Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Malica javni sektor

malica javni sektor
Malica v javnem sektorju… Koliko znaša?
Malica javni sektor Znesek
Regres za prehrano za javne uslužbence od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
3,99  EUR

Malica za javni sektor med delom pomeni povračilo stroškov prehrane in trenutno znaša 3,99 evra (stanje maja 2021). Pripada javnemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu, pri čemer se kot dan prisotnosti na delu šteje, če delavec dela več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.

Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da javni uslužbenec dnevno opravi več kot osem ur delovne obveznosti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več kot osem ur, določi tako, da se število ur mesečne delovne obveznosti deli z osem. Če pa javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko polnega delovnega časa (nadure), mu za vsakih izpolnjenih osem ur dela preko polnega delovnega časa pripada znesek regresa v višini 3,99 evra.

Urejena je tudi situacija, ko ima javni uslužbenec zagotovljeno brezplačno prehrano med delom. V tem primeru ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane, pri čemer se koriščenje brezplačne prehrane in izplačilo regresa za prehrano izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za prehrano, javnemu uslužbencu pripada izplačilo razlike do višine zneska regresa za prehrano.

Novost je ureditev, ko je javni uslužbenec na službenem potovanju in ni upravičen do dnevnice, ker službeno potovanje ni trajalo več kot dvanajst ur. V takem primeru je treba upoštevati naslednje:

  • za osem ur službene poti, ki pomeni praviloma enako časovno obdobje, kot je redna delovna obveznost, mu pripada regres za prehrano,

  • če pa je službeno potovanje trajalo več kot osem in do dvanajst ur, mu za čas od osem do dvanajst ur pripada dodaten regres za prehrano.

Navedena ureditev izhaja tudi iz Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), Uradni list RS, št. 54/12, ki se glede 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike (Uradni list RS, št. 40/12) glasi:

»V primeru službene poti, ki traja manj kot 12 ur, zdravniku za čas do 8 ur službene poti pripada regres za prehrano enako kot za zdravnike, ki niso na službeni poti. Za čas službene poti od 8 do 12 ur pa mu poleg tega pripada še en dodaten regres za prehrano.«

Več si lahko preberete v našem priročniku s portalom Zakon o delovnih razmerjih v praksi:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja