Vodenje

Ali je medijska pozornost koristna?

Po škandalu Enron se je medijsko poročanje o menedžerjih in njihovem delovanju na globalni ravni okrepilo. Primerljiv učinek je imel tudi začetek aktualne gospodarske krize leta 2008, ki so jo po mnenju mnogih povzročili preveč samozavestni, preveč pohlepni in medijsko poveličevani direktorji. Bolj kot kdaj koli prej se je pokazalo, da včasih tako zaželena medijska pozornost lahko postane ovira, celo nevarnost, kadar poslovni rezultati...

Svetovalna rubrika avgust 2011

Vprašanje: Že nekaj časa spremljam vašo rubriko, sedaj sem se tudi jaz opogumila in vam pišem. Potrebujem nasvet v zvezi s svojo taščo. Z možem, s katerim sva skupaj deset let, imava tri otroke, ki sva jih v zakon pripeljala iz prejšnjih vez. Dobro se razumeva, otroci so skupaj od majhnega in se imajo radi. Naše življenje bi bilo skoraj popolno, če ga ne bi...

Absentizem in produktivnost

Absentizem je v najširšem smislu opredeljen kot vsakršna odsotnost z delovnega mesta ne glede na vzroke (prostovoljni oz. neprostovoljni absentizem) ali čas trajanja odsotnosti z dela. Najpogosteje pa se pojem absentizem nanaša na t. i. zdravstveni absentizem ali odsotnost z dela zaradi bolezni ali nege družinskega člana ipd.  Glede na trajanje odsotnosti se lahko upošteva vsaka odsotnost, bodisi cel dan ali nekaj ur. Državne institucije (ZZZS,...

Organizacijski razvoj (razvoj organizacij)

Organizacijski razvoj je načrtovan in sistematičen pristop k zagotavljanju dolgoročnega uspešnega delovanja organizacije. Organizacijski razvoj zajema sistemski pristop k zbiranju podatkov, diagnosticiranju, akcijskemu načrtovanju, v intervencijah in pri evalvaciji, z namenom spodbujanja skladnega delovanja organizacijske strukture, procesov, strategije, ljudi in kulture. Vključuje razvoj novih in inovativnih organizacijskih rešitev ter krepitev zmožnosti organizacije za samoobnavljanje in spreminjanje.