Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Kontrolna mapa Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v praksi
KONTROLNA MAPA

Kontrolna mapa Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v praksi


Cena:
248,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Vsaka organizacija mora poskrbeti za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev poslovanja v primeru različnih varnostnih incidentov.

Načrt neprekinjenega poslovanja, v katerem boste vnaprej predvideli morebitna tveganja in zaposlene poučili o potrebnih ukrepih, je ključen dokument zaščite poslovanja vsake organizacije. Javnopravnim osebam in ponudnikom storitev e-hrambe in podjetjem, ki opravljajo za družbo bistvene storitve (bančništvo, zdravstvo, promet, dobava vode in energije, preskrba s hrano …), pa načrt neprekinjenega poslovanja predpisuje tudi zakonodaja.

V sodelovanju s strokovnjaki na področju informacijske varnosti in kriznega menedžmenta izdajamo kontrolno mapo Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v praksi - Pravne podlage, strokovna pojasnila in praktični napotki za vodenje postopkov in vzorci obvezne ter priporočljive dokumentacije.

Praktični napotki:

 • razlage zakonodajnih obveznosti,
 • strokovna pojasnila,
 • nasveti navodila za vodenje postopkov.

Vzorci dokumentacije:

 • kontrolni vprašalniki,
 • kontrolni seznami,
 • vzorci načrta neprekinjenega poslovanja za manjše in večje organizacije,
 • vzorci ocene tveganj,
 • analize poslovanja.

S pomočjo kontrolne mape boste:

 • poznali in predvideli varnostna tveganja in izvajali ustrezen načrt neprekinjenega poslovanja ↦ uporabite priporočila in navodila za postopke za sprejem konkretnih pravil in ukrepov;
 • pravilno reagirali v primeru varnostnega incidenta in minimizirali škodo za nastanek prekinitve poslovanja ↦ preko enostavnih, strokovnih in preglednih navodil, na kaj morate biti posebej pozorni in katerih napak si ne smete privoščiti;
 • sprejeli obvezne in priporočljive načrte, pravilnike in zahtevano dokumentacijo ↦ uporabite praktične napotke in vzorce iz zbirke obveznih in priporočljivih dokumentov.

Kontrolna mapa je zasnovana tako, da lahko vanjo shranjujete vso dokumentacijo in zapise (načrte, kontrolnike, analize, zapisnike, dokazila, sporočila, dopise …), kar vam omogoča celovit pregled in trajno shranjevanje na enem mestu.

KAJ DOBITE:

 • - A4 mapa s strokovnimi podlagami za arhiviranje dokumentacije
 • - Digitalne vzorce za takojšnjo uporabo
 • - Online izdajo celotne vsebine
 • Enostavna navigacija

  Hitro iskanje

  24 urni dostop z vsemi napravami

Vsebina

MAPA

 • Pregled pravnih podlag za uvedbo sistema neprekinjenega poslovanja (gospodarske družbe in javni sektor):
  • Zakon o informacijski varnosti
  • Uredba o informacijski varnosti v državni upravi
  • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
  • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
  • Enotne tehnološke zahteve
 • Zakaj in kdaj uvesti sistem neprekinjenega poslovanja
 • Varnostni incidenti, ki ogrožajo poslovanje organizacije – kateri varnostni incidenti so bolj ali manj verjetni?
 • Standard za neprekinjeno poslovanje ISO 22301, kako in do kakšne mere ga uporabljati v praksi
 • Varovanje informacij in neprekinjenega poslovanja organizacije
 • Popis sredstev in delovnih procesov v organizaciji, analiza vpliva varnostnih incidentov na poslovanje, ocena tveganja
 • Varnostne politike v organizaciji
 • Kako izvajati sistem neprekinjenega poslovanja po zahtevah standarda:
  • Priprava politike neprekinjenega poslovanja
  • Priprava strategij neprekinjenega poslovanja
  • Priprava analize vpliva na poslovanje
  • Priprava ocene tveganja
  • Priprava načrtov neprekinjenega poslovanja
  • Priprava spremljanja SUNP
  • Notranja presoja in vodstveni pregled
 • Kako vzpostaviti sistem neprekinjenega poslovanja
 • Upravljanje varnostnih tveganj – zakaj potrebujemo zaščito, kaj bomo ščitili, proti čemu oziroma komu se bomo zaščitili, kako bomo ščitili
  • Analiza tveganj
  • Identifikacija virov/sredstev (inventura, popis inventarja)
  • Vrednotenje virov/sredstev
  • Razpoznavanje groženj
  • Izračun vpliva ali finančne škode
 • Načrtovanje neprekinjenega poslovanja:
  • Koraki načrtovanja
  • Skupina za načrtovanje
  • Kritične funkcije organizacije
  • Odziv na varnostni dogodek in okrevanje
  • Interventna skupina
  • Ponovna vzpostavitev normalnega delovanja
 • Krizno upravljanje
  • Zaznava dogodka/incidenta
  • Ocena dogodka/incidenta
  • Odziv na dogodek/incident (eskalacija) – odnosi z javnostjo
  • Ukrepanje/aktiviranje skupine za upravljanje incidentov (sprožitev NNP)
  • Ocena posledic
  • Učenje na podlagi incidentov
 • Vzdrževanje ažurnosti načrta neprekinjenega poslovanja

VZORCI

 • Seznam pravnih predpisov
 • Poslovnik vodenja organizacije – vzorec
 • Fizično in tehnično varovanje prostorov in opreme – vzorec
 • Upravljanje varnostnih incidentov – vzorec
 • Analiza vpliva varnostnih incidentov na poslovanje organizacije – vzorec
 • Ocena tveganja – vzorec
 • Kontrolni seznam za pripravo načrta neprekinjenega poslovanja
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za manjše organizacije (podjetja in javnopravne osebe) – vzorec
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za večje organizacije (podjetja in javnopravne osebe) – vzorec
 • Upravljanje neprekinjenega poslovanja (UNP) – izvedbeni načrt aktivnosti
 • Vzorci pisne in ustne komunikacije z mediji – krizno komuniciranje
 • Postopkovniki za pregledno prikazane priporočene ukrepe

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.