Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Koncept ravnanja z odpadki v Celjski regiji

Sistem ravnanja z odpadki v R-CERO Celje je bil izveden v več fazah in na več lokacijah, skupno pa je bil zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve iz sprejete zakonodaje na področju varovanja okolja ter predvideva in zagotavlja:

 

 

 • zmanjševanje količin odpadkov na izvoru,
 • ponovno uporabo,
 • snovno izrabo odpadkov,
 • energijsko izrabo odpadkov in
 • deponiranje preostanka odpadkov.

 

V praksi to pomeni, da se v zaporedju izvajajo naslednje aktivnosti, ki jim je bilo treba zagotoviti ustrezno tehnološko podporo:

 

 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • sortiranje posameznih ločeno zbranih frakcij odpadkov,
 • kompostiranje ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov,
 • mehansko-biološka predelava preostanka komunalnih odpadkov in ločevanje lahke (gorljive) frakcije (LF) in težke (inertne) frakcije (TF) odpadkov,
 • sežig lahke frakcije odpadkov in blata (mulja) s komunalne čistilne naprave odpadnih voda,
 • odlaganje pepela in biološko stabilizirane težke frakcije na odlagališču odpadkov.

 

Cilji energijske izrabe oziroma termične obdelave odpadkov v trajnostnem smislu pa so:

 

 • zmanjšanje prostornine in mase odloženih odpadkov,
 • izkoriščanje energetskega potenciala odpadkov za soproizvodnjo toplote in elektrike,
 • proizvodnja energije iz obnovljivih virov,
 • zmanjšanje količine toplogrednih plinov in
 • varno odstranjevanje blata iz centralne čistilne naprave Celje.

 

V Celju je v okviru celovitega sistema ravnanja z odpadki predviden povezan sistem, ki je predstavljen na sliki 1.

8

Shema na sliki 1 predstavlja potek skupnega snovnega toka komunalnih odpadkov za celotni sistem, ki je bil v celoti zaključen (izgrajen) in je začel poskusno obratovati jeseni 2008. Tudi tehnološki procesi si sledijo na način, kot je prikazano na sliki 1. R-CERO Celje je bil zgrajen v treh fazah, pri čemer sta zadnji dve fazi potekali istočasno. Je na dveh lokacijah, saj je bilo treba za racionalno izrabo toplotne energije odpadkov umestiti objekt za termično izrabo v mesto.

ENERGIJA ODPADKOV SAVINJSKE REGIJE ZA DALJINSKO OGREVANJE CELJA

Termična izraba odpadkov predstavlja zaključno fazo celovitega ravnanja z odpadki pred odlaganjem in je sestavni del hierarhične obravnave odpadkov, kot ga zagovarjata Evropska unija v svojih smernicah in Republika Slovenija. Sistem termične izrabe je načrtovan za odstranitev celotne količine lahke frakcije, ki se proizvaja v R-CERO Celje, in blata s centralne čistilne naprave odpadnih komunalnih voda Celje.
V postopek termične izrabe odpadkov vstopa do 20.000 ton na leto predhodno obdelanih komunalnih odpadkov v obliki lahke frakcije, s kurilno vrednostjo med 16 in 20 MJ/kg, ter do 5.000 ton na leto blata centralne čistilne naprave komunalnih odpadnih voda z največ 30 % suhe snovi, katerega kurilna vrednost lahko znaša med 0,35 in 3,5 MJ/kg. Skupna kurilna vrednost mešanice znaša med 12 in 16 MJ/kg. Vrsta in količina odpadkov, ki jih je mogoče termično izrabljati, sta natančno določeni v okoljevarstvenem dovoljenju.
Lahko frakcijo tvorijo gorljive sestavine odpadkov, in sicer: tekstil, karton, papir, umetne mase, les in gorljivi izolacijski materiali. Podrobne lastnosti teh sestavin, pomembnih za zgorevanje, so že bile predstavljene.

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja