Vodenje

Prepričevalna sredstva po Aristotlu

Za Aristotla so bila pomembna tri prepričevalna sredstva, ki vplivajo na govornikovo prepričljivost: etos – govornikova osebnost in ugled, patos – način, oblika, kako govornik naveže stik z občinstvom, logos – razumsko dokazovanje. Po njegovem smo resnično prepričljivi samo takrat, ko v svojem nastopu združimo vsa tri prepričevalna sredstva. Nastop je namreč odvisen tako od strokovne (logos) in odnosne (patos) kot osebne (etos) ravni. Prav gotovo so pomembni...

Metode miselnih vzorcev (mind mapping)

Miselni vzorec Je učinkovit sistem beleženja naših misli na papir, kjer je v središču zapisana ključna beseda (misel, enota, snov ali tema) in predstavlja jedro ali centralno vejo priklepa t.i. miselnih vezi. Pomembnejše misli so blizu jedra, manj pomembne bolj ob robu miselnega vzorca.

Kako do publicitete

Med naštetimi načini promocije osebne blagovne znamke je v praksi najbolj razširjen prvi, torej načrtovano predstavljanje in pojavljanje v medijih, namen tega je ustvarjanje publicitete. Nekateri trženjski strokovnjaki menijo, da je možno iz vsakega menedžerja ustvariti blagovno znamko, če le dovolj načrtovano in dovolj vztrajno množično komunicirajo izbrane informacije o posamezniku, njegovih sposobnostih, osebnem slogu in poslovnih dosežkih. Pobuda za pogostejše medijsko pojavljanje običajno...

Zdravica gostitelja na poslovnem obedu

Na poslovnih obedih je navada, da si gost in gostitelj nazdravita. Zdravico povemo po glavni jedi in nazdravimo. Nazdravimo s penino ali vinom, če kdo ne pije alkohola, lahko nazdravi z vodo ali sokom. Najprej nazdravi gostitelj, gost pa odgovori na zdravico. »Trkanje s kozarci je prisotno le pri nazdravljanju z vinom, in to z udeleženci, ki sedijo levo in desno od nas. S...

Twitter kot orodje za trženje in navezovanje na posel

Neposredno trženje Objavljanje svojih proizvodov/storitev Najbolj očiten način promocije je objavljanje o (lastnem) podjetju ali blagovni znamki. Lastna stran na Twitterju je za podjetje seveda smiselna in tudi dobrodošla, vendar pa obstajajo različni načini, kakšno ustvariti oziroma kaj na njej objavljati. Najbolj se nam bodo obrestovale objave, ki bodo bralcu dajale dodano vrednost in bodo vsebovale kaj duhovitega, kreativnega ali preprosto drugačnega.