne učne oblike, pristope in metode za čim uspešnejše in učinkovito učenje,
 • v praksi uporabiti različne pristope glede na učne stile in percepcijo udeležencev,
 • udeležencem vaših internih izobraževanje zagotoviti učenju prijazno okolje, v katerem se bodo le-ti učili hitreje in bolj učinkovito.

Koristi uposabljanja za organizacijo:

Usposobljeni notranji izobraževalci zagotavljajo bistveno uspešnejši prenos znanja znotraj organizacije. Slednja s tem poskrbi za učinkovito uporabo notranjih virov in znanja v podjetju in že ob prvih internih izvedbah bistveno zniža stroške najema zunanjih izvajalcev. Učinkovit prenos znanja znotraj organizacije zagotavlja pomembno konkurenčno prednost.

Potek usposabljanja:

Moduli so zasnovani zelo praktično in kombinirajo individualno in skupinsko delo. Del vsebin bodo udeleženci tako lahko usvojili individualno, takrat, ko jim najbolj ustreza, na skupnih srečanjih pa bomo pridobljena znanja in veščine še dodatno poglobili in preizkusili v praksi. Ker velja, da vaja dela mojstra (tudi pri osebah, ki prenašajo znanje) želimo udeležencem omogočiti, da bodo pred svojim prvim naslednjim “nastopom” imeli že nekaj (dodatne) kilometrine.

V okviru usposabljanja notranjih izobraževalcev bodo udeleženci:

 • spoznali osnove celovitega pristopa k izobraževanju ter
 • različne pristope za učinkovito in uspešno, udeležencem prijazno učenje,

zaradi tega bodo v prihodnje tudi najbolj zahtevni udeleženci iz vašega podjetja lahko pohvalili vaša interna izobraževanja.

Način dela:

Večino metod, pristopov, oblik in sodobnih pripomočkov za učenje bodo udeleženci med samim izobraževanjem že preskusili in/ali občutili v praksi. Delo bo potekalo v manjših skupinah. Skupino bomo izkoristili tudi kot “testno skupino” bodočih udeležencev vaših internih usposabljanj, s pomočjo katerih bodo udeleženci programa vadili in nabirali zelo potrebne izkušnje in povratne informacije. Za udeležence programa to pomeni več uspeha, manj treme in boljše odzive pri predajanju znanja. Za podjetja pa začetek izgradnje profesionalnega tima internih izobraževalcev in bolj pogosta izobraževanja znotraj podjetja.

Med drugimi bodo udeleženci v praksi preskusili sledeče učne oblike in metode:

 • delo na daljavo,
 • uporaba vprašalnikov za učenje,
 • obrnjeno učenje,
 • študija primera,
 • delo z besedilom,
 • viharjenje možganov,
 • reševanje problemov,
 • razlaga, prikaz,
 • trening,
 • uporaba vizualnih pripomočkov: power point, listna tabla, video, besedilo,
 • individualno delo,
 • delo v manjših skupinah in/ali parih.

Uposabljanje je namenjeno:

 • vašim strokovnjakom, ki potrebujejo dodatno podporo za bolj uspešno in učinkovito prenašanje znanja ali
 • vašim internim izobraževalcem, ki potrebujejo osvežitev ali nadgradnjo obstoječih veščin.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – delavnica

Proces izobraževanja

 • 5 korakov celovitega pristopa k usposabljanju
 • Individualni in skupinski razvojni načrti
 • Učne oblike in metode: prednosti in slabosti pri uporabi v praksi
 • Evalvacija uspešnosti in učinkovitosti usposabljanja
 • Kreiranje za učenje spodbudnega okolja
 • Sodobni pripomočki in metode za vključevanje udeležencev v proces učenja

2. modul – individualno delo na daljavo

O učenju in procesu notranjega izobraževanja

3. modul – delavnica s treningom

Od poslušanja k učenju

 • Kako vključiti vse "3 možgane” in obe možganski polovici udeležencev v učenje
 • Naravni proces učenja: 4mat model in uporaba pri izvedbi usposabljanj
 • Različni stili percepcije in učenje
 • Uporaba Zlatega kroga pri prenosu znanja
 • Kako do samozavesti pri prenosu znanja: “power posing” in uporaba v praksi
 • Kreiranje učenju prijaznega okolja: 5 principov možganom prijaznega učenja in upravljanje s stanji (udeležencev in izvajalca usposabljanja)

4. modul – interaktivni seminar

Time management

Dostop prejmete na vaš email naslov

 • Upravljajte čas - ne on vas
 • Doseganje ciljev - začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

ZAKLJUČEK:

Zaključek usposabljanja – projektna naloga

 • V okviru usposabljanja udeleženci opravljajo projektno nalogo na osnovi obravnavanih tematik, ki se prilagodi konkretni situaciji njihove organizacije. Naloga se pošlje po epošti do dogovorjena roka. Ves čas poteka usposabljanja imajo udeleženci dostop do trenerja. Oddano nalogo pregleda predavateljica in po potrditvi udeleženec prejme certifikat Interni izobraževalec.

 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.