Varnost, zdravje, okolje

Krivdna odškodninska odgovornost

Gre za temeljno obliko odškodninske odgovornosti. Delodajalec je, enako kot drugi povzročitelji škodnega primera, krivdno odškodninsko odgovoren, kadar so izpolnjene vse splošne predpostavke neposlovne odškodninske odgovornosti: protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda. Na prvem mestu se navaja protipravnost ravnanja delodajalca (škodljivo dejstvo). To je ravnanje, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi. Protipravno ravnanje je lahko tako aktivno ravnanje kot tudi opustitve. Z vidika...