Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Kilometrina javni sektor

KILOMETRINA NA SLUŽBENI POTI ZA JAVNI SEKTOR

Kilometrina javni sektor
Kilometrina javni sektor

Pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela določa ZDR-1 v 130. členu. To pomeni, da ta pravica pripada zaposlenim tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Skladno z zakonodajo, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 se to pravico uredi s kolektivno pogodbo dejavnosti, lahko pa tudi s pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa ureditev s pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju ni možna, treba je upoštevati veljavne kolektivne pogodbe oziroma anekse, sklenjene po sprejetju ZUJF.

V javnem sektorju je povračilo stroškov prevoza na delo in z dela enotno urejeno v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, veljavnih od 1. junija 2012 dalje, in sicer v naslednjih:

Tabela: Cena litra 95 oktanskega bencina in obračunana kilometrina po postavkah

Obdobje od:

Cena litra neosvinčenega
motornega bencina 95
oktanov:

8%

18%

30%

1.5.2021 do 31.5.2021

1,17294

0,094

0,211

0,352

Uporaba lastnega avtomobila

Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je izjemoma, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela, mogoča samo na podlagi dogovora med delodajalcem in zaposlenim.

Kilometrina javni sektor 2019

Kilometrina se v javnem sektorju za stalno uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina. Za stalno uporabo lastnega avtomobila 30 odstotkov cene 95-oktanskega bencina za prevoženi kilometer.

Interni pravilnik

V internem pravilniku mora biti določeno, kdaj gre za občasno in kdaj za stalno uporabo osebnega avtomobila v službene namene. Če je za delojemalca organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz na delo in z dela, zaposlenemu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.

Kolektivna pogodb

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela je treba podrobneje opredeliti in določiti s kolektivnimi pogodbami dejavnosti ali poklicev . Za javne uslužbence, za katere povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne ureja kolektivna pogodba, in funkcionarje, pa z uredbo velja ZUJF.

Podrobno zakonodajo s komentarjem si lahko preberete tukaj:

kilometrina za javni sektor
Kilometrina za javni sektor v skladu z ZDR-1 za javni sektor

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja