Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Krivdna odškodninska odgovornost

Gre za temeljno obliko odškodninske odgovornosti. Delodajalec je, enako kot drugi povzročitelji škodnega primera, krivdno odškodninsko odgovoren, kadar so izpolnjene vse splošne predpostavke neposlovne odškodninske odgovornosti: protipravnost ravnanja, škoda, vzročna zveza in krivda.

Na prvem mestu se navaja protipravnost ravnanja delodajalca (škodljivo dejstvo). To je ravnanje, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi. Protipravno ravnanje je lahko tako aktivno ravnanje kot tudi opustitve. Z vidika varstva pri delu pridejo v poštev zlasti opustitve. Delodajalčevo ravnanje se označuje za protipravno, če opusti ukrepe varstva pri delu, ki mu jih nalaga zakonodaja. Možna pa so tudi protipravna aktivna ravnanja delodajalca. Pojavijo se lahko v najrazličnejših oblikah, od dejanj delodajalca v nasprotju s predpisi o varstvu pri delu (npr. zavestna postavitev ovir v delovnem okolju, ki tja ne sodijo, pri čemer je bilo delovno okolje prej urejeno v skladu s predpisi) pa do vseh drugih možnih oblik protipravnega delovanja (npr. fizična poškodba, ki jo delavcu v času dela povzroči drug delavec, za katerega odgovarja delodajalec). Vendar zadnji primeri presegajo okvir tega dela, saj niso pogojeni z odnosom delavec – delodajalec.