Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstevCena:
1.190,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Čeprav obstaja veliko načinov za financiranje tvegane inovacijske dejavnosti, so po mnogih kriterijih najboljša izbira nepovratna sredstva. Posamezen razvojni projekt lahko dobi do dva milijona evrov spodbude! (Vir: Finance, 5.1.2018)

Možnosti za uspešno prijavo si lahko bistveno povišate, če prijavite projekt, ki:

 • je dobro premišljen in zadostuje vsem kriterijem razpisa,
 • prepriča, da boste prispevali k uresničitvi evropskih ciljev,
 • omogoči ocenjevalcu, da iz prijavne dokumentacije prepozna kredibilnost vašega podjetja in projekta.

Prijavitelji na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev se soočate s težavami, kot so:

 • izbira primernega razpisa,
 • uporaba ustrezne terminologije,
 • izbor primernih partnerjev projekta,
 • priprava projektne vloge, ki bo prepričala razpisnika,
 • in premalo izpostavljen učinek projekta na industrijski oz. znanstveni napredek.

Ravno za vas organiziramo že 20. izvedbo izjemno uspešnega izobraževanja za pridobitev nepovratnih sredstev:

Upoštevali smo izzive, s katerim se soočate – z izkušenimi praktiki na tem področju organiziramo izobraževanje: Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

Kot strokovnjak za pripravo in izvedbo EU projekta na razpis boste:

 • znali izbrati primeren razpis;
 • projekte laže in hitreje financirali z nepovratnimi sredstvi;
 • pravilno nastavili in izvedli vsebinski ter finančni del projekta.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili CERTIFIKAT Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev v slovenščini in angleščini, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Program sestavljajo 4 moduli:

 • tri celodnevne delavnice, kjer boste na podlagi praktičnih primerov in možne samostojne priprave projektov nepovratna sredstva uspešneje izkoriščali;
 • obsežno študijsko gradivo, ki vam bo služilo kot orodje za pripravo in izvedbo projektov.
Po končanju programa lahko pridobite tudi certifikat Združenja delodajalcev Slovenije in Združenja za razvoj znanja, Manager evropskih projektov. Več informacij o certificiranju za menedžerja evropskih projektov dobite na spletni strani: http://zrz.si/seznam-dodatnih-kvalifikacij/vodenje/

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Beno Stern

Predavatelj, Beno Stern

Vsebina

1. MODUL – študijsko gradivo za prijavo na razpise in izvajanje EU projektov
Gradivo prejmete na delavnici 21. marca 2018

 

 • Predstavitev centraliziranih in decentraliziranih programov
 • Usmeritve pri pripravi prijave na razpis
 • Priprava prijave na razpis (načrtovanje projektne prijave, razvoj ideje in primernost ideje, izbira programa za prijavo, sestava projektne ekipe, načrtovanje človeških, materialnih in finančnih virov ter časovno načrtovanje)
 • Koordinacija, nadzor nad izvedbo in poročanje o projektu

2. MODUL – delavnica: Idejna zasnova projekta in priprava projekta na zalogo
21. marec 2018

 

Predavatelj: Beno Stern, MBA

 • Politični okvir pridobivanja evropskih sredstev s predstavitvijo evropskih politik in usmeritvami za pripravo uspešnega projekta
 • Finančni okvir in viri nepovratnih sredstev (praktična predstavitev programov in skladov s poudarkom na ciljih, upravičencih in višini sredstev)
 • Projektni okvir in priprava administrativnega, vsebinskega in finančnega dela projekta (ozadje projekta, cilji, aktivnosti, rezultati, sestava interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji, finančna konstrukcija, terminski načrt izvedbe)
 • Konzerviranje projektnih idej (priprava projektov na zalogo)
 • Praktična izdelava projektnih idej na zalogo (idejni osnutek, logični okvir, terminski načrt, finančni načrt)

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

3. MODUL – delavnica: Izpolnjevanje razpisne dokumentacije in vodenje projekta
28. marec 2018

 

Predavatelj: Beno Stern, MBA

 • Praktična izdelava projektov na zalogo – opozorila na napake slušateljev v praksi
 • Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
 • Iskanje primernih partnerjev, njihova preveritev ter določitev vsebinske in finančne vloge partnerja
 • Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi
 • Izpolnjevanje razpisne dokumentacije (konkretna priprava vsebinskega in finančnega dela projekta)
 • Administrativno, finančno in vsebinsko vodenje projekta:
 • sestava projektne skupine in odgovornost partnerjev v skladu s pogodbo,
 • razlike med centraliziranimi in decentraliziranimi programi,
 • orodja za spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, porabo sredstev in izvajalci.

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

4. MODUL – delavnica: Vodenje in revizija projekta ter primer dobre prakse
4. april 2018

 

Predavatelji: mag. Sabina Žakelj Pediček, mag. Sašo Kulašič in Barbara Šubic

 • Administrativno, finančno in vsebinsko vodenje projekta:
 • posebnosti priprave vsebinskih in finančnih poročil glede na posamezne programe,
 • komunikacija med projektnim vodjem in računovodjem,
 • priprava zahtevkov za financiranje in dinamika izplačil.
 • Revidiranje projektov:
 • revizija naročnika projekta,
 • ugotovitve iz revizij.
 • Primer dobre prakse pridobitve nepovratnih sredstev

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Zaključek usposabljanja: Preverjanje znanja in prejem potrdila o usposabljanju
13. april 2018

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev

Potek izobraževanja

Obseg izobraževanja

Program obsega štiri module:
 • tri celodnevne delavnice, kjer boste na podlagi praktičnih primerov in samostojne priprave projekta nepovratna sredstva uspešneje izkoriščali;
 • obsežno študijsko gradivo, ki vam bo služilo kot orodje za pripravo in izvedbo projektov.

Potek

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev. 
 • Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur.
 • Da znanje osvojite in da boste na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev uspešni, je zaželeno, da tudi aktivno sodelujete. Priporočamo, da po prvi delavnici samostojno pripravite nabor projektov na zalogo. Podrobna navodila in usmeritve prejmete na delavnicah. Na drugi delavnici boste prejeli strokovne pripombe na vaš izdelan nabor projektov na zalogo.
 • Znanje boste sproti utrjevali z vprašanji za razmislek, odgovore nanje in dodatna pojasnila boste dobili na delavnicah.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev v slovenščini in angleščini, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.
 • Pridobljena znanja na tem izobraževanju vam omogočajo, da pridobite tudi certifikat Združenja delodajalcev Slovenije in Združenja za razvoj znanja, Manager evropskih projektov. Več informacij o certificiranju za menedžerja evropskih projektov dobite na spletni strani: http://zrz.si/seznam-dodatnih-kvalifikacij/vodenje/ 

Program je namenjen

Vsem, ki iščete in želite prejeti nepovratna sredstva in tudi vsem, ki ste že prejeli nepovratna sredstva za financiranje vaših projektov.

Način izvedbe programa

Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, zato imate udeleženci možnost izdelati svoje projekte na zalogo. Na vaše izdelane projekte prejmete strokovne pripombe. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Študijsko gradivo vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Lokacija

Lokacija

Računovodska hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani


 


Mnenja udeležencev

Mnenja udeležencev preteklih izobraževanj:

 

“Posebej bi želela pohvaliti sistematičnost podajanja, dobro pripravljene materiale, trud in spodbude k delu.”
mag. Alenka Cajnkar, Mariborski vodovod d.d.

“Ta srečanja in predavanje, delavnice sem z veseljem spremljala in sem rada prihajala k vam, ker sem se ogromno naučila v tako domačem okolju, ki ste nam ga pripravili. Zelo mi je žal, da je konec. Posebej bi želela pohvaliti predavatelje, tematiko, organizacijo in skrb za udeležence.”
Bači Zsuzsanna, Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

“Zelo koristno je bilo delo na primerih. Izobraževanje priporočam tudi ostalim.”
Jasmina Pinoza, Javni zavod Ljubljanski grad

“Posebej bi želela pohvaliti pripravljenost predavateljev za pomoč pri delu ter trike in namige, ki sem jih pridobila.”
Tatjana Knapp, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

“Seminar je bil zame zelo koristen, še zlasti prvi in tretji dan. Priporočam udeležbo na tem izobraževanju še ostalim.”
Janez Bauer, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

“Še enkrat hvala za odlično pripravljen izobraževalni program Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih iz EU sredstev.”
Irina Zgonec Rožej, Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

“Najlepša hvala za vse. To izobraževanje je bilo v celoti zelo pozitivno, veliko znanja, motivirajoče – v glavnem veliko pozitivne energije.”
Paula Kolenko, Ministrstvo za finance, Generalni sekretariat, Služba za informacijsko tehnologijo in storitve

 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.